Nickerie.Net, zondag 15 januari 2012


Klinker schrijft klinkklare onzin - deel 2 (slot)

Ik heb reeds in deel (1) van bovengenoemd artikel aangegeven, dat de brief van Leo Klinker aan het tweede kamerlid Alexander Pechtold een klinkklare onzin is, omdat die grotendeels uit roddels bestaat en bovendien suggestief is. De brief van Klinker klinkt erg ongeloofwaardig, het lijkt meer op een vriendenroddel, maar voor sommige mensen klinkt de brief als muziek in de oren. Klinker praat over regel -en wetgeving. We zijn bijna 5 maanden verder sedert hij die brief heeft geschreven, en er zit geen schot in het werk. Leo Klinker sprak over ordening van de grondenrechten. Ik noem de laatst gehouden grondenrechtenconferentie: Het Colakreek Debacle.

Desi Bouterse en Leo Klinker

Leo Klinker, momenteel in dienst bij Desi Bouterse, heeft in 2011 een brief geschreven naar de Nederlandse Tweede Kamerlid Alexander Pechtold en gepoogd alle wantoestanden van de huidige regering goed te praten. Hij schildert op ee 'Noord-Koreaanse' manier Desi Bouterse als een held af. In de twee ingezonden stukken van de heer Naipal worden zowel de heer Klinker als Desi Bouterse even met de neus op de feiten gedrukt. 

De grondenrechtenconferentie is op een totale mislukking uitgelopen, en dat is gebeurd door niet tactvol optreden van president Bouterse. Was de president tactvol geweest, dan was de conferentie zeker geslaagd en ik denk dat de tribale gemeenschappen zich achter de president hadden geschaard. Met de Nutsbedrijven EBS en SWM is het erg slecht gesteld, sedert het aantreden van de nieuwe leiding bij EBS gaat het bergafwaarts. Top-deskundigen en ongeveer 30 ervaren krachten zijn naar huis gestuurd. Bij EBS viert nepotisme hoogtij, ondeskundige krachten worden in dienst genomen, daarom hebben we haast elke dag stroomuitval. In plaats van dat de leiding efficiency bij de bedrijfsvoering aan de dag legt, houdt ze zich bezig met ontheffingen.

Het moet ons niet verbazen dat op voorstel van Leo Klinker nog dit jaar de stroom- en watertarieven fors omhoog gaan, en natuurlijk gaat het arme volk het gelag moeten betalen. De doorsnee Nederlander en Nederlandse Surinamers hebben het recht om te vragen: waarom werk je met Bouterse? Ze weten dat Bouterse veroordeeld is tot 11 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel en dat hij hoofdverdachte is van de decembermoorden. In zijn brief zegt Klinker dat Santokhi alles in werk heeft gesteld om Bouterse achter de tralies te krijgen, en dat Bouterse hem toch heeft voorgedragen voor het CICAD voorzitterschap.

Ik twijfel niet aan de deskundigheid van Klinker, echter twijfel ik aan zijn integriteit, wat hij in de brief zegt is kolderiek. Volgens mij is hij vergeten wat Trias Politica inhoudt. Het is de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om daders achter de tralies te krijgen, en in deze heeft de Rechterlijke Macht het laatste woord. Santokhi zat niet op de stoel van de Rechtbank om Bouterse achter de tralies te krijgen. De heer Santhoki heeft als politieman de operationele leiding gehad in het onderzoek naar de decembermoorden, in opdracht van het Openbaar Ministerie.

In het belang van een goede rechtspleging achtte Santokhi als minister noodzakelijk om de infrastructurele voorzieningen van de Rechterlijke Macht te versterken, en niet om Bouterse achter de tralies te krijgen. Bouterse heeft bij de voordracht van Santokhi tot CICAD voorzitterschap ondersteund omdat de coalitie niet over deskundigheid beschikte, alle andere kandidaten zouden resoluut afgewezen worden door de CICAD organisatie. Klinker zegt: Dat onder leiding van Venetiaan er een sfeer gecreëerd was om zich af te zetten tegen de Surinaamse Nederlanders. En ook tegen Nederlanders, maar die werden meestal nog geaccepteerd omdat ze na een paar weken toch weer het land verlieten en geen banen inpikten. Dit is idioterie, niet de heer Venetiaan maar de huidige president Bouterse is al meer dan 30 jaar lang bezig haat te zaaien tegen Nederlanders.

Klinker schrijft verder dat een advocate, bepaald niet een partijgenoot van de president, haar gevraagd heeft een Constitutioneel Hof op te zetten. Meneer Klinker, deze advocate heeft voor een kopje linzensoep haar partij verlaten. En nu zit ze op de schoot van president Bouterse, en klaagt dat ze haar werk niet kan doen. Enkele waarheden die Klinker heeft opgesomd: Toen Bouterse de macht overnam zijn diverse politiemensen gedood, gemarteld en gevangen genomen. Sindsdien is er een onverholen vijandigheid tussen het leger en de politie. Klinker is vergeten te vertellen over de moorden van de 15 weerloze burgers en de tientallen verdwijningen.

Verder schrijft Klinker dat de president toch enkele van deze mensen verzocht heeft om bepaalde projecten te trekken. Dan schrijft hij dat deze mensen, de verzoeken hebben aanvaard, met als argument: Ik doe het voor het volk en de president stelt ons in de gelegenheid om voor het volk te werken. Dit is weer een grote kolderiek van Klinker. De mensen hebben gewoon een baan nodig om te kunnen overleven en niet dat ze zo graag voor de president willen werken. Klinker schrijft verder dat qua politieke intelligentie, Bouterse lichtjaren verwijderd is van de leiders van de andere coalitiepartners.

Klinker zegt dat het niet lang gaat duren voordat Bouterse de coalitie opblaast en met Santokhi gaat samenwerken en dan gaan we met een sneltreinvaart vooruit. Klinker heeft een tijdje bij JUSPOL als consultant gewerkt toen Santokhi minister was, dus hij kent de goede kwaliteiten van hem, vandaar dat hij zegt: we gaan met een sneltreinvaart vooruit. De conclusie die ik hieruit trek is dat Santokhi qua politieke-intelligentie, inzichten , kennis en kunde mijlen verder verwijderd is van de leider van de grootste coalitiepartner.

Op 15 september 2011 heeft de heer Santokhi het standpunt van de VHP kenbaar gemaakt, namelijk: Samenwerken met een president, tegen wie een strafrechtelijke vervolging loopt, is niet mogelijk. De president is het gezicht van de gehele natie en moet geen enkele smet op zijn naam hebben. Santokhi vindt, dat de rechterlijke macht in alle vrijheid en eerlijkheid moet kunnen functioneren. President Desiré Bouterse wordt als hoofdverdachte genoemd in het 8 december strafproces en dat een president zijn werkzaamheden zonder enige beperkingen zowel nationaal als internationaal moet kunnen uitvoeren.

Daarnaast speelt het 8 decemberproces een emotionele rol in de gevoelens van heel wat landgenoten. De VHP stelt dat zij met alle politieke partijen, ook met de NDP, of met individuen kan samenwerken, maar niet onder leiding van een president die een bevlekt verleden heeft. De VHP is een partij die eerbied heeft voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat. Meneer Klinker, ik zet een krat Blue Label op de stelling dat Bouterse de huidige coalitie niet opblaast, omdat ‘eigen belang” boven het volksbelang prevaleert.

Naipal.A.I


Eerder ingezonden (deel 1):

‘Klinker schrijft klinkklare onzin’ (1)

Paramaribo - Het is onvoorstelbaar dat een intellectueel als Leo Klinker, middels een brief geroddeld heeft over Surinamers en bestuur van voorgaande regeringen met fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66. Klinker schrijft klinkklare onzin in zijn brief. Klinker werkt als consultant op het kabinet van vice president Robert Ameerali, en heeft gedurfd over Surinamers te roddelen. In een brief van 6 november 2011 aan het tweede kamerlid Alexander Pechtold, heeft Leo Klinker de twee voorgaande regeringen onder leiding van de heer Venetiaan, verweten van wanbestuur en daarbij het beleid met de grond gelijk gemaakt.

Opmerkelijk is dat Leo Klinker, geen enkel woord heeft gerept over het wanbestuur, rechteloosheid en bandeloosheid van de regering Wijdenbosch/Radhakishun tijdens de periode 1996-2000. De huidige president Bouterse had toen een dikke vinger in de pap. Suriname stond in 1999 toen op de rand van faillissement, en dankzij de Nw-Frontregering is Suriname in 2005 langzaam maar zeker uit het dal gekropen. In dezelfde brief wordt het beleid van president Desi Bouterse geromantiseerd, en hij wordt de hemel ingeprezen voor zijn inspanning, terwijl in 2011 op alle beleidsniveaus slecht is gepresteerd.

De op-en aanmerkingen van Leo Klinker in de brief is zeker denigrerend voor een groot deel van het Surinaamse volk, in het bijzonder voor de coalitiepartners AC en VA. De brief bevat grotendeels roddels, maar er zijn ook enkele zaken die op waarheid berusten. Degenen die de brief van Leo Klinker gelezen hebben zullen direct gedacht hebben aan het gezegde: wiens brood men eet, diens woord met spreekt. Is Leo klinker de ‘spindoctor’ van president Bouterse? Leo Klinker heeft zelf toegegeven dat hij willens en wetens een rooskleurig beeld heeft geschetst van het beleid, alhoewel het beleid niet rooskleurig eruit zag en ziet.

Het merendeel van de inhoud van de brief is vermoedelijk gedicteerd door de huidige machthebbers, zij hebben Leo ingefluisterd wat er in de brief opgetekend moest worden. Tegen beter weten in heeft hij door zijn schimmig karakter, zijn eigen ruiten ingegooid, in elk geval kan hij zich in de buitenwereld niet meer goed vertonen. Met het uitlekken van de brief heeft zowel president Bouterse als Leo klinker aan geloofwaardigheid zwaar ingeboet. Leo Klinker heeft nog niet door dat die pikin ingi boi Bouterse nu basi is van die bakra Leo, dus bakra basi a keba now.

Hoewel de feiten bekend zijn waarom het slecht gaat met bestuur, lijkt mij niet verstandig om de feiten op te sommen. Want dan zal ik zeker een aantal A-4 velletjes nodig hebben om al die feiten op te noemen. De goede zaken die gerealiseerd zijn noem ik gelijk op: verhoging AOV, de kinderbijslag en de Toeristenkaart. De start van de woningbouwprojekt was ook goed, echter schijnt dit projekt een grote mislukking te worden. Volgens mij zijn er nog geen 30 woningen gebouwd. Het openbaar vervoer is slechter geworden dan voorheen, minister Falisie Pinas is totaal onzichtbaar.

Leo klinker pleitte bij Pechtold, dat hij en enkele kamerleden een goed woordje moesten doen voor Bouterse, zodat de twee regeringen op regeringsniveau kunnen onderhandelen. Ik denk dat Pechtold en andere kamerleden slim genoeg zijn geweest en wisten precies wat de bedoeling van Leo Klinker was. Daarom zijn ze gewoon voorbij gegaan aan de roddels van Leo Klinker. Klinker heeft in zijn brief over ordeningsprojecten, wanbestuur van de twee voorgaande regeringen en roddels over de heer Venetiaan. De ordening van de Goudsector: Tot nu toe is er geen ordening in de goudsector, van de ongeveer 30.000 goudzoekers hebben niet eens 1/3 deel van de mensen geregistreerd, de Skalian is nog steeds op het stuwmeer, 1 dode en 3 gewonden zijn gevallen tijdens de zogenaamde ordening.

Er vindt van overheidswege intimidatie plaats tegen de marron goudzoekers door de Commissie Ordening Goudsector. Er is nog steeds sprake van florerende handel in prostitutie, drugshandel en smokkel. De gezondheidssector is even slecht gebleven als begin 2011, er is niets gedaan om de gezondheidssector te verbeteren. Laat Klinker maar zeggen wat er verbeterd is in deze sector. Ordening gronduitgifte: Er was een lijvig rapport opgesteld over de gronduitgifte, zo dik als het Van Dale Woordenboek om bij de PG ingediend te worden. Toen Somohardjo zijn tanden liet zien is dat rapport flinterdun geworden, daarna is het naar de PG gestuurd, we horen niets meer over dat rapport. Waar is de ordening van de gronduitgifte gebleven, meneer Klinker?

Is de kruistocht tegen de corruptie in coma geraakt? En als dat zo is, wanneer zal die weer uit coma ontwaken? Volgens mij functioneert de belastngsdienst nu slechter dan ooit, BMC aast op het grote geld van de belastingbetaler, evenals meneer Leo Klinker. Toen de regering van het Front, belastingsdeskundigen had aangetrokken zei de huidige president dat de blanke man 17.000 euro per maand verdiende en de Surinamer maar met de kruimels moest doen. Hoeveel Euro wordt nu aan Leo Klinker en Willem Vermeend betaald president?

Hoever is meneer Klinker met zijn ordening van de wet-en regelgeving, wanneer wordt die gemoderniseerd en gepresenteerd aan het volk? Of is het in de bureau-lade van meneer Klinker verdwenen? Ordening van het onderwijs: slechtste resultaten in 2011 geboekt in 20 jaren op alle niveaus, kan nog steeds geen nieuwe onderwijsdirekteur benoemd worden vanwege politiek gekibbel en het ontbreken van ervaren hoog kader. Na een goede start van het woningbouw- projekt schijnt dat projekt een grote mislukking te worden, op jaar basis zou er 5000 woningen gebouwd worden.

In het Ontwikkelingsplan staat 4000 woningen in 2012, president Bouterse sprak over 3000 woningen, vorig jaar spraken meneer Rommy en Roland King van 1100 woningen, nu heeft Rommy dat bijgesteld tot 500 woningen. Nu men zaken niet kan uitvoeren wordt de schuld in de schoenen geschoven van het ministerie van ROGB en bureaucratische omslachtigheid. Wie en wat moeten we geloven over het woningbouwproject, hoe serieus moeten we deze regering nog nemen? Wordt vervolgd...

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / FOS Netwerk (ingezonden)

15-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics