Nickerie.Net, woensdag 25 januari 2012


Bouterse verheerlijkt zich liever in het rijk der kwaad

Zoveelste verkeerd signaal

Paramaribo - Bij het aantreden van de regering-Bouterse was het meteen al duidelijk, dat de relaties met het Koninkrijk der Nederlanden niet op hetzelfde niveau als onder de regeringen van Venetiaan zouden kunnen worden gecontinueerd. De verwerpelijke handeling van de aantredende regering, in het bijzonder van de NDP tegenover de Nederlandse ambassadeur bij de inauguratie van Bouterse en Ameerali door de man geen stoel aan te bieden, ligt bij velen nog vers in het geheugen. De Nederlandse regering op haar beurt had ook gelijk laten weten, dat Bouterse geen gesprekspartner is en dat hij gewoon zijn straf in Nederland moet komen uitzitten. Met Nederland was men gelijk al gebrouilleerd. Thans zoekt deze, voor drugscriminaliteit veroordeelde president,  zijn heil vooral in het rijk der kwaad waar figuren als Ortega, Chavez, Ahmadinejad of de Castro's met de scepter zwaaien.

Om de indruk bij de Surinaamse gemeenschap te wekken, dat men Nederland niet nodig heeft vond de regering het nodig een hechtere band met de Republiek Frankrijk aan te gaan en ter benadrukking daarvan met veel fanfare een ambassade in de Franse hoofdstad Parijs te openen. De Fransen zouden de huidige Surinaamse regering wel even helpen de grote ingang naar West-Europa te vinden en behouden. Daarbij werd dan bewust of onbewust over het hoofd gezien, dat Nederland nog altijd een zeer belangrijk EU-land is en dat Frankrijk dat ook is. Ook is men vergeten, dat de belangen van de EU-lidstaten voorop gaan. Als we alleen maar kijken hoeveel moeite men doet binnen de zogeheten eurozone om elkander te helpen en de kredietcrisis te bezweren, dan is dat een klinkend voorbeeld van de bestaande saamhorigheid. Frankrijk zal partner Nederland nimmer ter wille van een land als Suriname laten vallen. Deed Parijs destijds ook niet tijdens de gevechtshandelingen in het binnenland tussen Jungle Commando en Nationaal Leger. Bij wie kon Brunswijk op regelmatige basis uitwijken en zijn gewonden laten behandelen? In die periode was het heel duidelijk wie met wie samenwerkte en wie de vrienden en bondgenoten van Den Haag waren tegenover het militaire regiem van Bouterse.

Welk land ging militair het eerst naar LibiŽ ter bestrijding en uiteindelijk totale ontmanteling van het moorddadige regiem van Muammar Gaddafi? Juist ja , Frankrijk en met in zijn kielzog leden van de NAVO. Het zijn Westerse belangen, die gelden en zeker niet de belangen van een Surinaams regiem als het erop aan komt en dat moet Bouterse heel goed in de oren knopen. Deze week waren dan ook velen onder ons verbijsterd toen de media bekendmaakten, dat Bouterse naar de inauguratie van een Daniel Ortega was afgereisd en het ook nog van het hoogste belang vond de president van Iran te ontmoeten en een onderhoud met de man te hebben, dat de kant van een bilaterale relatie dreigt op te gaan.

We vragen ons af wie het beleid op Buitenlandse Zaken bepaalt en of deze mensen wel enig besef hebben van de huidige geopolitieke verhoudingen op deze aardkloot. Ook zijn de mensen, die het beleid op Buza formuleren en Bouterse adviseren, vergeten wat onze geografische ligging is en hoe kwestbaar we als klein land wel kunnen worden gemaakt. Die meneer uit Iran wordt door vrijwel alle Westerse mogendheden gezien als een ware terrorist en financier van het terrorisme en leverancier van wapens en logistieke steun aan het terroristennetwerk Al Qaida. Bovendien is het zo, dat Iran een nucleaire dreiging aan het worden is voor de staat IsraŽl en een ieder weet, dat de joodse staat al decennialang bescherming geniet van de meeste West-Europese landen en de Verenigde Staten van Amerika.

De voormalige president van de Verenigde Staten van Amerika George W. Bush noemde Noord-Korea en Iran als twee zeer kwaadaardige landen en maakte er geen geheim van, dat deze landen voortdurend door de VS in de gaten worden gehouden wegens hun militaire dreiging voor hun naaste omgeving en hun voortdurende drang nucleaire wapens te bemachtigen . En juist met deze figuur uit Teheran gaat Bouterse bij wijze van spreken op de koffie en voert een uitgebreid gesprek over eventuele relaties en samenwerking. Deze president geeft voortdurend verkeerde signalen en beseft niet wat er kan gebeuren met hem en ons land als hij aanhoudend het rijke Westen tegen de haren in strijkt door de verkeerde vrienden te kiezen . Vrienden, die vooral met een superpower uit ons noorden overhoop liggen.

Regelmatige bezoekjes aan Caracas, Havanna en nu ook nog de linkse figuren uit Midden-Amerika opzoeken en dan ook nog als voorzitter van de Caricom valt niet in goede aarde , ook niet bij bepaalde lidlanden van de laatstgenoemde Caribische entiteit. Deze week hadden we dan al een schot voor de boeg voor Bouterse, afkomstig van de gezaghebbende Jamaicaanse krant The Jamaica Observer. Men lust de man eigenlijk niet in de Caricom, maar kijkt terwille van de goede verhoudingen door de vingers. De bezoekjes van Bouterse aan het buitenland en het steeds verder aanhalen van relaties met figuren als ChŠvez , de gebroeders Castro en nu die figuur uit Iran , laten wel alle alarmbellen rinkelen in Washington, Parijs en Den Haag. Dit soort signalen naar de buitenwacht hebben altijd consequenties voor een land als Suriname.

Gaf men het NDP plus regiem tot misschien het vorige jaar nog het voordeel van de twijfel, nu zal men zeker tot andere gedachten worden gebracht. Keeprunt denkt daarbij aan de mensen, die nog belangstelling hadden voor grote investeringen in ons land. Vooral Westerse investeerders zullen, naar wij vermoeden, flink op de rem gaan staan en de kat goed uit de boom kijken. Het zal ons dan ook niet verbazen als voorgenomen investeringen op de langere baan worden geschoven, of geheel geen voortgang vinden. Relaties met de terroristen uit Iran zijn helemaal niet gezond voor Suriname, neem dat maar van Keerpunt aan. Als het Jonne is, die allerlei domme adviezen aan Bouterse geeft moet die man ten spoedigste het veld ruimen bij de herschikking van het kabinet, waar we al vele weken over horen. Ook zouden we Bouterse willen adviseren niet te veel te luisteren naar de Irato uit Caracas, want die komt misschien politiek sneller aan zijn einde dan wij wel denken. Relaties met Iran, give us a big break. Wij zijn thans met vuur aan het spelen en wie dat doet brandt zeker zijn vingers.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West / Fos Network

24-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics