Nickerie.Net, donderdag 29 maart 2012


Bezorgdheid om informatieverdraaiing door NDP-regering

Paramaribo - Volgens de oppositie wordt er verkeerde informatie over de amnestiekwestie gelanceerd in de gemeenschap om de publieke opinie te beïnvloeden. Ook zou informatie, die is voortgevloeid uit gesprekken met maatschappelijke groepen verkeerd opgetekend en gepresenteerd worden aan de gemeenschap. Volgens Guno Castelen (NF/SPA) zijn in De Nationale Assemblee functionele groepen ontvangen door de initiatiefnemers van de Amnestiewet. Van deze gesprekken zijn er notulen opgemaakt, die niet in overeenstemming zijn met wat er daadwerkelijk is gezegd.

Foto: Guno Castelen (NF/SPA)

“We krijgen nu al berichten binnen van mensen die stellen dat hetgeen ze gezegd hebben niet geheel correct is weergegeven door de mensen die de hearings hebben gehouden”, meent Castelen. Hij praat over ‘wanorde en chaos’ die er is ontstaan rond de amnestiekwestie.

“Men denkt middels verkeerde weergave van gesprekken de opinie te winnen voor de Amnestiewet.” Castelen zegt ernstig te twijfelen aan de notulen die zouden zijn opgemaakt door personeel van het parlement over de hearings die zijn gehouden tussen de initiatiefnemers en maatschappelijke groeperingen.

“Ik heb op het laatst ook gezegd en erop gewezen dat in ieder geval het niet ontvangen van functionele en maatschappelijke groepen in commissieverband ervoor zorgt dat je buiten allerlei presentaties kan krijgen over de mensen die gehoord worden door de initiatiefnemers.”

Intussen gaat de oppositie onverkort door met het houden van consultatierondes om haar standpunt bij de komende openbare vergadering op draagvlak te toetsen. De strategie ligt volgens hen al klaar. Fractieleider Radjkoemar Randjietsingh wil daarover niet veel zeggen, maar houdt het op: “Dit voorstel leeft op gespannen voet met het internationaal recht.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

28-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics