Nickerie.Net, zondag 26 december 2010


Ingezonden (GFC):

Regering Bouterse-Ameerali een wankel kaartenhuis?

Als we zo de ontwikkelingen volgen, eerst met Nieuw Suriname, toen de KTPI en nu weer met A-Combinatie en BEP, komen we langzaam tot de conclusie dat de nieuwe regering niet op een stevige fundering is gebouwd maar op zand. Hoe kan het ook anders, er was een dikke poet te verdelen en men koos meer voor eigen belang dan voor stabiliteit, rust en vrede in het land.

Sinds de start van de verkiezingsperiode waren er al problemen binnen A-Combinatie (AC). Hoe kan het ook anders? De voorzitter van de kleinste partij, wordt leider van de gevormde combinatie? Bepaalt in de praktijk de grootste partij binnen een combinatie niet het beleid van de combinatie? Kijken we naar de Megacombinatie (MC), de Volksalliantie en naar het Nieuw Front (NF), dan zien we dat Desi Bouterse, Paul Somohardjo en Ram Sardjoe zich niet laten kisten door respectievelijk John Nasibdar, Henri Orie of Guno Castelen…

De schuldige voor deze instabiele regering en de onzekerheid is niemand anders dan president Desi Bouterse. Kort na de verkiezingen bezocht hij het NF om te praten over samenwerking. Het NF was zeer zeker bereid de onderhandelingen voor vorming van een nieuwe regering te voeren, maar bleef haken bij het presidentschap van Bouterse. Daar was het bij Bouterse alleen om te doen. Hij koos liever voor onstabiele partners in plaats van een hervormende rol die hij toen kon krijgen. Wat bedoel ik hiermee?

Kijken we naar de partijprogramma’s van de NDP en het NF, dan zien we dat de programma’s hemelsbreed verschillen. De vernieuwing van de NDP beschrijft merendeels hervormingen op het gebied van buitenlands beleid, beheer van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, klein ondernemerschap en ambtenaren apparaat. De partijprogramma’s van de andere combinaties stelden nauwelijks wat nieuws voor en waren niets anders dan een samenraapsel van podiumpraat en eindeloze beloften.

Het is een natuurwet dat veranderen niet zomaar van de ene dag op de andere gebeurt. Er moet binnen het veranderproces een transitie fase ingevoerd worden waar men gestadig overgaat van het oude op het nieuwe. Directe overgang naar nieuwe procedures wekt onzekerheid, angst en rebellie op bij de betrokken partijen.

Nee, Desi Bouterse wilde zo snel als mogelijk genieten van zijn onschendbaarheid als President, zodat hij het gerecht op een afstand kon houden. Ook verlangde hij sinds decennia lang om als persoon de absolute macht te bezitten in Suriname, daar kennen we hem lang genoeg voor. Echter zou hij er beter aan gedaan hebben om bijvoorbeeld R. Parmessar of W. Caldeira naar voren te schuiven als President zodat hij als voorzitter van de MC langzaam via zijn MC ministers de hervormingen kan doorvoeren in een regering waarin ook NF ministers zouden zitten. Deze NF ministers zouden dan op een zadel zitten op het nieuwe paard. De vernieuwing zou langzaam maar zeker gestalte krijgen en het volk zou zich emotioneel beter voelen.

Ook de wisselkoersen zouden dan niet zo hoog zijn als nu, want mensen zouden absoluut geen valuta meer hamsteren en de kapitaalvlucht naar het buitenland, zoals dat nu het geval is, zou er ook niet zijn. Dit in ogenschouw genomen, houdt onze President wel echt van Suriname dan? Hij wist reeds vooraf dat hij continu met zijn verleden, de test niet zou passeren en dat alle partijen, inclusief de huidige coalitiepartijen, hem in de verkiezingsronde zouden platwalsen met een achteruitkijkspiegel. En zeker niet onterecht, want het heden is gebaseerd op het verleden. We kunnen niet als een paard met oogkleppen naar voren blijven rennen terwijl onze staart in brand staat!

Nu zit onze President opgescheept met een ‘taart’ van eigen deeg en gevangen in een kooi dat hijzelf gemaakt heeft. De huidige coalitiepartners zitten de President letterlijk te “horseriden” en dreigen continu met uittreding als hun iets niet bevalt. Doordat hij de grootste etnische groep min of meer in regeringsverband heeft “geskipt”, zullen deze kiezers de volgende keer zeker niet op de MC stemmen, dat is gewoon een feit. De NDP en PALU zijn in ieder geval partijen waarin alle rassen vertegenwoordigd zijn. Dat kunnen we absoluut niet zeggen van de overige coalitiepartners die totaal etnisch zijn gestructureerd. De one-nation gedachte van de MC komt hierdoor absoluut niet tot zijn recht.

Ook de kiezers van Volkalliantie en AC hebben nooit op een regering gestemd waarbij Desi Bouterse president zou worden. Het is hun door de leiders opgedrongen omdat deze machtsdronken waren en wederom zitting wilden nemen in een nieuwe regering. Dit echter zonder rekening te houden met de echte wensen van het volk.

Niemand zou op dit moment in de schoenen willen staan van onze President. Zo te zien is hij meer bezig met het blussen van branden binnen de coalitie dan met het doorvoeren van de aangekondigde vernieuwingen. De President is zonder meer een bestuurlijk begaafd mens met een zeer ruim ideologisch en nationalistisch inzicht. Als ex-militair en gelovige is hij politiek gegroeid en heeft hij duidelijk afgedaan met geweld en anarchie. Heel jammer dat het verleden hem telkens parten speelt waardoor hij zijn kwaliteiten nauwelijks aan het volk kan tonen.

De NDP-ers zijn ontevreden over het negatief gedrag van de coalitiepartners. Ook worden ze binnen de partij opzij geschoven voor oude politieke vrienden van de President waarvan de meeste al op hoge leeftijd zijn. De kiezers van de coalitiepartners vinden dat ze teveel overruled worden door de NDP. En de KTPI en AC lopen de kantjes ervan af om zoveel mogelijk hun voordeel te doen zonder rekening te houden met het regeerakkoord.

Concluderend kunnen we stellen dat het volk nog lang niet heeft ontvangen waarop zij gestemd heeft. Integendeel is alles veel duurder geworden door de inflatie van 20%, de criminaliteit is verergerd en de onrust binnen bepaalde sectoren neemt dagelijks toe. Ook de relatie met ons voormalig moederland Nederland is op losse schroeven komen te staan. Heeft Suriname dus nu een stabiele regering? NEE…elk moment kan er weer iets anders gebeuren zodat er weer onrust komt! We verliezen dagelijks wat we de afgelopen 20 jaar moeizaam hebben opgebouwd. Hopelijk worden wij als Surinamers geen losers.

L. Mijnals

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ GFC

26-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics