Nickerie.Net, maandag 02 april 2012


'Amnestieí heeft ook economische gevolgen

Ivan Fernald Lid Adviesraad NPS

Ivan Fernald, Lid Adviesraad NPS

De 'amnestiewetí heeft ingrijpende gevolgen en moet vanuit heeft verschillende invalshoeken belicht worden:

1. Juridisch-technisch

2. Politiek-bestuurlijk

3. Sociaal-maatschappelijk

4. Sociaaleconomisch

5. Moreel-ethisch

Ik heb niet de pretentie om alle aspecten in voldoende mate te belichten. Dat is in een enkel artikel nauwelijks mogelijk. Ik heb als burger van dit prachtig land wel het recht en zelfs de plicht om mijn medeburgers aan het denken te zetten en grote geesten te bewegen om een verrijkende bijdrage te leveren. De economische implicaties zijn tot nog toe onvoldoende belicht. Ik zal hiertoe een poging wagen.

De indieners van de amnestiewet hebben in feite de knuppel in het hoenderhok gegooid en een zoveelste verdeling/opdeling bewerkstelligd tussen pro en contra. Er zijn hierdoor splijtzwammen gecreŽerd. De polarisering is funest voor het gevoel van welbevinden en voor de optimale beleving van de gezamenlijke verbondenheid. De samenleving had zich reeds verzoend c.q. berust met het gegeven van een strafproces. Uiteindelijk heeft de samenleving geaccepteerd dat het 8 december strafproces zijn beloop zou hebben. Dit lang proces van acceptatie is voorafgegaan aan moedig en standvastig verweer tegen openlijke en verholen bedreigingen. Er zijn tijden geweest waarbij de herdenking van de 8 decemberslachtoffers niet zonder risico verliep en met argusogen werd gadegeslagen door verdachten en daaraan gelieerde groepen.

Ook economische gevolgen

De gewone man ligt kennelijk niet wakker van de amnestie-kwestie. Die is meer geÔnteresseerd in het overleven. Die is bezig met zijn levensonderhoud. De prijzen zijn substantieel gestegen en velen dreigen onder een onaanvaardbaar bestaansminimum te geraken. Dit steekt des te meer want de exportinkomsten uit onze minerale hulpbronnen (zoals goud, aardolie) zijn fors gestegen en de geraamde overheidsinkomsten zijn volgens de ontwerpwet 2012 nog nooit zo hoog geweest. Een samenhangend pakket van economische, fiscale en sociale maatregelen zijn vooralsnog uitgebleven. Het koppig doordrukken van de initiatief tot wijziging van de amnestiewet heeft ontegenzeggelijk economische gevolgen. De kwetsbare groepen zijn hieraan eerder blootgesteld, althans zullen financiŽle Ďklappení het hardst voelen.

De internationale gemeenschap volgt de ontwikkelingen met grote bezorgdheid. Suriname is lid van verschillende mensenrechtenorganisaties die onomwonden kritiek hebben geuit op de inbreuk op een onafhankelijke rechtsgang. Voor moord en misdaden tegen de menselijkheid bestaat er hoegenaamd geen rechtvaardiging. Er is daarom ook geen sympathie voor initiatieven voor amnestie verlening voor dergelijke misdaden; zeker terwijl het strafproces nog gaande is. Ambassadeurs uit invloedrijke landen hebben een niet mis te verstaan signaal gegeven. Zal dit zonder gevolgen blijven? Wij moeten ernstig rekening houden met verscherpte consulaire maatregelen van tot nog toe bevriende naties waarvan het reizend publiek geconfronteerd zal worden.

Er staan grote investeringen voor de deur. Het goudbedrijf Newmont staat klaar om gigantische investeringen te plegen in onderzoek, exploratie en infrastructuur. De uitbreidingsinvesteringen van Iamgold bieden economisch perspectief. De werkgelegenheid zal toenemen en de spin-off effecten zijn hoopgevend. De kaolien productie is afhankelijk van fondsen die thans gezocht worden op de internationale kapitaalmarkt. De toerisme sector kan goede tijden doormaken en heeft de potentie om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Wij hebben behoefte aan een politieke stabiliteit en maatschappelijke rust. Aanname van de amnestiewet zal leiden tot imagoverlies en het verspelen van de moeizaam verworven internationale credibility. Wij kunnen ons niet veroorloven dat de voorgenomen investeringen worden getemporiseerd. De geprojecteerde staatsinkomsten zijn nodig om een belangrijk deel van de sociale zorg , gezondheidszorg en onderwijs te financieren. Bovendien heeft de regering de verplichting om investeringen te plegen in duurzame hernieuwbare (renewable sources) industrieŽn. De lage inkomensgroepen, de senioren burgers en andere kwetsbare groepen zullen de economische gevolgen niet bespaard blijven. De kwaliteit van het bestaan dreigt danig aangetast te worden. Het volk zal de wrange vruchten plukken. Amnestie is geen ver van mijn bed show.

Ivan Fernald Lid Adviesraad NPS

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

02-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics