Nickerie.Net, dinsdag 10 januari 2012


‘Klinker schrijft klinkklare onzin’ (1)

Paramaribo - Het is onvoorstelbaar dat een intellectueel als Leo Klinker, middels een brief geroddeld heeft over Surinamers en bestuur van voorgaande regeringen met fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66. Klinker schrijft klinkklare onzin in zijn brief. Klinker werkt als consultant op het kabinet van vice president Robert Ameerali, en heeft gedurfd over Surinamers te roddelen. In een brief van 6 november 2011 aan het tweede kamerlid Alexander Pechtold, heeft Leo Klinker de twee voorgaande regeringen onder leiding van de heer Venetiaan, verweten van wanbestuur en daarbij het beleid met de grond gelijk gemaakt.

Opmerkelijk is dat Leo Klinker, geen enkel woord heeft gerept over het wanbestuur, rechteloosheid en bandeloosheid van de regering Wijdenbosch/Radhakishun tijdens de periode 1996-2000. De huidige president Bouterse had toen een dikke vinger in de pap. Suriname stond in 1999 toen op de rand van faillissement, en dankzij de Nw-Frontregering is Suriname in 2005 langzaam maar zeker uit het dal gekropen. In dezelfde brief wordt het beleid van president Desi Bouterse geromantiseerd, en hij wordt de hemel ingeprezen voor zijn inspanning, terwijl in 2011 op alle beleidsniveaus slecht is gepresteerd.

De op-en aanmerkingen van Leo Klinker in de brief is zeker denigrerend voor een groot deel van het Surinaamse volk, in het bijzonder voor de coalitiepartners AC en VA. De brief bevat grotendeels roddels, maar er zijn ook enkele zaken die op waarheid berusten. Degenen die de brief van Leo Klinker gelezen hebben zullen direct gedacht hebben aan het gezegde: wiens brood men eet, diens woord met spreekt. Is Leo klinker de ‘spindoctor’ van president Bouterse? Leo Klinker heeft zelf toegegeven dat hij willens en wetens een rooskleurig beeld heeft geschetst van het beleid, alhoewel het beleid niet rooskleurig eruit zag en ziet.

Het merendeel van de inhoud van de brief is vermoedelijk gedicteerd door de huidige machthebbers, zij hebben Leo ingefluisterd wat er in de brief opgetekend moest worden. Tegen beter weten in heeft hij door zijn schimmig karakter, zijn eigen ruiten ingegooid, in elk geval kan hij zich in de buitenwereld niet meer goed vertonen. Met het uitlekken van de brief heeft zowel president Bouterse als Leo klinker aan geloofwaardigheid zwaar ingeboet. Leo Klinker heeft nog niet door dat die pikin ingi boi Bouterse nu basi is van die bakra Leo, dus bakra basi a keba now.

Hoewel de feiten bekend zijn waarom het slecht gaat met bestuur, lijkt mij niet verstandig om de feiten op te sommen. Want dan zal ik zeker een aantal A-4 velletjes nodig hebben om al die feiten op te noemen. De goede zaken die gerealiseerd zijn noem ik gelijk op: verhoging AOV, de kinderbijslag en de Toeristenkaart. De start van de woningbouwprojekt was ook goed, echter schijnt dit projekt een grote mislukking te worden. Volgens mij zijn er nog geen 30 woningen gebouwd. Het openbaar vervoer is slechter geworden dan voorheen, minister Falisie Pinas is totaal onzichtbaar.

Leo klinker pleitte bij Pechtold, dat hij en enkele kamerleden een goed woordje moesten doen voor Bouterse, zodat de twee regeringen op regeringsniveau kunnen onderhandelen. Ik denk dat Pechtold en andere kamerleden slim genoeg zijn geweest en wisten precies wat de bedoeling van Leo Klinker was. Daarom zijn ze gewoon voorbij gegaan aan de roddels van Leo Klinker. Klinker heeft in zijn brief over ordeningsprojecten, wanbestuur van de twee voorgaande regeringen en roddels over de heer Venetiaan. De ordening van de Goudsector: Tot nu toe is er geen ordening in de goudsector, van de ongeveer 30.000 goudzoekers hebben niet eens 1/3 deel van de mensen geregistreerd, de Skalian is nog steeds op het stuwmeer, 1 dode en 3 gewonden zijn gevallen tijdens de zogenaamde ordening.

Er vindt van overheidswege intimidatie plaats tegen de marron goudzoekers door de Commissie Ordening Goudsector. Er is nog steeds sprake van florerende handel in prostitutie, drugshandel en smokkel. De gezondheidssector is even slecht gebleven als begin 2011, er is niets gedaan om de gezondheidssector te verbeteren. Laat Klinker maar zeggen wat er verbeterd is in deze sector. Ordening gronduitgifte: Er was een lijvig rapport opgesteld over de gronduitgifte, zo dik als het Van Dale Woordenboek om bij de PG ingediend te worden. Toen Somohardjo zijn tanden liet zien is dat rapport flinterdun geworden, daarna is het naar de PG gestuurd, we horen niets meer over dat rapport. Waar is de ordening van de gronduitgifte gebleven, meneer Klinker?

Is de kruistocht tegen de corruptie in coma geraakt? En als dat zo is, wanneer zal die weer uit coma ontwaken? Volgens mij functioneert de belastngsdienst nu slechter dan ooit, BMC aast op het grote geld van de belastingbetaler, evenals meneer Leo Klinker. Toen de regering van het Front, belastingsdeskundigen had aangetrokken zei de huidige president dat de blanke man 17.000 euro per maand verdiende en de Surinamer maar met de kruimels moest doen. Hoeveel Euro wordt nu aan Leo Klinker en Willem Vermeend betaald president?

Hoever is meneer Klinker met zijn ordening van de wet-en regelgeving, wanneer wordt die gemoderniseerd en gepresenteerd aan het volk? Of is het in de bureau-lade van meneer Klinker verdwenen? Ordening van het onderwijs: slechtste resultaten in 2011 geboekt in 20 jaren op alle niveaus, kan nog steeds geen nieuwe onderwijsdirekteur benoemd worden vanwege politiek gekibbel en het ontbreken van ervaren hoog kader. Na een goede start van het woningbouw- projekt schijnt dat projekt een grote mislukking te worden, op jaar basis zou er 5000 woningen gebouwd worden.

In het Ontwikkelingsplan staat 4000 woningen in 2012, president Bouterse sprak over 3000 woningen, vorig jaar spraken meneer Rommy en Roland King van 1100 woningen, nu heeft Rommy dat bijgesteld tot 500 woningen. Nu men zaken niet kan uitvoeren wordt de schuld in de schoenen geschoven van het ministerie van ROGB en bureaucratische omslachtigheid. Wie en wat moeten we geloven over het woningbouwproject, hoe serieus moeten we deze regering nog nemen? Wordt vervolgd...

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden I, Naipal

10-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics