Nickerie.Net, dinsdag 24 januari 2012


Menso spant rechtszaak aan tegen Doekhie

Paramaribo - Marlon Menso, coördinator Technische Diensten Nickerie van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, spant een rechtszaak aan tegen parlementariër Rashied Doekhie. Die had in een dagblad aangegeven dat diensthoofden zoals Menso het veld zullen moeten ruimen vanwege ‘onoorbare’ praktijken. Ook diensthoofd Ganpat van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zou volgens Doekhie het veld moeten ruimen, omdat hij overhoop zou liggen met een vereniging van rijstboeren in Nickerie.

Foto: Parlementariër Rashied Doekhie

Er bestaan geen bewijzen voor de aantijgingen van Doekhie aan zijn adres, zegt een gebelgde Menso. Als de parlementariër aanwijzingen heeft dat zich op een bepaalde afdeling zaken afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen, dan moet hij die volgens Menso doorspelen aan de politie. “Dan komt er een onderzoek.

En als uit het onderzoek zou blijken dat ik me schuldig zou hebben gemaakt aan fraude, dan is het bewijs geleverd.” Zonder bewijs beschuldigingen in de krant uiten kan volgens hem niet. Niet alleen binnen de Nickeriaanse gemeenschap, maar ook daarbuiten krijgt men op die manier de indruk dat hij een fraudeur is. “En dat recht heeft meneer Doekhie niet”, zegt Menso stellig.

Hij reist heel binnenkort naar Paramaribo om aangifte tegen Doekhie te doen vanwege smaad en laster. Volgens de coördinator Technische Diensten brengt Doekhie hem in verband met een fraudezaak die zich vijf jaar geleden heeft afgespeeld bij het Ministerie van Financiën. Er zou een bedrag van SRD 8 miljoen zijn verduisterd. Er werden nota’s vervalst en de Staat is voor vele miljoenen benadeeld.

Dat onderzoek heeft inderdaad plaatsgehad bij Financiën, de Centrale Betaaldienst en bij Onderwijs. Menso is toentertijd gehoord in deze zaak. “Waar het om gaat, is dat het onderzoek is afgerond en dat de schuldigen gerechtelijk zijn vervolgd. “Feit is dat de fraudepolitie geen enkele aanleiding heeft gevonden om mij op te sluiten”, zegt Menso.

Hij vindt dat Doekhie en de overige vijftig parlementariërs in de positie zijn geplaatst om in het hoogste college van Staat onder andere te werken aan wetten. Deze moeten resulteren in goed bestuur ter verheffing van de natie. “Hij is niet in de positie geplaatst om dat op zo’n onbeschaafde manier te gebruiken tegen burgers. Zo gaan we niet met elkaar om”, zegt een zeer gebelgde Menso.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

24-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics