Nickerie.Net, dinsdag 20 maart 2012


Amnestievoorstel: Doekhie, Paal, Bouva, Misiekaba en Tamisaran scharen zich achter moordenaars en drugsdealers

Paramaribo -  Wie nog twijfelde, moet nu toch aan geloven dat Suriname onder leiding van Bouterse in een schijndemocratie leeft. Organisatie van Gerechtigheid en Vrede is geschokt door het voorstel van enkele ndp assembleeleden om de moordenaars van 8 december 1982 Amnestie te verlenen voordat er een uitspraak is gedaan.

De amnestiewet van 3 april 1980 blijft in tact terwijl die van 1989 wordt gewijzigd. Er was al amnestie verleend voor bepaalde perioden. Nu zal vanaf 1 april 1980 tot 19 augustus 1992 amnestie worden verleend. Het wetsontwerp is ingediend door Ricardo Panka, Ronny Tamsiran, André Misiekaba, Anton Paal, Melvin Bouva en Rashied Doekhie.

Artikel I 1. In de considerans worden de volgende wijzigingen aangebracht: De zinsnede “ ...die vanaf 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet” wordt vervangen met “ ...die zich in de periode van april 1980 tot en met augustus 1992”.

Artikel II 1. Artikel 1 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: De zinsnede: “Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 januari 1985 en eindigende op de datum van de inwerkingtreding van deze wet.” wordt gewijzigd in: “Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 april 1980 en eindigende op 19 augustus 1992 strafbare feiten hebben begaan en/of daarvan worden verdacht in het kader van verdediging van de staat en/of omverwerping van het wettig gezag zoals de gebeurtenissen in December 1982 en de Binnenlandse oorlog”.

Woensdag zal in huishoudelijke vergadering de commissie van rapporteurs worden benoemd.

Velen zien dit voorstel als een nieuwe machtsgreep door Bouterse, waarbij de rechters bij voorbaat buitenspel worden gezet voordat zij tot een uitspraak komen over de decembermoorden.

Bouterse en een aantal van zijn handlangers lijken hierin zich duidelijk te vergissen en het democratische gevoel van het Surinaamse volk zwaar te onderschatten. Met de heersende sociale problemen waarvoor Bouterse geen oplossing voor heeft en de nu aangekondigde ondermijning van de rechtsstaat lijken grote sociale onrusten met massaprotesten onafwendbaar. 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / FOS Netwerk

20-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics