Nickerie.Net, maandag 02 april 2012


Preadvies initiatiefwet telt vier zinnen

De commissie van rapporteurs, onder leiding van Theo Vishnudatt (Mega Combinatie/NDP), heeft in vier zinnen vrijdag in de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee een preadvies gepresenteerd. Het preadvies is ondertekend door vier van de zes leden.

Pre-advies initiatiefwet voor vrijpleiten van drugsdealers en massa moordenaarsIn het preadvies staat: "De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van het onderhavig wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. De ontwerpwet heeft ten doel de 'Amnestiewet 1989' te wijzigen. De Commissie stelt voor af te zien van wisseling van stukken. Vraagpunten kunnen tijdens de openbare behandeling aan de orde worden gesteld".

Standpunt Nieuw Front

Het preadvies is getekend door Theo Vishnudatt (voorzitter) en de leden Oesman Wangsabesari, Henk Ramnandanlall, Rabin Parmessar en Hugo Jabini. Radjkoemar Randjietsingh (fractieleider Nieuw Front) en Guno Castelen hebben het preadvies niet getekend. Zij waren boos uit de vergadering weggelopen. De Nieuw Frontleden wilden dat in het preadvies hun standpunt opgenomen moest worden. Zij vinden dat het ontwerp ingetrokken moet worden. Als dit toch wordt behandeld, dan doen zij een dringend beroep om tégen te stemmen.

Vishnudatt zal als voorzitter het eindverslag presenteren in de openbare vergadering vandaag. Vishnudatt zegt aan Starnieuws dat als het standpunt van de twee Nieuw Frontleden niet in het preadvies is opgenomen, dit ook niet in het eindverslag komt. "Het college heeft bepaald dat het preadvies ongewijzigd blijft. Bij het redigeren van het concept zijn de heren demonstratief de zaal uitgelopen. Ook al heb je de intentie om het preadvies niet te tekenen, toch moet je als verantwoordelijk commissielid op z'n minst de tekst doornemen. Wat is anders de reden dat je niet tekent?, stelt de voorzitter van de commissie van rapporteurs.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

02-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics