Nickerie.Net, vrijdag 03 februari 2012


Doorbraak impasse Cricket Bond Nickerie en umpires

Nickerie - De impasse tussen de Cricket Bond Nickerie (CBN) en de umpires is doorbroken. De umpires weigerden wedstrijden te leiden, uit onvrede over toepassing van straffen. De voorzitter van de Surinaamse Cricket Bond, Raj Narain, heeft bemiddeld tussen de bestuursleden van de CBN en de umpires van Nickerie.

Narain zegt dat alle betrokkenen uiteindelijk gekozen hebben voor het belang van de cricketsport. Nu de impasse is doorbroken, is na het onderhoud zondag besloten om de huidige competitie die in een eindfase is, te beŽindigen en te starten met de volgende.

Om te voorkomen dat er weer verschillende interpretaties gegeven worden bij overtredingen, is afgesproken dat er eenduidige regelgeving komt. Ook de termijnen die in acht genomen moeten worden, dienen duidelijk te zijn. Er zal ook een tuchtcommissie worden ingesteld.

Volgens Narain is deze kwestie naar tevredenheid van eenieder opgelost. Partijen zijn tevreden uit elkaar gegaan.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics