Nickerie.Net, vrijdag 06 april 2012


Gajentaan: Teleurgesteld in ABOP

Als n van degenen die vanuit Nederland al vanaf de jaren negentig de ABOP heeft gesteund, moet mij vandaag van het hart dat ik zeer teleurgesteld ben over het stemgedrag van de ABOP-fractie, gisteravond bij het amnestiedebat. Na een wijziging van de initiatiefwet op het laatste moment, waarbij de mensenschendingen van Moiwana eruit zijn verwijderd, was de ABOP-fractie bereid om de initiatiefwet te steunen. Dit in tegenstelling tot coalitiepartijen NS en BEP.

Ik begrijp wel de politieke redenering erachter: op deze wijze kan Brunswijk zijn achterban in het binnenland tegemoet komen (voor Moiwana is immers geen amnestie verleend) en tegelijkertijd toont hij zich een loyale coalitiepartner, door de amnestie voor 8 december te ondersteunen. Daarmee wordt er een naar mijn mening volkomen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen twee zaken (de decembermoorden van 1982 en de Moiwana zaak van 1986). In het geval van Moiwana kunnen de nabestaanden nog hopen op enige vorm van rechtvaardigheid, voor de nabestaanden van 8 december wil het Surinaamse parlement hun die hoop ontnemen.

Vele jaren heb ik de ABOP met raad en daad gesteund en ik heb dat altijd gedaan in nauwe samenwerking met Drs. Eddy Dap, de grote voorman van de marrons in Nederland, die ons helaas in 2009 ontvallen is. Ik meen hier met grote zekerheid te mogen stellen, dat de heer Dap als hij nog in leven was geweest, nooit of te nimmer zou hebben ingestemd met dit standpunt, waarbij de nabestaanden van 8 december op een cynische wijze in de steek zijn gelaten.

In het begin heb ik deze coalitie gesteund, omdat ik de democratische volkswil van de Surinamers respecteerde, de Mega Combinatie had immers een meerderheid in de Verenigde Volks Vergadering (VVV) en dus recht op het presidentschap. Bovendien zag ik toen nog volop kansen voor Bouterse, om zich te manifesteren als een president van lle Surinamers, waardoor een proces van verzoening en waarheidsvinding in mijn ogen mogelijk was.

Al snel kwam ik erachter, dat die weg van eenheid niet bewandeld werd, vanwege het totalitair karakter van de president, zijn naaste adviseurs en zijn partij. De tekenen waren na enkele weken al zichtbaar, toen vele ontheffingen plaatsvonden van mensen die niet tot het politieke kamp van de president behoorden. Tot mijn verbazing ondernam de president geen enkele actie in de richting van de nabestaanden van 8 december, terwijl de Dag van de Revolutie triomfantelijk gevierd werd.

Uiteindelijk heb ik in juni 2011 besloten mijn bestuursfunctie als Secretaris ABOP Nederland neer te leggen, omdat ik geen vertrouwen meer had in het democratisch gehalte van deze regering. Vandaag constateer ik, dat ik toen de juiste beslissing heb genomen. ABOP en ook Pertjajah Luhur hebben een grote morele verantwoordelijkheid op zich genomen, door in te stemmen met een eenzijdige, op dadersbelangen berustende amnestiewet.

Wat mij betreft is woensdag 4 april 2012, de dag waarop de amnestiewet werd aangenomen, een trieste dag en ook een gemiste kans voor het Surinaamse volk, om het verleden op een waardige wijze af te sluiten.

Jan Gajentaan

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

06-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics