Nickerie.Net, woensdag 04 april 2012


Santokhi: President amnestie is geen goed signaal

"President, de ontwerp-amnestiewet is in strijd met de grondwet. Deze wet pleegt een inbreuk op de internationale rechtsorde. President, u bent ook verantwoordelijk voor het buitenlands beleid en u bent nu Caricom- voorzitter, Suriname wordt straks voorzitter van Unasur, u bent bezig te lobbyen om toe te treden tot de Common Wealth of Nations. Een afkondiging van deze wet, zal geen goed signaal zijn voor de eerdere genoemde zaken."  Deze oproep deed Chandrikapersad Santokhi (Nieuw Front/VHP) tot president Desi Bouterse vandaag in De Nationale Assemblee. Bouterse is op dit moment in Guyana. Hij wees erop dat nadat het ontwerp aangenomen is, de president deze moet afkondigen. Samen met De Nationale Assemblee vormt de regering de wetgevende macht. Een ontwerp dat aangenomen wordt, krijgt pas rechtskracht als dit wordt bekrachtigd door de president.

Chandrikapersad Santokhi

Laat rechterlijke macht haar werk doen

"President, regering, laat u de rechterlijke macht haar werk doen en komt u niet aan het proces dat gaande is. Komt u niet aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, neemt u de grondwet in acht." Santokhi benadrukte dat met het ontwerp amnestie wordt gegeven aan de 8 december en andere moorden. Dit is geen lichtvaardige zaak, meent de politicus.

Hij wees erop dat het hier gaat om zeer ernstige feiten die diepe wonden in de samenleving hebben geslagen. "Hoe diep die wonden zijn is de afgelopen dagen weer gebleken en de beoogde verzoening zal zeker niet komen met een geforceerde amnestiewet", voorspelde Santokhi.

Halt toeroepen

Santokhi riep de regering op, nu het parlement dat niet gedaan heeft, om over te gaan gaan tot een brede consultatie in de samenleving met alle relevante organisaties, belanghebbenden en deskundigen. "Gaat u ook voor een consultatie op internationaal niveau en gaat u na of het wetsontwerp de toets van de nationale rechtsnorm, de toets van de internationale rechtsnorm en de toets van sociaal maatschappelijke norm, maar bovenal de toets van gerechtigheid kan doorstaan", aldus Santokhi. Hij wees het parlement erop dat als dit wetsvoorstel doorgedrukt wordt, dan stuurt de "rechtsstaat Suriname het regelrecht aan op een conflict met de internationale en nationale rechtsorde".

"Volk van Suriname, laten wij de natie en de wereld laten zien dat we ook good men hebben. Suriname is nu al te lang in een proces van moreel verval geraakt. Waarden, normen en het geweten van mensen zijn soms erg ver te zoeken. Toename van criminaliteit, onveiligheid, onbehoorlijk bestuur, misdaden, corruptie, misdaden worden systematisch vergoelijkt. Laten wij als goede Surinamers opstaan en een halt toeroepen aan het moreel verval", betoogde Santokhi.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics