Nickerie.Net, vrijdag 03 februari 2012


Oppositie stelt vragen over plein en schadeclaim Carolinabrug

31/01/2012

Paramaribo - Parlementariër Asiskumar Gajadien wil opheldering hebben over de metamorfose die het Onafhankelijkheidsplein ondergaat. In een brief vraagt hij de president Desi Bouterse onder andere welke de doorslaggevende overwegingen zijn die hebben geleid tot de vorm van wat hij noemt 'verminking van het Plein'. Hij vraagt of het hebben van regeringsbevoegdheid vrijbrief is voor handelingen die kunnen leiden tot verminking van delen van "ons nationaal erfgoed, zonder dat de samenleving, zijnde eigenaar hiervan of de volksvertegenwoordigers hierin inspraak hebben gehad".

De oppositie heeft vragen gesteld aan president Desi Bouterse over onder meer wat zei noemen de ‘verminking’ van het Onafhankelijkheidsplein. Het steekt vooral omdat er geen consultatie is gehouden met de samenleving.-dWT foto/Claudio Barker.

Niet begroot Het staatshoofd moet ook vertellen hoe het kan dat deze werkzaamheden op en rondom het plein plaatsvinden en gelden worden uitgegeven, terwijl dit project niet op de begroting van geen enkel ministerie voorkomt en ook niet is goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). Gajadien vraagt ook wat de kosten zijn voor de aan de gang zijnde activiteiten. Bestaat er een contract met een aannemer of is er een openbare aanbesteding gehouden? Is de zaak onderhands gegund? "Wie is de directievoerder? Voor welk bedrag worden de aanpassingen gepleegd? Is er een programma van eisen (TOR). Wat zijn na de veranderingen de consequenties voor het plein met betrekking tot de plaatsing op de werelderfgoedlijst van de Unesco?", zijn enkele vragen die gesteld worden in de brief, waarvan een kopie is verstuurd naar de voorzitter van het parlement.

Ballast Nedam

Vervolgens hebben twaalf leden van de oppositie in een brief, gericht aan het staatshoofd, eveneens gevraagd waarom er zonder protest goedkeuring is gegeven aan een schadeclaim aan Ballast Nedam van ruim 3.5 miljoen euro. Zij willen ook weten van de president waarom het raadsvoorstel met betrekking tot de betaling van de schadeclaim met zeer veel spoed en wel binnen 24 uur na indiening door de minister van 0penbare Werken (OW) in de vergadering van de Raad van Ministers moest worden goedgekeurd.

Gevraagd wordt of het staatshoofd het met de briefschrijvers eens is, dat er hier sprake is van bewuste benadeling van het land en dat deze benadeling niet zonder gevolgen kan blijven. Er is ook gevraagd waarom OW apart heeft onderhandeld met de aannemer Haukes met betrekking tot de aanleg van de toegangswegen en dit werk aan hem heeft gegund, terwijl er nog andere lokale aannemers zijn, die ook veel ervaring hebben met wegenbouw.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

31-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics