Nickerie.Net, maandag 27 december 2010


Ingezonden (GFC):

 

Wat is de wortel van alle criminaliteit in Suriname?

Als we dagelijks het nieuws bekijken en zien hoeveel criminele feiten er worden gepleegd, dan rillen we en vragen onszelf af: hoe komt het dat er zoveel wordt geroofd en waarom men niets ertegen doet. Ook andere misdaden zoals verkrachtingen, incest en pedofilie zijn tegenwoordig schering en inslag. We hebben hier zeker te kampen met een geestelijke kwestie en echt niet “een verruwing van de criminaliteit”, zoals minister Misiedjan dat zo mooi kan verkondigen. Zo kennen we nog een paar van deze bakerpraatjes. Er worden nu kapitalen uitgegeven om zogenaamd de misdaad in te dammen, echter het lijkt alsof er dagelijks meer misdadigers als kakkerlakken uit het riool tevoorschijn komen! Al die road-blocks en helikopterreisjes boven Paramaribo lijken bijna zinloos.

Kijken we naar de diverse geloofsovertuigingen, kerken, moskeeën en hindoetempels, dan zou er haast geen criminaliteit in Suriname mogen zijn, want iedereen zou dan zo heilig mogelijk proberen te leven en met elkaar omgaan. Nee, dat legt geen zoden aan de dijk want de grootste boeven en moordenaars zijn tegenwoordig “bekeerd” tot God en hebben hun slechte paden verlaten. Prijs de Heer daarvoor.

Luisteren we naar gasten zoals Steve Meye en Karel Choennie, dan zou de weg naar God de enige weg naar een goed leven zijn. Maar praten we niet een beetje teveel over wat we allemaal wel of niet moeten doen om zodoende goed te worden? Moeten we niet eerst nagaan wat ons tot zo’n gewelddadig en asociaal volk heeft gemaakt?

Zijn we nu toch eenmaal bezig met de Bijbel, dan kennen we ook een stevige waarheid over vloek en zegen. Koning Saul van Israel had eens een slachting uitgevoerd onder de Gibeonieten. Vele jaren daarna, onder koning David, kreeg Israel te kampen met een hongersnood van 3 jaren lang. Toen koning David te rade ging bij God bleek dat het onheil over Israel was gekomen omdat zij ooit een eed hadden afgelegd dat zij de Gibeonieten altijd met rust zouden laten. Dat had Israel dus niet gedaan en daarom was deze vloek over het land gekomen. Zij vroegen de Gibeonieten wat er moest gebeuren zodat de zegen weer kon wederkeren.

De Gibeonieten eisten toen 7 nazaten van koning Saul (die zelf al dood was) die moesten worden opgehangen in het openbaar. Toen koning David daarmee instemde en dit vonnis werd voltrokken, kwam de zegen terug over Israel en begon het te regenen waardoor er weer geplant en geoogst kon worden. Dit gebeuren is te lezen in het boek 2 Samuel 21. En zo lezen we in diverse passages in de Bijbel en andere geestelijke boeken dat er eerst gerechtigheid moet zijn voordat Gods zegen weer kan wederkeren in een land.

Wat leert dit gebeuren ons? Kijken we naar de Surinaamse historie, dan heeft Suriname zeer zeker een bevlekt verleden. Het begon allemaal met de wrede slavernij, dan de jacht van de koloniale overheersers tezamen met de Redi Moesoe’s op de gevluchte marrons. Dan de onrechtvaardige doodvonnissen van enkele marronleiders. Nederland heeft vroeger in het openbaar schuld erkend voor al haar koloniale misdaden, en Suriname in 1975 geschonken aan ons volk ook nog met een som geld om het zelf te kunnen proberen.

Daarna kwam Desi Bouterse met een militaire coup, daarna de zinloze decembermoorden, de vuile binnenlandse oorlog en toen nog enkele moorden op lastige tegenstanders zoals Herman Gooding die bezig was drugszaken uit te zoeken waar hoge militairen bij betrokken waren en de Moiwana moorden. Als toenmalig verantwoordelijke van Suriname heeft Desi Bouterse nooit en te nimmer spijt betuigd voor alle leed dat aan de betrokken families is bezorgd. Mooier nog, hij is nooit verschenen op één rechtszitting en maakt zich met dooddoeners af als er vragen over de 8 decembermoorden worden gesteld.

Door de vuile binnenlandse oorlog zijn tienduizenden marrons gevlucht naar Paramaribo en Frans Guyana. In Paramaribo zijn ze door de opeenvolgende regeringen in de steek gelaten. De marrons worden openlijk door de stadsbevolking gediscrimineerd en geweerd en vele armoedige marronjeugd groeit heden ten dage op voor galg en rad, met alle gevolgen van dien. De regeringen wassen hun handen in onschuld want “zij hebben het probleem niet veroorzaakt en gaan het dan ook niet kunnen oplossen”, is dus de conclusie. Door middel van justitiële acties worden er af en toe wat brandjes geblust, maar structureel wordt de toenemende criminaliteit niet aangepakt, laat staan op de geestelijke manier.

Wat is nou de vloek dat over Suriname hangt? Het feit dat er meer dan 150 Surinamers hun leven hebben verloren in de periode 1980-90 zonder dat er één persoon echt de verantwoordelijkheid hiervoor heeft genomen. Het bloed dat gevloeid heeft wil gewroken worden, en zolang de schuldigen voor deze brute moorden niet officieel gevonnist zijn, zal deze vloek van criminaliteit, bandeloosheid en corruptie over Suriname hangen en zo meer slachtoffers eisen. Zo werkt het nu eenmaal, net als een natuurwet. We kunnen God niet veranderen, maar wij moeten veranderen.

De regering Venetiaan heeft het 8 decemberprobleem en de brute moord op inspecteur H. Gooding steeds vooruit geschoven onder het mom dat ze geen extra problemen in het land kunnen tolereren. Desi Bouterse had in de tussentijd een grote achterban bijeen gekocht en hem laten oppakken zou een ander bloedbad teweeg kunnen brengen. Over de moord op inspecteur H. Gooding door militairen durfde zelfs onze Sherrif Santhoki niets te zeggen. Mooier nog, het Nieuw Front heeft meegewerkt aan een 8 december proces wat rammelt aan alle kanten plus de 8 december kwesties gebruikt als politieke achteruitkijkspiegel om Desi Bouterse in feite nog populairder te maken. Zelfs Ronnie Brunswijk, als marronleider en rebel uit de jaren 80, heeft het nog steeds verzuimd om zijn rasgenoten op te roepen zich als voorbeeldige burgers te gedragen in Paramaribo en op te houden met roven en inbreken.

Het moreel verval op het gebied van mensenrechten, respect (voor de medemens en voor elkaars eigendommen), hebzucht, seksualiteit en politiek is dus bezig ons mooi land te vernietigen. Zelf ik denk er nu hard over na om een illegaal wapen met munitie aan te schaffen om mijn gezin en mezelf tegen criminelen te kunnen beschermen. Wat voordat je weet wordt je in de nacht wakker gestompt en beroofd en misschien ook nog omgelegd.

Ik roep daarom bij deze alle verantwoordelijken voor onrechtmatige gepleegde moorden op, vanuit de Staat Suriname, om verantwoordelijkheid te nemen en deze vuile zaken met de nabestaanden in orde te maken en zichzelf ter beschikking te stellen zodat het recht kan zegevieren en Suriname weer in rust en vrede aan haar ontwikkeling kan werken!

De heilige verhaaltjes van pastoor Steve Meye over liefde en vergeving zullen Moesje nu niet Parijs kunnen brengen. Er dient radicaal afgerekend te worden met onrecht in Suriname, dan pas gaan we allen als natie Gods glorie kunnen zien! Zo niet, dan worden we allemaal ooit slachtoffer voor de wandaden van enkele gewetenloze geweldenaren die ooit in de naam van de Staat Suriname onterecht onschuldige burgers en militairen hebben vermoord.

Wat zien we nu in enkele Zuid Amerikaanse landen gebeuren? Chili en Argentinië beginnen nu pas echt te bloeien, nadat de schuldigen voor de gepleegde moorden na tientallen jaren zijn gevonnist! Dus een goede zaak als we ook werkelijk de gebeurtenissen binnen UNASUR gaan volgen en overnemen!

God zij met ons Suriname! 

L. Mijnals

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ GFC

26-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics