Nickerie.Net, vrijdag 06 april 2012


‘Suriname steeds meer een niet-westers land’

DEN HAAG - Door een wijziging van de Surinaamse amnestiewet kunnen de verdachten van de Decembermoorden, onder wie president Desi Bouterse, in principe niet worden vervolgd. Wereldwijd, ook in de Nederlandse politiek, is met afkeuring gereageerd. Dat er opnieuw kramp is in de relatie tussen Nederland en Suriname nu er in Paramaribo amnestie is verleend voor de Decembermoorden vindt prof. Alex van Stipriaan niet verbazingwekkend. ‘Telkens als er iets rond Desi Bouterse gebeurt, voel je de spanning oplopen. Dat zal nog wel enige tijd zo blijven’, voorspelt de docent Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.

Spanning tussen Nederland en Suriname

Het terugtrekken van de Nederlandse ambassadeur beschouwt hij als een logische stap. ‘Maar wij moeten in Nederland wel beseffen dat Suriname iedere dag een beetje meer een volwassen niet-westers land wordt. Als je het vanuit Surinaams perspectief bekijkt, dan moet je het niet van Nederland hebben. Suriname heeft een steeds hechtere band met China, dat graag een deel van de grondstoffen uit Suriname koopt. Ook knoopt het land steeds nauwere banden aan met bijvoorbeeld Brazilië. In deze landen zit economische groei. Niet in Nederland.’

De spanning tussen Nederland en Suriname kan nog wel enige tijd aanhouden. ‘Zeker wanneer het voor Surinaamse Nederlanders moeilijker wordt om heen en weer te reizen of voor bedrijven om te im- of exporteren. Bovendien zullen Surinamers aan dit hoofdstuk van hun geschiedenis herinnerd worden als ze in Nederland komen.’

Zijn collega Michiel Baud, hoogleraar Latijns-Amerika Studies, verwacht ook dat het boek met de amnestiewet niet is afgesloten. Veel hangt af van de uitspraak van de rechtbank komende week. Want hoewel er amnestie is verleend voor de Decembermoorden, loopt er nog altijd een rechtszaak. ‘Als de rechters hun rug recht houden en staan op hun onafhankelijkheid, dan kan dat nieuwe spanningen brengen. Als ze zich bij de amnestiewet neerleggen, zal voor de periode van president Bouterse de zaak tot rust worden gebracht.’

Bouterse krijgt heel veel macht

Hij tekent wel aan dat, als de rechters buigen, het een stap terug is voor de democratie in Suriname. ‘Dan heeft de president ineens wel heel veel macht.’

Hoe het verder gaat, durft hij niet te voorspellen. ‘Suriname heeft een jonge bevolking. Steeds meer mensen hebben de periode rond de Decembermoorden niet meegemaakt. Maar in een land als Argentinië hebben juist de jongeren de discussie over de periode-Videla weer doen oplaaien. Dus ik geloof niet dat met deze wet het boek Decembermoorden is afgesloten. Op het moment dat Desi Bouterse president-af is, kan de wet worden teruggedraaid en kan alles opnieuw beginnen.’

Van Stipriaan gelooft daar niet in. ‘Volgens mij is eenderde van de Surinaamse bevolking jonger dan 25 jaar. De jonge Surinamers hebben helemaal geen zin om terug te gaan naar de jaren tachtig. Die willen vooruitkijken, niet teruggaan in de geschiedenis.’

Wilko Voordouw

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Nederlands Dagblad / Fos Network

06-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics