Nickerie.Net, maandag 02 april 2012


Inter-Amerikaanse mensenrechtencommissie: 'Amnestiewet druist in tegen Moiwana-vonnis'

door Ivan Cairo, 02/04/2012

Paramaribo - De Inter-Amerikaanse Commissie inzake de Rechten van de Mens (IACHR) constateert dat de voorgenomen Amnestiewet een hindernis vormt voor de uitvoering van het Moiwana-vonnis. De mensenrechtencommissie herinnert er aan, dat amnestiewetten nimmer van toepassing kunnen zijn in geval van ernstige mensenrechtenschendingen die vallen binnen het kader van internationale verplichtingen jegens het waarborgen van mensenrechten. Tijdens haar 144ste sessie de afgelopen week, heeft de IACHR zich ook uitgelaten over de huidige ontwikkelingen in Suriname. De Staat Suriname werd eerder door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor de slachting die militairen van het Nationaal Leger in 1986 hebben gehouden in het marrondorp Moiwana, in Marowijne. Bij die moordpartij kwamen 49 ongewapende burgers onder wie bejaarden, zwangere vrouwen en kinderen om het leven.

foto/OAS Leden van de Inter-Amerikaanse Commissie inzake de Rechten van de Mens (IACHR). V.l.n.r. Commissievoorzitter José de Jesús Orozco Henriquez, Gaston Chillier, Viviana Krsticevic en Danilo Rueda.-.

Onderzoek en vervolging

De commissie stelt in een vrijdag uitgegeven communiqué dat informatie is ontvangen dat de coalitie van president Bouterse een wetsontwerp aan het parlement heeft aangeboden, dat als doel heeft schendingen van mensenrechten die tijdens de militaire dictatuur zijn gepleegd, straffeloos te stellen. “Met deze wet wordt er naar gestreefd in de Amnestiewet van 1992 een uitzondering te maken waardoor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden worden gedekt. Dit initiatief creëert een hindernis voor zaken die al zijn behandeld door het Inter-Amerikaanse systeem, inclusief de Moiwana-zaak. De Inter- Amerikaanse Commissie brengt in herinnering, dat amnestiewetten onverenigbaar zijn met ernstige mensenrechtenschendingen in het kader van internationale verplichtingen jegens het waarborgen van mensenrechten, die vereisen dat de Staat een onderzoek instelt en de verantwoordelijken straft”, stelt de IACHR.

Standbeeld daders

Volgens Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de ‘Stichting 8 december 1982’ is het standpunt van de IACHR een voorteken van wat Suriname op internationaal gebied te wachten staat indien de wetswijziging wordt goedgekeurd en afgekondigd. Hij constateert verder dat voorstanders van de wets- wijziging de afgelopen dagen “een hoop onwaarheden” en “pure onzin” in de publiciteit hebben gebracht om hun voornemens -het straffeloos stellen van de decembermoordenaars van 1982- te vergoelijken. De Decembermoorden zijn volgens Oemrawsingh niet te vergelijken met de periode van de Binnenlandse Oorlog, “omdat de Amnestiewet toen tegen de achtergrond van het vredes- akkoord aangenomen werd.” De nabestaanden vinden het opmerkelijk, dat “het merendeel van de schuldigen -indien de wet wordt aangenomen- voor de derde keer in 32 jaar voor amnestie in aanmerking komen.” De initiatiefnemers en de eventuele ondersteuners van de ingediende gewijzigde Amnestiewet van 1989 zullen met de aanname daarvan, de wet als een “standbeeld van de daders” hebben verklaard, meent Oemrawsingh.

Onbeantwoorde vragen

Het is de nabestaanden opgevallen dat met name assembléelid Miesikeba als initiatiefnemer van de wetswijziging tijdens de verkiezingen van 2005 en 2010 steeds op podia heeft gepropageerd “dat het 8 Decemberproces gewoon voortgang zou moeten hebben, en dat daarin niet zal worden geïntervenieerd”. Misiekaba stelde bij die gelegenheden, dat “wie de schuldigen ook mochten zijn, moeten worden opgesloten”. Oemrawsingh: “Nu het moment daar is, en het uur van de waarheid is aangebroken, wil men de daders straffeloos stellen. Daarmee zullen de weduwen, kinderen en andere geliefden van de vijftien vermoorde helden nog steeds na 32 jaar zitten met onder meer de vraag waarom hun geliefden in het holst van de nacht werden gelicht van hun bed, gemarteld en vermoord werden. Het is schandalig dat de indiening van de ‘daderswet’ mogelijk is in Suriname”. Hij denkt niet dat de komst van de ingediende Amnestiewet iets zal oplossen, zoals parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons beweert.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

02-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics