Nickerie.Net, vrijdag 13 januari 2012


Minister Pinas wil negen miljoen SRD voor STS

Paramaribo - Minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) wil negen miljoen SRD per jaar voor de Stichting Toerisme Suriname (STS). Momenteel heeft de STS drie miljoen SRD en moet met dit budget alles betalen. Ook de Vakantiebeurs die in Utrecht gehouden wordt, is hieruit bekostigd.

De bewindsman zegt dat STS op den duur zelfstandig moet worden en zichzelf moet kunnen bedruipen. De staat zou in dit geval geen subsidie meer hoeven te geven, omdat deze organisatie zelfstandig zou kunnen opereren. Pinas praat over voorstellen die gerealiseerd moeten worden, zodat de gelden binnengehaald kunnen worden. Volgens de bewindsman moet er veel binnen de toerismesector gerealiseerd worden.

Minister Falisie Pinas (fotografie: Akhiel Mahabier)

Inkomsten

De TCT-minister is van mening dat de toerismestroom mede het gevolg is van de inspanningen van STS en het is niet meer dan logisch dat STS evenredig mee profiteert van de inkomsten die worden gegenereerd door extra omzet en belastinginkomsten. Dit zal ook als een prikkel moeten dienen voor de STS: hoe groter de toerismestroom, hoe hoger de inkomsten van STS en hierdoor kan de STS de voorzieningen van toeristen in Suriname verder professionaliseren.  De minister zegt dat er een masterplan opgesteld wordt om veel op het gebied van toerisme mogelijk te maken. Dit plan gaat tot 2030, de projecten zijn uitgesmeerd over meer dan 20 jaren. Het tweede helft van dit jaar zal dit plan aan het parlement gepresenteerd worden.

Investering nodig

Pinas merkt op dat de sector goed ontwikkeld moet worden en meer inkomsten moeten worden gegenereerd. Ook andere sectoren zullen hier profijt aan hebben. Om deze sector goed te ontwikkelen moet er gewerkt worden aan productontwikkeling om de sector aantrekkelijk te maken.

Er moet geļnvesteerd worden in educatie en data collectie, human capital. Meerdere markten moeten aangedaan worden om Suriname in zijn algemeen en vooral ook de districten te belichten. Deze komen niet aan bod waardoor toeristen weinig informatie hebben over de verschillende districten.

Wanita Ramnath

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / FOS Network

13-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics