Nickerie.Net, vrijdag 09 maart 2012


Rijstboeren zijn armer geworden

Mensen worden boos als meneer I.Naipal van zijn democratisch recht gebruik maakt om zijn mening te geven over de sociaal-economische, de politieke en maatschappelijke vraagstukken. Ruim tien jaren lang (2000-2010 ) heeft meneer ‘Limbo’ met zijn populair middagprogramma, welke bekend stond als “baka’na tori”, de toenmalige regering met de grond gelijk gemaakt. Vaste klanten werden door de programmamaker uitgenodigd om hun visie te geven over diverse vraagstukken. De heren Venetiaan, Sardjoe, Somohardjo, Brunswijk en Santokhi waren niet jarig. Na de verkiezingen zijn de meeste van deze heren die regelmatig bij meneer Limbo op bezoek waren, goed geaccommodeerd door deze regering.

De heren die nu commentaar leveren op I.Naipal moeten zich als goede democraten gedragen. Ik wil ook van hen horen hoe zij nu over Somohardjo en over Brunswijk denken. Ik wil ook van hen horen hoe zij denken over de criminaliteit, over de examenresultaten, over de inflatie, over de buitenlandse reizen, over de dure benzineprijzen, over de reizen van Somohardjo. Meneer I.Naipal, laat u niet ontmoedigen door wie dan ook. Zij gaan proberen u uit uw balans te halen met hun reacties.

De rijstboeren zijn armer geworden

De rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca zijn armer geworden. Begrijpelijk, de benzineprijs is heden, 8 maart 2012, gestegen naar SRD 5.15. De regering Bouterse/Ameerali heeft de rijstboeren op jaarbasis met ruim SRD 20.640.000 armer gemaakt (bij een inzaai van 60.000 per jaar). Mensen die niet in deze sector zitten, gaan vreemd opkijken wanneer ik met deze bewering kom. Dit is geen commentaar leveren op de regering, maar de naakte waarheid vertellen. U hoeft geen econoom te zijn om mijn onderbouwing te begrijpen. Per seizoen wordt in Suriname ongeveer 30.000 ha ingezaaid. Op jaarbasis (twee seizoenen) wordt er ongeveer 60.000 ha ingezaaid. Per hectare consumeert de rijstbouw ongeveer 160 liter diesel. Op jaarbasis gebruikt de rijstbouw (60.000 x 160 liter diesel)= 9.600.000 liter diesel.

Vanaf januari 2011 tot heden is de prijs van diesel met ongeveer SRD 2,15 per liter omhoog gegaan. Om die 60.000 ha rijst te blijven produceren, moeten de rijstboeren 9.600.000 x SRD 2,15 nu extra betalen, wat neerkomt op SRD 20.640.000. De andere componenten bij de kostprijsberekening heb ik niet meegenomen. Meneer Limbo en alle anderen wil ik vragen om mij het tegendeel te bewijzen. Deze SRD 20.640.000 komt bij de overheid terecht en hieruit wil de overheid de rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca een compensatie van SRD 130 per ha geven. Rekent u maar zelf uit wat de boeren van de overheid terugkrijgen.

De rijstboeren zijn in hun eigen vet gebakken

De rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca zijn in hun eigen vet gebakken. De voorzitter van de Mega Combinatie had in Nieuw Nickerie, tijdens de verkiezingen van 2010, de rijstboeren plechtig beloofd dat de ‘government take’ op diesel afgeschaft zou worden. De boeren waren op hol geslagen. In Nickerie werd op 25 mei 2010 het Nieuw Front door de Nickeriaanse kiezers met de grond gelijk gemaakt. De Mega Combinatie behaalde Nickerie 8.880 stemmen (49.22% van 18.042 stemmen), in Coronie 1.011 stemmen (62.52% van 1.617 stemmen) en in Saramacca 3.777 stemmen (37.13 % van 9.095 stemmen, terwijl het machtige Nieuw Front in Nickerie 4.789 stemmen, in Coronie 423 stemmen en in Saramacca 2.962 stemmen behaalde. Wat een grote winst voor de Mega Combinatie in de bovengenoemde districten. Iedereen wilde “Change” hebben. Zij zouden goedkope diesel en kunstmest krijgen. Meneer Sardjoe, Venetiaan, Somohardjo, Brunswijk, Castelen en Jessurun en andere Nieuw Fronters moesten van het politieke toneel verdwijnen. Deze politici waren de uitbuiters van Suriname. Die ‘Change’ hebben zij gehad. In plaats van het afschaffen van de ‘government take’ op diesel, werd de dieselprijs met ongeveer SRD 2.15 verhoogd. Die goedkope kunstmest hebben zij nog niet gehad. ‘Den Nickerman, den Saramaccaman en den Coronieman e bari now’. Zij praten niet meer over Change, maar zij geven ruiterlijk toe dat zij een verkeerde keus op 25 mei 2010 gemaakt hebben. Nu hebben zij de ware gezichten gezien. In de periode 2000 tot 2010 hebben de rijstboeren zes keren compensaties gehad van de regering. Meneer B.Sital, speciale afgezant van de president, gaat op dinsdag 6 februari 2012 naar Nickerie en belooft de rijstboeren een financiële injectie van SRD 130 per ha. Terecht maakt de heer H.Oemraw van de SPBA de opmerking dat de ondersteuning vergelijkbaar is met een druppel op een hete plaat.

Boeren verdienen een respectabele behandeling van de machthebbers

Mensen die hard werken, moeten ook goed beloond worden. Agrariërs in Suriname hebben geen enkele sociale zekerheid. Gelukkig dat de overheid hen soms tegemoet komt met een on-en minvermogen kaart. Als zij de leeftijd van 60 jaren bereikt hebben, krijgen zij ook AOV, dank zij de VHP/PNP – regering 1969-1973). Vele agrariërs zijn in de loop der jaren ambtenaren (wachters) geworden. De agrarische sector heeft minder perspectieven. Zij die nog in de agrarische sector zitten, moeten dan ook ondersteund worden. Wij hebben mensen nodig die voedsel voor ons kunnen produceren. Wij moeten deze voedsel verbouwers met meer respect behandelen en waar het nodig is alle ondersteuning geven. Het subsidiëren van deze sector is niet veel gevraagd. Men betaalt toch ook SRD 73.000.000 ( SRD 73 miljoen) aan SLM op jaarbasis voor chartervluchten?

Hardeo Ramadhin

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

09-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics