Nickerie.Net, zaterdag 04 februari 2012


EBS betalen koelinstallatie woning legertopper

De beerput bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) gaat steeds verder open. De West heeft de hand weten te leggen op documenten en bestelbonnen, waaruit blijkt dat de EBS door middel van bestelbonnen, de Staat hebben laten betalen voor de aankoop en installatie van de koelapparatuur voor de woning van de topmilitair J. van F. aan het Molenpad. Uit bonnen, die geparafeerd zijn op onder meer 28 december 2011 en 17 januari 2012 door een leidinggevende bij de EBS blijkt, dat het staatsbedrijf SRD 8750,- en SRD 750,- aan de staatskas onttrekt ten behoeve van de aankoop en luchtkoelinstallatie ten behoeve van de woning van de invloedrijke legerofficier.

De boven water geraakte bestelbonnen sluiten volledig aan op offerten van het bedrijf Technische Installatie Wongsodikromo (TIW), waarover De West inmiddels ook al beschikt. In de offerten treedt het installatiebedrijf in detail over het materiaal en geeft het een specificatie van de kosten. De offerten gaan vooraf aan een verzoek daartoe.

De sterk naar corruptie riekende handelingen vanuit de EBS-top komen enkele dagen nadat algemeen directeur Kenneth Vaseur van de EBS ondergeschikten heeft beschuldigd van corruptie binnen het bedrijf. Vaseur sprak toen van een georganiseerde criminele organisatie binnen het bedrijf. Hij zei op een persconferentie onlangs, dat hij kort na zijn aantreden als manager al het vermoeden te hebben, dat er sprake was van corruptie, diefstal en ongeoorloofde overwerkboekingen. Op basis van video-opnames zouden enkele mensen in beeld zijn gebracht. Ongeveer 15 medewerkers zijn op non-actief en een deel daarvan wordt zelfs met ontslag bedreigd. Vaseur werd op de persconferentie bijgestaan door financieel directeur Willy Duiker, die de rampzalige staat van het bedrijf schetste.

Parlementariër Asish Gajadin (NF/VHP) waarschuwde deze week vanuit de oppositiebanken tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée (DNA), dat ’s lands economie in de greep is van een reeks corruptieschandalen, die maar niet worden onderzocht.

Hij noemde er een paar, maar verstrekte geen details aan coalitieleden, die hem utdaagden met bewijzen te komen.

Zijn pleidooi werd door verschillende coalitieleden als bluf beschouwd. Ook delen van de pers namen hem minder serieus toen hij ook op aandrang van journalisten geen bewijsmateriaal te beschikking stelde. Hij had onderzoeksjournalisten min of meer verweten niet genoeg te graaien in dubieuze activiteiten en uitgaven, waarover de overheid maar niet met een verklaring kan komen. Toen De West hem wees op zijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger om ook aan de gemeenschap, eventueel door tussenkomst van de pers, informatie te verschaffen wanneer en zolang hij daarover beschikte, noemde Gajadien het primair een aangelegenheid van de regering om het land van corrupte te vrijwaren. Pas als de regering niet op de proppen kan komen met informatie, wil Gajadien onthullingen doen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

05-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics