Nickerie.Net, vrijdag 06 april 2012


Groeiende ondersteuning voor stille tocht: dinsdag 10 april om 16.00 uur vanuit Kerkplein

Als protest tegen de, volgens hen, aantasting van de rechtsstaat, heeft een groeiend aantal maatschappelijke en kerkelijke organisaties hun bezorgdheid geuit over de aanvallen op de rechtsstaat en de pogingen om het lopend strafproces over de 8 decembermoorden stop te zetten. Op grond van het voorgaande hebben deze organisaties gemeend om een stille tocht te organiseren.

Gepland is: deze tocht op dinsdag 10 april 2012 te houden en vanuit het Kerkplein te vertrekken om 16:00uur.

Hiermee willen de organisaties op een geordende manier hun afkeuring uitspreken over de wijze waarop met de basisrechten van burgers wordt omgesprongen. De gemeenschap wordt gevraagd deze vorm van protest te ondersteunen door aan deze mars deel te nemen en zich zoveel mogelijk te kleden in de kleuren zwart en/of wit. Het 8 december strafproces moet ongestoord voortgang vinden, zeggen de initiators.

De volgende organisaties en of particulieren ondersteunen protestmars (update 5 april 2012):

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

06-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics