Nickerie.Net, zaterdag 17 maart 2012


Kwestie SASUR: De rechtsstaat heeft gezegevierd

In de kwestie Sasur versus mediabedrijven en VSO heeft gewezen minister van JUSPOL Chandrikapersad Santokhi vanaf het begin erop gewezen dat hij in deze zaak volgens de wet en het geldende recht, met in achtneming van internationale bepalingen, heeft gehandeld. Enkele mediabedrijven hebben echter deze zaak aangegrepen, om de gewezen minister zwaar te beschuldigen van partijdigheid. En bovendien politieke tegenstanders van de VHP de ruimte geboden om de VHP voorman onderuit te halen. Dit kwalificeer ik als platvloers.

Op 23 februari van dit jaar heeft de minister van Justitie en Politie Misidjan in opdracht van president Bouterse de beschikking van Sasur om als bemiddelingsbureau op te treden ingetrokken. Ik had van minister Misidjan, als jurist zijnde, verwacht dat hij de juiste beslissing zou nemen, want hij heeft vaak via de media verklaard dat Sasur in haar rechte stond.

Als jurist moest hij de president erop gewezen hebben dat intrekking van de beschikking niet correct zou zijn, en dat er andere wegen bewandeld moest worden om een oplossing te vinden. De gewezen minister was, als technocraat, door haar deskundigen en adviseurs toen gewezen op de gevolgen van de intrekking en de juridische consequenties ervan.

En gelukkig dat hij naar hen geluisterd had en zich ook niet onder politieke druk had laten plaatsen. Hij heeft zich laten leiden door rechtsstatelijkheid en wijsheid. Ik vind dat de president de intrekking niet op basis van juridische maar op basis van politieke gronden heeft laten intrekken, zodat hij ermee politiek kon scoren.

Trouwens, ik had u al eerder hieromtrent geÔnformeerd, dat een informant van het kabinet van de president mij dat ingefluisterd had. Na de intrekking van de beschikking van Sasur, heeft Sasur een zaak aangespannen bij de rechter tegen minister Misidjan van Justitie en Politie om de beschikking van 23 februari in te trekken.

De rechter heeft inmiddels vonnis gewezen in deze zaak en de beschikking van minister Misidjan van 23 februari 2012 opgeschort, derhalve is de zaak in het voordeel van Sasur beslecht. Men had niet anders verwacht dan dat het recht zou zegevieren. In deze is er maar een winnaar: de rechtsstaat.

Dit vonnis, het zoveelste tegen de staat, laat zien dat de president heel slecht geÔnformeerd en geadviseerd wordt. En dat hij bij het nemen van beslissingen te veel laat leiden door macht, populisme, onbehoorlijk bestuur en politiek opportunisme. En dat de president ook geen weet heeft van rechtsstatelijkheid.

Met dit vonnis heeft de rechtsstaat haar kracht getoond en dat macht, of dat nou van de regering afkomstig is of van een mediahuis, ook onderworpen is aan beperkingen, en die worden bepaald door het rechtsstaatprincipe. De uitspraak van de rechter is hiervan een bevestiging.

En nog belangrijker is dat de Rechterlijke macht haar onafhankelijkheid wederom heeft laten zien, door niet te zwichten voor politieke en gecreŽerde sociaal maatschappelijke druk. Met het vonnis hebben wij het gezicht van Suriname zowel lokaal, regionaal als in internationaal opzicht gered.

En dat Suriname zich nog steeds mag scharen achter landen die het recht op intellectuele eigendommen respecteren en diefstal van andermans eigendomsrechten, namelijk auteursrechten moet aanpakken. Ik hoop dat de regering door gaat met het ordenen en reguleren van de auteursrechten.

En dat zowel de mediabedrijven als Sasur de koppen bij elkaar steken en op een volwassene manier een werkbare oplossing zoeken naar volle tevredenheid voor alle partijen. Want het zal duidelijk moeten zijn dat waar een wil is, er altijd een oplossing mogelijk is. En zeer belangrijk is dat ook het vonnis van de rechter gerespecteerd wordt.

Emotionele uitspattingen en haatgevoelens moeten buiten de deuren gehouden worden, want niemand heeft er baat bij. We moeten ons niet laten leiden door emoties maar door het gezond verstand. In dit kader wil ik u verwijzen naar het volgende citaat: De menselijke geest wordt niet met wapens veroverd maar met liefde en grootmoedigheid.

En als laatste wil ik het volgende toevoegen: Al zijn de leugens van sommigen in de kwestie Sasur snel geweest maar de waarheid en oprechtheid van Chandrikapersad Santokhi heeft ze wel achterhaald.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

16-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics