Nickerie.Net, zondag 05 februari 2012


Mediabeleid onder Bouterse:

‘Beknotting persvrijheid en nieuwsverduistering’

Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is (Wikipedia). Tijdens het militaire bewind onder leiding van de voormalige dictator Desi Bouterse, thans president van Suriname, was het treurig gesteld met de Surinaamse persvrijheid. Ondanks de beknotting van de persvrijheid in 2011 heeft Suriname toch een vermeend complimentje gehad voor de persvrijheid van de internationale waakhond ‘Reporters Without Borders’ (RSF).

De beknotting van de persvrijheid van de huidige regering begon met de RVM conferenties, waarbij de media vaak onheus behandeld werden. De persvoorlichter van het 8 decemberproces,  mr. Majorie Sanches moest weg, omdat minister Misidjan vond dat een ambtenaar niet daar thuis hoorde. Het incident te Redi Doti waarbij president Bouterse in aanvaring kwam met de kapitein van Redi Doti. De video-opname die gemaakt was door een STVS medewerkster moest ingeleverd worden. De medewerkster werd ook nog geïntimideerd door de veiligheidsmannen van de president. De volgende dag werd een gemanipuleerd bandje teruggestuurd naar de STVS om vertoond te worden.

De bolwassing die de coalitieleden kregen van president Bouterse toen zij niet eens waren met de verhoging van de government take op benzine. De president duldde geen tegenspraak van zijn coalitieleden. Bij de staatsmedia wordt het nieuws eerst gefilterd door het kabinet van de vicepresident voordat het nieuws naar buiten komt. Het moedwillig wegkopen van journalisten van de particuliere media. Er zijn nog tal van voorbeelden. Nieuwsverduistering is het opzettelijk of onrechtmatig achterhouden van informatie bestemd voor de samenleving. Oplettende lezers, kijkers en luisteraars hebben mij geattendeerd dat een bepaald medium geen berichten over de VHP en de heer Santokhi in haar krant publiceert.

En ook op de televisie en radio wordt er niets over de VHP en Santokhi uitgezonden. Dat kan nooit een gezonde zaak zijn. Maar laat mij hierbij gelijk zeggen dat de media niet verplicht is stukken van wie dan ook te publiceren of beeldmateriaal uit te zenden. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen, dat  berichten over de VHP en Santokhi niet uitgezonden en gepubliceerd worden, omdat de VRTS de heer Santokhi als boosdoener zien in de kwestie Sasur en mediabedrijven. Als Santokhi gelijk heeft kan je hem niet ongelijk geven, in mijn optiek heeft de heer Santokhi volgens de wet en het geldende recht gehandeld.

Jammer dat het medium voor persoonlijke rancune gebruikt wordt om anderen de grond in te boren. Wellicht is het medium niet ervan bewust dat dit soort zaken een averechtse werking kunnen hebben op het medium zelf. Het verbaast me, dat toen het medium nog niet in problemen was, de heer Santokhi vaak in een bepaald televisie programma van dat medium te zien was. En dat hij zelfs een paar keren naar de tv studio van dat medium is geweest. Tijdens de hoofdbestuursverkiezingen van de VHP was de direkteur van dat bedrijf aanwezig in de Olifant. Dan vraag je, je af wat er in zo een korte tijd fout is gegaan. Heeft dat medium plotsklaps aversie tegen de heer Santokhi en de VHP? Dat geeft stof tot nadenken. Zo is uit welingelichte bronnen vernomen dat aan de journalisten van dat medium instructies zijn gegeven om politieke tegenstanders van de VHP te interviewen, zodat zij de heer Santokhi kunnen bekladden.

Je moet privé en zakelijk goed gescheiden houden, je gezond verstand moet prevaleren boven emoties. Als je een beslissing neemt moet je alles kunnen ondersteunen door feiten en goede argumenten. Een tijdje geleden werden ‘Dagblad Suriname’ en het avondblad ‘De West’ niet uitgenodigd door de overheid voor RVM persconferenties en van de president. Ook werd er van overheidswege geen advertenties aan deze twee media aangeboden. Omdat de regering vond dat ‘Dagblad Suriname’ en ‘De West onjuiste informatie verstrekten aan de samenleving over de huidige regering.

Toen is de SVJ in verzet gekomen tegen de beslissing van de regering, en dat was zeker toe te juichen. De handelingen van de twee bladen waren niet verkeerd, de overheid was de schuldige omdat zij onvoldoende of geen informatie gaf en geeft aan de pers en de samenleving. Er mag geen beknotting van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting plaatsvinden, zolang artikel 19 van de grondwet van Suriname niet overtreden wordt. Het medium dat geen berichten over de VHP en haar voorzitter publiceert begaat de zelfde fout welke de overheid heeft begaan. Zij maakt zich schuldig aan beknotting van vrijheid van meningsuiting en nieuwsverduistering.

Wellicht is er bij dit medium nu sprake van ‘gewijzigde beleidsinzichten’. De krant moet haar lezerspubliek objectieve informatie bieden over datgene wat er in ons land en de wereld gebeurt. Het komt voor dat een medium zonder rede, kritiek van een burger weigert te publiceren. Ik vind dat een ieder die kan schrijven moet kunnen publiceren, ook in de krant. Het mag niet zo zijn dat als een burger kritiek levert op een persoon of instantie en die niet past in het straatje van de media,  die niet gepubliceerd wordt. Als de heer Santokhi ooit een scheve schaats rijdt zal ik hem zeker ook bekritiseren en hem attenderen dat hij fout bezig is.

De VHP lanceert binnenkort ook haar eigen website waarop alle informatie en activiteiten van de partij te vinden zal zijn. De kwestie Sasur en mediabedrijven is een onsmakelijke zaak geworden. Ik vind dat de advocaat van de VRTS, de mediabedrijven op het verkeerde been heeft gezet om de mediabedrijven te adviseren, de vonnissen niet uit te voeren waardoor het te betalen bedrag enorm hoog is opgelopen. Als teken van goede wil, kan de regering de mediabedrijven tegemoet komen door hun schulden over te nemen. De huidige regering is toch eenmaal gul om schadeclaims van miljoenen Euro’s te betalen, derhalve kan zij eenmalig het te betalen bedrag ophoesten voor de mediabedrijven. En verder zaken afhandelen naar volle tevredenheid van alle partijen.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

03-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics