Nickerie.Net, vrijdag 06 april 2012


Bouterse is zijn politieke functie onwaardig

Vóór de aanname van de amnestiewet, kon je al opmerken dat er sprake was van polarisatie en verdeeldheid in de samenleving. De amnestiewet is bedoeld om de daders van de decembermoorden te vrijwaren van straf. President Bouterse heeft een dadersbelang in de amnestiekwestie. Desondanks moest hij boven partijen gestaan hebben, echter heeft hij gekozen voor zijn eigen belang. Tijdens de betoging van de NDP aanhang met de opgetrommelde bejaarden van huize Ashiana heeft hij duidelijk voor zijn eigen belang gekozen. Door deze handeling te plegen is hij een president niet waardig. Ik wil u verder erop wijzen hoe Bouterse zijn politieke functie onwaardig is. In het parlement werd er gedebatteerd over de amnestiekwestie en buiten het parlement waren politieke partijen en de samenleving bezig elkaar af te troeven wie gelijk aan hun zijde hadden.

Er was duidelijk te merken dat er een grimmige situatie heerste binnen de samenleving met betrekking tot de amnestiekwestie. Als president van het land moest Desiré Delano Bouterse het volk hebben opgeroepen tot kalmte, rust en eenheid. Echter heeft hij dat doelbewust niet gedaan.

Suriname stond en staat op zijn kop in verband met de amnestiekwestie. In plaats van dat de president rust bracht in de samenleving verkoos hij een snoepreisje te maken naar Guayna. Op dat moment was voor hem het feestje belangrijker dan de ingrijpende wijziging van de amnestiewet.

Deze snoepreis heeft de belastingbetaler ettelijke duizenden US dollar gekost. Terwijl hij bezig was feest te vieren met zijn collega buurman Donald Ramotar was de situatie in ons land nog grimmiger geworden. Als eerste burger van het land moest hij het land niet verlaten hebben. Als president moet hij ervoor zorgen dat er altijd rust en stabiliteit in het land is.

Echter heeft hij zich onttrokken aan zijn verantwoordelijkheid. Een goede president zou in zo een turbulente situatie zijn onderdanen nooit in de kou gelaten hebben om feest te gaan vieren bij zijn collega buurman Donald Ramotar. Het is voor mij dan gerechtvaardigd om te zeggen dat Desi Bouterse, een president onwaardig is.

Wil Desi Bouterse zijn waardigheid als president terug hebben, dan moet hij de aangenomen amnestiewet niet bekrachtigen en ook niet afkondigen. Met de aanname van amnestiewet is de polarisatie compleet geworden, het is evident dat het volk nu meer dan ooit verdeeld is in verschillende kampen.

De Megacombinatie heeft ervoor gezorgd dat er een mega-verstoring van de rechtsstaat heeft plaatsgevonden. Met de aanname van de amnestiewet zijn velen verbijsterd en ontredderd. Sedert Desi Bouterse president van Suriname is geworden, lijkt het erop alsof we een vloek over ons heen hebben.

Velen durven niet eens naar de foto van de president te kijken, het boezemt hun angst in, ze denken gelijk terug aan de jaren ’80. De gewone moorden, roofmoorden, zelfmoorden, zedendelicten, roofovervallen en andere diefstallen spreken boekdelen over deze regering onder leiding van president Desi Bouterse.

Door de amnestiewet aan te nemen heeft het parlement (coalitie) de rechtsstaat heel veel geweld aangedaan. De nabestaanden zijn geschockeerd met de aanname van de amnestiewet. Het is loodzwaar om alle geweld in ons land onder ogen te moeten zien, het deprimeert en brengt misselijke gevoelens van machteloosheid.

Sterker nog: het volk gaat kapot eraan. Wat mij in het bijzonder zorgen baart, is de toename van het ‘geweldsdenken’ van de indieners. Ze lijken meer dan voorheen geneigd te denken dat ‘het doel de middelen heiligt’. En ze laten leiden door wraakgevoelens die is ingegeven door Bouterse in de zin van vergelding.

De indiening van het intiatiefvoorstel in opdracht van Desi Bouterse was zeker geen vlaag van waanzin, maar wel een waanzin. Zoals volgens mij iedere geweld- of terreurdaad gepleegd wordt door iemand die in de waan leeft daarmee het probleem dat hij ziet te kunnen oplossen.

Alleen het feit als je denkt om de rechtsstaat aan te tasten is dat in mijn optiek al sprake van geweldsdenken. De indieners en de voorstemmers hebben voor een kopje linzensoep laten misbruiken door president Desi Bouterse. De leiders van ABOP en PL hebben hun krokodillentranen laten vallen om het volk te bedonderen.

Wij moeten als volk ervoor waken dat de indieners van het initiatiefvoorstel niet in hun hoofd halen, om wederom een intiatiefvoorstel in te dienen om Desi Bouterse voor het leven te laten benoemen tot president van Suriname. En hij op zijn beurt de macht overdraagt aan zijn zoon Dino Bouterse.

Denk maar even aan de situatie in Noord-korea en Syrië. Wanneer deze indieners in staat zijn hun ziel aan de duivel verkopen, dan zijn ze ook in staat om een ander absurd voorstel in te dienen. Derhalve is het gewenst dat het volk te allen tijde alert blijft en met alle haar ten dienste staande middelen de Rechtsstaat verdedigt. Leve de Rechtsstaat !

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

05-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics