Nickerie.Net, vrijdag 30 maart 2012


'Doekhie laat vriend slachthuis herstellen voor dubbel zo hoge bedrag op kosten van de staat'

Nickerie - Volgens de lokale media verwijt parlementariër Mahinder Jogi het Ministerie van Openbare Werken knoeierij met aannemers. Hij wil daarom dat onderzocht wordt wat zich heeft afgespeeld bij de werkzaamheden achter de moskee te Paradise. Hij noemt de gunning van het project aan aannemer Sookha, een vriend van Rashied Doekhie, geen zuivere koffie. “Indien het een calamiteit is, waarom heeft het zolang geduurd voordat de werkzaamheden zijn aangevangen”, wil Jogi weten. Hij vraagt zich af of er inderdaad gesproken kan worden van een calamiteit. Een deel van het slachthuis van de moskee aan de Nickerierivier stortte vorig jaar september bij springvloed in de rivier. De aanemer Sookha voert het project uit voor srd  SRD 824.000, wat volgens andere aannemers voor minder dan de helft had gekund. 

Jogi zegt dat op 4 oktober het project, onder de noemer calamiteit, gegund is aan de aannemer Sookha die een goede vriend van zijn collega-parlementariër Rashied Doekhie (MC/NDP) blijkt te zijn. Dit houdt volgens hem in dat er geen aanbesteding is gehouden. Hij meent de missiven van de Raad van Ministers onder ogen te hebben gezien. Jogi vindt dat het werk, zes maanden na gunning, al af had moeten zijn. Volgens hem zijn zowel de aannemer als OW Nickerie in gebreke gebleven en is het project niet conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. Zo is het materiaal dat gebruikt is niet wat is afgesproken.

“Er zouden palen van 18 meter achter de moskee geheid moeten worden en dat is niet gebeurd. Men heeft palen van 12 meter geheid”, meent de volksvertegenwoordiger. Wat Jogi verder dwarszit is dat het project gegund is voor een bedrag dat volgens hem tweemaal hoger ligt dan nodig was. Sookha voert het project uit voor SRD 824. 000. Zeker vijf aannemers hebben aan Jogi gezegd dat het werk slechts SRD 400.000 zou moeten kosten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Fos Network

30-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics