Nickerie.Net, vrijdag 17 februari 2012


‘Bouterse presteert ondermaats’ (slot)

Over het leiderschap, visie en daadkracht van president Bouterse c.q. de regering had ik reeds aandacht besteed in twee artikelen onder kop : ‘Heeft Bouterse visie en daadkracht en ‘Bouterse mist leiderschap’. Een visie op de toekomst kan niet zonder een analyse van het verleden, voorspellen is zeer moeilijk, zeker wanneer het de toekomst betreft. Het is evident, dat als iemand niet over leiderschapskwaliteiten, visie en daadkracht beschikt, zo een persoon niet in staat zal zijn om te presteren.

Bestuurlijk gezien, kan de afgelopen18 maanden als rampzalig worden betiteld, want het beleid was alles behalve rooskleurig. De regering mist fundamentele keuzen, die nodig zijn om de financiële positie van de burgers en het land gezond te maken. De regering heeft het belang van de samenleving ondergeschikt gemaakt aan het prestige van haar voorgenomen showprojecten. De Idos-peiling van de afgelopen week is een bevestiging van het benedenmaats presteren van president Bouterse c.q. de huidige regering.

Ik hoop niet dat de president c.q. de regering de peiling van Idos gaat bagatelliseren. Het is evident dat het (wan-)beleid drastisch omgebogen moet worden, als ze tenminste de doelen uit de regeringsverklaring 2010-2015 alsnog willen realiseren. Op de zelfde voet doorgaan betekent rampzalige gevolgen voor de samenleving, ze moet lering trekken uit de Idos-peiling. President Bouterse heeft geen inzichten, kennis, vaardigheden en leiderschapskwaliteiten om de regering te leiden. Hij laat het volk letterlijk lijden.

Ruim 90% van de samenleving geeft aan dat zij al na de eerste week van de maand skeer zijn. Het slecht functioneren van een aantal ministers en de beperkte uitvoeringscapaciteiten van de ministeries hebben ook bijgedragen aan de slechte prestatie van de president. Wil je weten of de ministeries presteren, dan is het gewenst dat er prestatie-indicatoren worden vastgesteld.

Op deze manier kan je de werkzaamheden op de ministeries op een goede manier meten en evalueren. De president laat zich omringen door pseudo-deskundigen en adviseurs, ze zitten daar te knikkebollen en krijgen salarissen gelijk aan die van een minister. Ik weet echt niet wat de adviseurs van de president op het kabinet uitspoken. Omdat ze zelf niet presteren achten ze het niet nodig om prestatie-indicatoren vast te stellen voor de ministeries.

Graanoogst wordt naar een tv station gedirigeerd om uitleg te gegeven over de salarissen van de adviseurs. De uitleg van Graanoogst was meer bedoeld om corruptie zaken te verdoezelen en de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen van het land. Graanoogst zou zich zeer denigrerend uitgelaten hebben over respectabele burgers van het land, normen en waarden zijn zoek bij deze man.

Op pagina18 van de regeringsverklaring 2010 -2015 staat dat er veel aandacht geschonken zal worden aan normen en waarden, maar het tegenovergestelde ervan blijkt nu waar te zijn. Hij denkt, dat hij nog steeds in de dictatoriale periode van de jaren ’80 leeft. Kennelijk waart zijn dictatoriale geest anno 2012 overal in het land nog rond. Middels zijn uithaal probeert hij angst aan te jagen bij bepaalde mensen, klaarblijkelijk beseft hij nog niet dat die periode allang voorbij is. We zijn wel op de hoogte van het vorstelijke salaris dat hij toucheert, hij zelf zwijgt daarover als het graf.

In de regeringsverklaring, op pagina 17, staat dat het inflatiecijfer in het beginsel niet meer dan 2.5 % moet zijn. We zijn 18 maanden verder en de jaarlijkse inflatie is 17.2 %, en als dit wanbeleid zo voortgezet wordt, ben ik bang dat de inflatie vroeg of laat boven de 20% zal stijgen. De luchtkastelen zoals: Diepzeehaven en luchthaven met internationale allure, 6-baans highway naar Brazilië, fly overs etc. zijn in de lucht blijven hangen.

Particuliere mediahuizen worden uitgehold door het wegkopen van journalisten om bij de staatsmedia te werken. De staatsmedia worden gebruikt als doctrine en propaganda apparaat om corruptieve praktijken te verdoezelen. Op pagina 20 van de regeringsverklaring staat: Er bestaat geen groter goed in dit leven dan de gezondheid. De gezondheidsector wordt kapot gemaakt vanwege het ondeugdelijke beleid, de problemen met medici, BOG, apothekers en met andere dienstverleners stapelen zich op, zonder dat er een behoorlijke oplossing komt.

Sociale zaken is een ware puinhoop, minister Alice Amafo is niet berekend voor haar taken, ze dient onmiddellijk vervangen te worden. De corruptie is vrijwel overal zichtbaar, haast elk ministerie heeft te maken met corruptie, maar er wordt niet ingegrepen. Het lijkt erop alsof de corruptie niet bestreden maar geïnstitutionaliseerd wordt. Kennelijk staan er grote belangen op het spel, de corruptieve handelingen op het ministerie van OW&V en van financiën zijn alom bekend. President waar is de ant-corruptiewet en de kruistocht tegen de corruptie?

Het ministerie van LVV investeert bitter weinig in de agrarische sector, hoe gaan de boeren hun productie verhogen? Volgens de president moet Suriname de voedselschuur worden van het Caribische gebied, maar naar het zich laat aanzien zal Suriname een kale schuur zijn zonder voedsel. De Idos-peiling geeft aan hoe groot de armoede is, ik hoop dat de president c.q. de regering het (wan) beleid drastisch ombuigt naar volle tevredenheid van het volk.

Opmerking: Volgens een politiebericht is er ingebroken bij luitenant kolonel Hans Jannash waarbij zware wapens en andere spullen zijn meegenomen. Volgens een lokaal blad is Jannash vermoedelijk ingdeeld bij de CIVD. Het verbaast me niet, dat er weer een drugscrimineel in dienst wordt genomen bij een gewapende macht en dat hij over moderne en zware wapens beschikt.

Waarom waren de wapens en andere spullen opgeslagen bij Jannash? Eerder is Dino Bouterse in dienst genomen bij de CTU, hij is veroordeeld voor wapen-en drugshandel. Ook fraudeurs en oplichters worden in dienst genomen. Eentje is zelfs topadviseur van de president. Een minister die in het vorige kabinet frauduleuze handelingen had gepleegd is willens en wetens weer benoemd tot minister.

Naipal.A.I.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / nIngezonden

16-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics