Nickerie.Net, vrijdag 17 februari 2012


Zware regens bemoeilijken voorjaarsoogst

Beta Debidien, 16/02/2012

NIEUW-NICKERIE - Onder zeer moeilijke weersomstandigheden is eerder deze week een aanvang gemaakt met de voorjaarsoogst in Nickerie. Rijstboeren die nu padie oogsten, ondervinden veel last van de zware regens. Door de neerslag zijn vooral kleiwegen in de polders moeilijk begaanbaar. Er vindt ook stagnatie plaats in de transport van de ge-oogste padie van de rijstvelden naar de molens.

Cijfers

“Het gaat om ongeveer 53 hectare rijpe padie die deze week moet worden afgeoogst. Het gaat om de inzaai die in de eerste week van november 2011 is gepleegd”, zegt Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West. Wat de grootlandbouw betreft, zegt hij dat daar volgende week geoogst zal worden. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat ten behoeve van dit tussenseizoen ruim 24.000 hectare padie is ingezaaid. Hiervan heeft Wageningen 2.063 hectare en het district Coronie slechts 47 hectare ingezaaid. Volgens Ganpat hebben kleine boeren dit seizoen ook het meeste ingezaaid namelijk 12.527 hectare, gevolgd door de grootlandbouw met 8.452, terwijl middenstandsboeren iets meer dan 1.000 hectare hebben benut van de beschikbare 1.600.

Een landbouwer rijdt langs een slecht deel van een zandweg in de polder. De oogst van padie is eerder deze week aangevangen. Het is noodzakelijk dat wegen van een schelplaag worden voorzien, zodat er geen stagnatie optreedt in de afvoer van padie.-(dWT foto/Beta Debidien)  

Schelplaag

Ganpat zegt dat zijn ministerie bezig is de gaten in de zandwegen te herstellen, zodat boeren straks minder problemen hebben bij het afvoeren van hun paddie. Er zijn ook wegen die structureel worden aangepakt. Het ministerie heeft een aannemer belast met het bezanden van ongeveer zeven kilometer aan wegen in de Uitbreiding Groot Henarpolder I.

Ook wegen in de Europolder Noord zullen van een schelplaag worden voorzien. Boeren zijn blij dat het ministerie aandacht besteed aan de droge infrastructuur. “Het zou op zijn plaats zijn als het ministerie de secundaire loos- en irrigatieleidingen éénmalig aanpakt, zodat wij in het vervolg de leidingen zelf kunnen onderhouden”, zegt Moena Mohan, landbouwer in de Groot Henarpolder. Volgens hem zijn boeren door hun slechte financiële situatie niet in staat machines aan te huren om het werk te laten uitvoeren.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

16-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics