Nickerie.Net, woensdag 29 februari 2012


SASUR heeft plannen bij eventueel verliezen kort geding

De Stichting Auteursrechten Suriname SASUR heeft al plannen op papier staan bij een eventueel verlies van het kort geding, aangespannen tegen de Staat Suriname. Prem Ramlal, voorzitter van SASUR zegt dat er gewerkt zal worden door middel van dwangsommen tegen de muziekgebruikers, die gebruik maken van het muziekrepertoire van SASUR. Ramlal zei vandaag in een gesprek met De West, dat het gaat om dwangsommen, die SRD 1000 bedragen voor elke keer, dat een nummer uit het repertoire gebruikt wordt. Volgens Ramlal is de dwangsom veel meer dan de licentierechten, die de muziekgebruikers in feite moesten betalen. ” Veel kan in de zaak niet veranderen, alleen het feit, dat de bemiddeling van SASUR is komen weg te vallen”, zegt Ramlal.

Het opleggen van dwangsommen op werken, die beschermd zijn door SASUR komt, doordat de muziekgebruikers, met name de mediahuizen, op dit moment illegaal muziek gebruiken uit het wereldrepertoire van SASUR. “Als de omroephuizen legaal gebruik maken van het repertoire dan zullen de licentierechten minder zijn dan de dwangsommen”, merkt Ramlal op. Verder zijn dwangsommen een methode voor het beschermen van het wereldrepertoire van SASUR. Ramlal meent, dat de overheid de stichting geen andere keus heeft gelaten dan het opleggen van dwangsommen, waardoor dus zowel SASUR als de muziekgebruikers onder druk zijn gezet. Ingeval de beschikking van SASUR weer in werking treedt kunnen beide partijen door middel van dialoog komen tot een overeenkomst voor een vast tarief.

Het vaste tarief bedraagt een percentage van 4, 6 of 8 op de opbrengsten van de mediahuizen en showorganisaties. Voorts kan dit model niet besproken worden, omdat SASUR niet meer kan bemiddelen. De beschikking van SASUR werd op 23 februari jl. ingetrokken door de Minister van Justitie en Politie Martin Misiedjan, die op zijn beurt de instructies kreeg van de President van de Republiek Suriname. SASUR heeft intussen een kort geding gespannen tegen de Staat Suriname, waarin zij eist de ingetrokken beschikking weer in werking te doen stellen. Ondertussen heeft SASUR via de rechter een verbod opgelegd aan de muziekgebruikers, die illegaal gebruik maakten van haar muziekrepertoire. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding SASUR versus de Staat Suriname zal dienen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

29-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics