Nickerie.Net, dinsdag 03 januari 2012


Onze rechtsstaat wankelt

Op de eerste plaats aan u allen een vruchtbaar, productief maar bovenal een gezond 2012 toegewenst, en dat al uw wensen van mogen uitkomen.

Met de gratieverlening aan de pleegzoon van Desi Bouterse, Romano Meriba, door president Desi Bouterse, wankelt onze rechtsstaat. De gratieverlening gaat over de roof-en moordzaak en het werpen van een handgranaat in de tuin van de Nederlandse Ambassadeur door de pleegzoon van de president. Bij deze gratieverlening was noch de onzichtbare hand van God noch sterke juridische gronden aanwezig die er toe geleid hebben tot de gratieverlening. Maar het was de zichtbare handtekening van president Bouterse die er toe geleid heeft, dat gratie verleend is aan de pleegzoon. De president heeft helemaal geen rekening gehouden met de gevoelens van de nabestaanden en de samenleving.

Direct nadat de media breedvoerig uitleg gegeven hadden over deze onsmakelijke zaak, kwam Eugene van der San gelijk daarna op de proppen met een bericht om het besluit van de president te rechtvaardigen. Eugene van der San zei dat het niet ging om de pleegzoon van de president, maar dat deze gratie is verleend op grond van sterke juridische argumenten. Echter heeft hij helemaal niet aangegeven op basis van welke sterke juridische argumenten de gratie is verleend. Zelfs een ezel begrijpt dat hier duidelijk gaat om een familielid, dus wat Eugene van der San zegt, is gewoon kolderiek. Eugene van der San heeft geprobeerd de zwakke waarheden te omkleden met krachtige woorden om de waarheid te verdoezelen, echter is hem dat niet gelukt.

Er is een spreuk die zegt: Waarheid die verteld wordt met een slechte bedoeling, is erger dan alle mogelijke leugens. Het is heel jammer dat de meeste parlementsleden, vooral die van de coalitie, hun kop in het zand steken over deze zaak. Ze moeten deze zaak bespreekbaar maken, echter lijkt het erop alsof ze vrees hebben voor president Bouterse. De voormalige minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi, zei dat personen die anderen van het leven hebben beroofd geen gratie verdienen. Volgens hem kunnen er wel omstandigheden zijn waardoor afgeweken kan worden. Vereiste is wel, dat er grondig vooronderzoek gedaan wordt en op grond van het advies van de rechter die het vonnis heeft gewezen gratie wordt verleend.

Het is niet de eerste keer dat onze rechtsstaat een flinke deuk krijgt, het begon allemaal bij de verkiezingen van de president in het parlement. Artikel 92 lid 1, van onze grondwet zegt: om tot president of vice-president te kunnen worden gekozen moet een kandidaat geen handelingen hebben verricht strijdig met de grondwet. Door in 1980 een militaire staatsgreep te plegen heeft Bouterse in strijd met de grondwet gehandeld, derhalve mocht hij niet tot president gekozen worden. Het Nieuw Front had protest aangetekend tegen de kandidatuur van de Desi Bouterse, maar voorzitter Jenny Simons had geen open oor voor dat protest, waardoor de verkiezingen toch door zijn gegaan.

Na het aantreden van Martin Misidjan als minister van Juspol heeft hij om onduidelijke redenen de beveiliging van zowel de zittende als staande magistratuur gekort. Veiligheid is een deel van de rechtsstaaat, een goed werkende rechtsstaat is hierbij van essentieel belang, en door het korten van de beveiliging van rechters en het openbaar ministerie is de rechtsstaat in gevaar gebracht. Volgens artikel 90 lid 2 van onze grondwet is de president verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblee. Echter lapt de president deze wet aan zijn laars, wanneer de president iets goedgekeurd moet krijgen in het parlement, gaat hij wel met hangende pootjes naar het parlement.

De indiensttreding van Dino Bouterse bij Counter Terror Unit (CTU) in een hoge positie is zeer discutabel en dubieus. De zoon van de president is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor internationale wapen-en drugshandel. De president heeft helemaal geen rekening gehouden met de gevoelens van de samenleving. Dat een vader trots is op zijn zoon die deelgenomen heeft aan een criminele organisatie, en daarbij veroordeeld is, is er behoorlijk mis aan normen en waarden. Is dit een voorbeeld naar de jeugd toe? Het moet ons niet verbazen als zijn pleegzoon Romano Meriba ook in dienst wordt genomen bij de CTU of in militaire dienst. Het moet u ook niet verbazen wanneer je als antwoord krijgt: Ik ben als pleegvader heel erg trots op mijn pleegzoon, hij is op één na de beste voor de CTU of de militaire dienst.

Want hij is goed in het schieten en werpen van handgranaten en etc. Volgens de president is Dino Bouterse de beste bij CTU, dus we kunnen niet twee “beste” hebben. De Skalian, die voor veel opschudding zorgt op het stuwmeer, doet al meer dan zes maanden aan goudwinning. Niemand kan hem verwijderen, waarschijnlijk omdat de eigenaren zelf in de regering zitten of banden hebben met bepaalde regeringsautoriteiten. De binnenlandsebewoners hebben hardop en luidkeels kenbaar gemaakt dat Dino Bouterse, Melvin Linscheer en Dompig aandelen hebben in de Skalian, echter wordt dat ontkend door deze heren. En sommige mensen beweren dat de president zelf aandelen heeft in Skalian.

Ook door de president wordt dit categorisch ontkend. We wonen in een dun bevolkt land en de mensen weten wel veel beter wat waar is. Waarom wordt de naam of namen niet prijsgegeven van wie de Skalian is? Justitie en Politie mag daar niet eens optreden van “Hogerhand”. Waarvoor hebben we dan Justitie en Politie als zij niet mag optreden ? Hebben de eigenaren zoveel macht, dat de president persoonlijk ermee moet gaan bemoeien? Is er hier weer sprake van de beruchte blinde muur? Wie is dan bevoegd om op te treden tegen de Skalian?

Op 7 juni 2011 zei preisdent Bouterse het volgende in het parlement: Hij vindt, dat er veel fout gaat op het stuk van het respecteren van de rechtspraak. Volgens Bouterse toonde de voorgaande regering 'geen respect te hebben voor de rechterlijke macht'. Door het verlenen van de gratie op ondeugdelijke gronden toont president Bouterse zelf geen respect voor de rechtspraak. Een ieder moet zich houden aan de spelregels van onze rechtsstaat, ook president Bouterse. Door het onjuiste besluit van de president dreigt de democratische rechtsstaat te worden uitgehold, de legitimiteit van de rechtsstaat zoals wij die nu nog kennen staat onder druk. Daarom moet het parlement niet ervoor schromen om daarover harde, maar genuanceerde standpunten in te nemen.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

03-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics