Nickerie.Net, dinsdag 17 april 2012


Frans Timmermans: Ik laat mij niet intimideren door Bouterse

17/04/2012

AMSTERDAM - “Als ik voel dat er iets in het gezin van mijn broer niet in orde is dan zal ik luid en duidelijk zeggen wat ik ervan vind”, betoogde Frans Timmermans, buitenlandwoordvoerder van de PvdA in de Nederlandse Tweede Kamer, zaterdagavond tijdens de solidariteitsbijeenkomst ‘Amnestiewet, hoe nu verder?’.

“Bouterse zal zeggen, daar heb je die Nederlanders weer met hun neokoloniale houding, maar ik laat mij daardoor niet intimideren.” Timmermans was een van de sprekers die in een vurig betoog vond dat Nederland alles moet inzetten om de rechtstaat Suriname overeind te houden en te verstevigen. Om zijn verbondenheid met de voormalige kolonie Suriname te karakteriseren noemde hij kunstenaar Erwin de Vries als voorbeeld. De Vries heeft zowel in Suriname als in Nederland kunstwerken staan. “De man zijn hart is zowel hier (Amsterdam… red.) als daar (Suriname… red.) aanwezig.”

Tweede Kamerlid Frans Timmermans (l) van de PvdA in een kort onderonsje tijdens met schrijver/publicist Theo Para (r). Ook Theo Para hield een inleiding.-.dWT foto/Stuart Rahan  

Democratuur

Timmermans noemde op gegeven moment Suriname een democratuur. Volgens het Tweede Kamerlid gebruikt de democratisch gekozen meerderheid hun macht om fundamentele regels van de rechtstaat onderuit te halen. Hij deed daarom een beroep op Nederland om alles in het werk te stellen om waar nodig haar invloed uit te oefen om de politieke teloorgang in Suriname een halt toe te roepen. Nederland moet daarbij onder andere het waarnemer-schap bij de OAS aanwenden in een poging de volgens hem misplaatste acties van president Bouterse ongedaan te maken. Te beginnen met de lidlanden van de OAS op te roepen de aanstaande conferentie in Suriname te boycotten. “Het kan toch niet zo zijn dat deze man de democratische rechtsorde met de voeten treedt. Nederland moet er alles aan doen dat deze conferentie niet in Paramaribo wordt gehouden.” Zijn oproep werd met luid applaus ontvangen door de ruim honderd aanwezigen. Timmermans vond het dan ook een moedige uitspraak van de VN-commissaris voor Mensenrechten, die aangaf dat Suriname ingaat tegen de kering van de Latijns-Amerikaanse geschiedenis. De hoge VN-commissaris Navi Pillay hoopt dat snel actie wordt ondernomen om de recent aangenomen amnestiewet in Suriname terug te draaien. “Alle landen durven de zwarte bladzijden uit hun geschiedenis onder ogen te zien. Schenders van mensenrechten komen voor de rechter te staan. Suriname gaat de andere kant op”, vindt Timmermans, die Argentinië, Zuid-Afrika en Cambodja als voorbeeld noemde waar de schenders van mensenrechten alsnog voor de rechter hun verantwoording moeten afleggen. “Men moet niet gaan voor verzoening, dat woord is misbruikt en verkracht door Bouterse en zijn medestanders. Verzoening kan pas beginnen als er recht is gedaan, als de rechter de waarheid heeft achterhaald en heeft geoordeeld. Zolang men gelooft in de aperte leugen dat mensen op de vlucht zijn doodgeschoten is de rechtszaak noodzakelijk.” Met de aanname van de Amnestiewet 2012 is een ding voor hem duidelijk geworden: “De Amnestiewet is de duidelijkste en grootste schuldbekentenis van Bouterse.”

Internationaal Strafhof

Quirine Eijkman, oud-voorzitter van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten (NJCM) en senior onderzoeker aan de universiteit van Leiden, stak in haar woord de aanwezigen een hart onder de riem door aan te geven dat het NJCM stappen heeft ondernomen om bij het Internationaal Strafhof in Den Haag een klacht in te dienen om zowel de daders van de 8 Decembermoorden als Moiwana alsnog te berechten. Ook vroeg zij om solidariteit en ondersteuning van de rechters in het lopende strafproces. “Rechters staan onder druk. Hun beveiliging is teruggebracht.” Als oud-voorzitter van de NJCM bood Eijkman aan kennis van de organisatie ter beschikking te stellen en wil zij dat de Caricom, waar Suriname momenteel voorzitter van is, acties onderneemt tegen Bouterse. In de afgelopen vier jaren heeft zij drie masterclasses goed bestuur en rechtstaat verzorgd in Suriname aan studenten. “Ik heb gemerkt dat de kennis over de rechtsstaat heel groot is, maar er blijkt ook nog veel angst te zijn als de onderwerpen 8 december en Moiwana aan de orde komen.” Na de inleidingen werd het publiek in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en suggesties aan te dragen om de ontstane situatie rond de aanname van de Amnestiewet 2012 terug te laten draaien.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

17-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics