Nickerie.Net, dinsdag 03 januari 2012


Carl Breeveld: Betere communicatie gewenst in 2012

Paramaribo - Betere communicatie onderling en naar de gemeenschap toe is een van de meest belangrijke uitdagingen van de regering in het nieuwe jaar, concludeert de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). “Overheidsvoorlichting en informatie komen soms bijna tegenstrijdig over ”, zegt parlementariër Carl Breeveld namens zijn partij. De groot aangekondigde huisvestingsplannen zijn volgens Breeveld daar een goed voorbeeld van. De voorgenomen bouw van enkele duizenden woningen hebben volgens DOE de hoop bij behoeftigen versterkt dat zij eindelijk over een dak boven het hoofd zouden beschikken.

Foto: Parlementariër Carl Breeveld

“De schitterende woningbeurs, die in september gehouden werd, versterkte zelfs deze gedachte. Helaas moet geconstateerd worden dat velen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen en dus niet in aanmerking kunnen komen. Veel vragen die bij burgers leven over deze aangelegenheid worden niet naar tevredenheid beantwoord.”

Ook transparantie over andere beleidsprogramma’s en naleving van openbaarheid van bestuur zullen meer tot hun recht moeten komen in 2012. De regering zal moeten afrekenen met vriendjespolitiek en gebrek aan cohesie die volgens de politieke partij merkbaar zijn. DOE spreekt de hoop uit dat in 2012 het beleid van de regering veel meer samenhang zal vertonen.

Dat vriendjespolitiek en ad hoc-beleid plaats zullen maken voor meer deskundigheid en duurzaamheid. De verschillende ministeriële commissies liggen DOE zwaar op de maag. Die zouden niet alleen demotiverend zijn, maar ook onnodig drukken op het budget van de Staat.

“De vele task forces naast bestaande ministeries zorgen voor contraproductief beleid en zijn onder andere daardoor verre van kostenbesparend. Goede voornemens zijn te vergelijken met een frame bij het bouwen van een woning. Geen mens kan daarin wonen. Voornemens moeten daarom door concrete en goede daden worden gevolgd”, stelt Breeveld.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

02-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics