Nickerie.Net, dinsdag 03 januari 2012


Moslimgemeenschap wil onderzoek naar 'halal' frikandel

Nickerie -  De moslim gemeenschap vraagt in een petitie aan districtscommissaris (dc) van Nickerie Roline Samsoedien, om onderzoek naar malafide handelspraktijken van winkeliers en importeurs. Een lid van de gemeente kocht frikandel met een vervalst etiket waarop ‘halal’ stond.

DC Roline Samsoedien neemt een petitie in ontvangst van de moslimgemeenschap in Nickerie.

Namens de 28 plaatselijke moskeeën bood Moenaf Madhar en Mones Naserali de dc een petitie aan. De indieners willen dat deze kwestie grondig wordt onderzocht, waarbij de ware toedracht van het verhaal duidelijk wordt. Toen de persoon de frikandel wilde klaarmaken voor consumptie schrok hij zich een aap, toen hij zag dat het etiket losraakte en op het originele stond ‘contents: Pork’. Het etiket bleek opzettelijk te zijn vervalst en te zijn geplakt op de originele inhoudsopgave.

Politie verwees door

De consument deed toen aangifte bij de politie, maar werd vervolgens gestuurd naar het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Later werd advies ingewonnen bij een jurist en er werd opnieuw aangifte gedaan bij de politie. Er is toen een proces-verbaal opgemaakt en de politie heeft uiteindelijk haar werk verricht.

De moslimgemeenschap vraagt aan de dc om het onbevredigend rechtsgevoel weg te werken door klaarheid te brengen in deze zaak. De indieners van de petitie vinden het een regelrechte wandaad en een misdaad is gepleegd op de religieuze groepering. De dc beloofde de zaak grondig te laten onderzoeken zodat zij de aanbieders van de petitie heel gauw een bevredigend antwoord kan geven.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

02-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics