Nickerie.Net, maandag 02 april 2012


Randjietsingh: Staatsbelang niet gediend met amnestie

De voorwaarden om amnestie te geven zijn niet aanwezig. Er is geen sprake van een oorlogssituatie, de rechtsorde en rechtszekerheid zijn niet in gevaar. De fractieleider van het Nieuw Front, Radjkoemar Randjietsingh, concludeert dat met het voorstel tot amnestie het staatsbelang niet wordt gediend.

606f8d5b29784e8afaebffd69a4246dc.jpgRadjkoemar Randjietsingh (links staand) in gesprek met zijn fractiegenoten. (Foto: Ramon Keijzer)

“Sinds het bekend worden van dit voorstel is er een grote vrees en ongerustheid ontstaan in de samenleving, daardoor is veel onzekerheid in de samenleving gecreëerd!”, stelt de politicus. Hij voert aan dat met amnestie juist de rechtsorde wordt vertrapt, daarom kan het voorstel niet ondersteund worden door het Nieuw Front.

Rust en orde

“Welke eenheid is nu verstoord, dat nu hersteld moet worden via opzij schuiven van ons rechtsorde, welke ontwikkeling wordt verstoord met het rechtsproces betrekking hebbend op mensenrechtenschendingen op 8 december1982? Integendeel, wij hebben in Suriname nu alle mogelijkheden voor onpartijdige onderzoek, vervolging en berechting van alle strafbare feiten. Er is democratie gebracht, er is gezorgd voor rust en orde, een grondwet is in takt gehouden, de wetgever is in takt gebleven, de uitvoerende macht is niet bedreigd, er is geen strijd gaande”, betoogt Randjietsingh.

De politicus voert aan dat op basis het initiatiefvoorstel de slachtoffers bezig zijn geweest met een aanval op de staat en/of bezig zijn geweest het wettig gezag omver te werpen. “Geen aandacht wordt in dit voorstel gegeven voor het feit dat de betrokken slachtoffers thuis sliepen toen ze van hun vrijheid werden beroofd, sommigen waren zelfs in de gevangenis, vanwaar zij werden gehaald. Niet in acht wordt genomen dat toen ze gevangen werden genomen ze ongewapend waren, ze konden toen geen gevaar vormen voor niemand, waarom zijn ze toen niet gevangen gehouden en berecht, volgens regels?”, voert Randjietsingh aan.

Niet acceptabel

Randjietsingh wijst erop dat amnestie wordt verleend, zonder dat we weten of de slachtoffers daders waren van misdrijven tegen de staat en of tegen het wettig gezag. “Welke geciviliseerde samenleving zal zo een regeling accepteren?”, vraagt Randjietsingh zich af. Hij wijst erop dat dit voorstel uitgaat van de gedachte om amnestie aan de daders en verdachten te verlenen zonder te weten wat ze hebben gedaan en zonder te weten waarvoor de slachtoffers zijn gevallen!

“Amnestie verlening zoals voorgesteld, is een regelrechte belediging van de pro democratie slachtoffers en hun families, waar is de gerechtigheid en waarheid! Is dit voorstel, waarop het volk en de internationale gemeenschap heeft zitten wachten”, betoogt Randjietsingh. Hij hamert erop dat het amnestievoorstel in strijd is met internationale verdragen en de grondwet. Het is volgens hem een flagrante schending van de rechtsstaat. Hij vindt dat het voorstel een inmenging is in de rechterlijke macht. Randjietsingh roept eenieder op om tegen dit voorstel in te gaan. “Dit voorstel is een klap in het gezicht van democratisch Suriname”, vindt Randjietsingh.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

02-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics