Nickerie.Net, zondag 08 januari 2012


Staatsolie wil koppositie in 3 jaar

door Ivan Cairo, 07/01/2012

Paramaribo - Over drie jaar moet Suritex, het brandstof-distributienetwerk van Staatsolie, marktleider worden wat betreft de brandstofvoorziening in Suriname. Het bedrijf heeft nu een marktaandeel van tussen 35 en 40 procent, zegt Staatsolie-directeur Marc Waaldijk in een gesprek met de Ware Tijd.

Nu is SOL-Suriname nog marktleider. Nog dit jaar krijgt Suritex een nieuwe merknaam en wordt de transformatie van de van Texaco overgenomen pompstations stelselmatig ingezet. De krant verneemt dat al in september enkele pompstations in een nieuw jasje worden gestoken.

Het Suritex gebouw, een dochteronderneming van Staatsolie. In drie jaar wil Suritex marktleider zijn voor wat betreft de brandstofvoorziening in Suriname.-dWT foto/Cedric Cooman .

Waaldijk erkent dat Staatsolie met de huidige olieprijs goed boert. Dat betekent meer inkomsten voor het bedrijf. Maar de prijsstijging mag niet te ver doorschieten, anders kunnen sociale erupties plaatsvinden. Sommige landen hebben het al heel moeilijk met een lichte prijsstijging, maar Suriname met zijn bescheiden oliesector voelt de klap minder hard. Waaldijk vindt dat een prijs van tussen de 80 en 100 US dollar per vat aardolie, een prijs is waar geen problemen van zouden hoeven komen. Transformatie smooth Hij geeft aan dat de overname van het brandstof-distributienetwerk van Texaco ‘bijzonder goed’is verlopen. Binnen een jaar komt een nieuwe merknaam en daar zal ook de samenleving bij betrokken worden. “Het moet een korte krachtige naam zijn”, zegt hij. Suritex zal daarnaast gewoon blijven bestaan als dochteronderne- ming van Staatsolie. Intussen vorderen de voorbereidingen voor de uitbreiding van de raffinaderij te Tout Luit Fau gestaag. Zestig procent van de detailontwerpen zijn al afgerond en de komende maand wordt de eerste paal geheid. Dan zal officieel de constructie van de nieuwe raffinaderij beginnen. “Het gaat heel spannend worden. Op de site zullen dagelijks zo’n honderd man werkzaam zijn”, stelt de directeur. In samenwerking met andere organisaties zal een groot aantal technische krachten waaronder lassers worden opgeleid. Deze kunnen later eventueel ook weer werk vinden in de goudsector wanneer Rosebel Goldmines en Newmont forse investeringen plegen.

Waaldijk legt verder uit dat dit jaar ook de exploratie-activiteiten om meer olievoorraden op te sporen worden voortgezet. Hij verwacht dat tegen eind 2012 aan land nieuwe reserves aan de bestaande kunnen worden toegevoegd. De vooruitzichten dat op nieuwe winbare reserves wordt gestuit, zijn goed. In 2013 worden weer proefboringen in de zeeconcessies verricht. Wat waterkracht en biobrandstof betreft, zullen ook die activiteiten ontplooid worden. In de periode 2014-2015 zullen waterkracht- werken worden ontwikkeld die een extra 60 megawat elektriciteit zullen toevoegen aan wat de Afobakastuwdam nu levert. Ook wat betreft de ontwikkeling van biobrandstof in Nickerie verwacht Waaldijk over enige tijd meer inzicht, maar ook daar zijn de perspectieven goed. Het is belangrijk zegt hij, dat Suriname naast fossiele brandstoffen ook hernieuwbare energiebronnen ontwikkelt. Vooral met het oog gericht op de toekomst. Voorspeld wordt dat over 150 jaar de aardolievoorraden in de wereld zullen zijn uitgeput. Volgens Waaldijk zal zeker tot 2050 zeventig procent van de brandstofbehoefte in de wereld nog gedekt kunnen worden door brandstof uit aardolie.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

07-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics