Nickerie.Net, dinsdag 17 april 2012


'Suriname stevent af op een DEMOCRATURE staat'

Wat er momenteel in Suriname gaande is, is zwaar verontrustend voor wat het volk tegemoet mag zien en is daarmee niet alles gezegd. Los van het feit dat de huidige regering geen eerlijk bestuur voert zoals bevestigd door velen prominenten uit de samenleving is het zo dat de gekozen koers van deze regering alles in zich heeft om voor de komende 20 jaar aan de macht te blijven. De grondwet is zo ingesteld dat hoe je het wend of keert de eindverantwoordelijke voor het nemen van beslissingen de machthebbers zijn. "Grondwet artikel 144 lid 1: "Bij wet wordt ingesteld een orgaan dat belast is met de beoordeling van de grondwettelijkheid van wettelijke regelingen en maatregelen". "Grondwet artikel 144 lid 2: "De samenstelling, taken en bevoegdheden van DIT orgaan worden bij wet geregeld."

Het constitutioneel hof "Grondwet artikel 74 c. : "het voordragen voor benoeming aan de President van de leden en de plaatsvervangende leden van het Constitutioneel Hof;". "Grondwet artikel 144 lid 1: "Er is een Constitutioneel Hof, zijnde een onafhankelijk orgaan, dat gevormd wordt door de voorzitter, de vice-voorzitter en drie leden, die -evenals de drie plaatsvervangende leden- voor een periode van vijf jaren op voordracht van De Nationale Assemblee door de President worden benoemd ".

Wie bepaald de wet? de verdachte van de 8 Decembermoorden.

Dus waar het in feite op neerkomt is dat de verdachte (die wet bepaald) zijn eigen proces mag bepalen en mensen op die posities mag plaatsen waar die voor hem nodig zijn. Dit is schaken met een tegenstander die al van te voren verloren heeft. De enige hoop die de samenleving nog heeft volgens Gerard Spong is dat de rechters alles naast zich neerleggen en integriteit tonen door te kiezen voor een uitspraak. Maar ook deze staan onder zware druk want hun is de privé beveiliging ontnomen. Een signaal om aan te geven dat hun leven niet zeker is. Intimidatie en bedreiging kun je dit noemen.

Waar hebben we dus mee te maken

We staan als Surinamers aan de rand van de afgrond en hebben geen keuze meer dan met z'n allen massaal de straat op te gaan om te kiezen voor vervroegde verkiezingen om deze regering omver te werpen. Daarmee kan de Amnestiewet terug gedraaid worden. Het grote risico dat de samenleving loopt is dat er door Dino Bouterse een coup kan worden gepleegd omdat hij op een positie is neergezet om het land te verdedigen tegen "terreur". Welk terreur is nog niet bekend. Niet dat de levens van vele Surinamers in gevaar lopen maar de aanvoerders voor een massale staking om de huidige regering omver te werpen zullen misschien het zelfde beschoren zijn als in 1982. Dit gegeven brengt onze democratische staat tot een democratuur.

Gevolgen voor de bevolking

Zij die nu weg kunnen zouden er verstandig aan doen het land te verlaten. Zij die willen blijven en tegen dit regiem zijn zullen gedwongen worden voor dit regiem te werken. Wie niet paars denkt heeft geen boterham kun je stellen. Binnen afzienbare tijd staan vele voor deze keuze en is de vraag wat kunnen we doen.

Anderzijds zal deze regering door buitenlandse druk en economische sancties niet instaat zijn om haar programma volledig uit te kunnen voeren. Ze zullen stellig blijven wijzen met de vinger naar Nederland als schuldige. Wat er dan overblijft is wie zich redden kan dat ook zelfstandig moet doen. De top zal van deze crisis geen last hebben maar de samenleving zal hierdoor in verval geraken.

Kijken met een glazenbril naar de criminaliteit

Wie goed wil zien wat er gaande is in Suriname heeft beslist geen bril op met gele glazen. De criminaliteit is voor zeker niet terug gebracht maar wordt met een achterdeur politiek staande gehouden. Aanhoudingen die publiekelijk bekend worden gemaakt zijn nog geen 5% van criminele activiteiten die zich achter de schermen plaats vinden. Drugssmokkel en Gouddelving zijn daar voorbeelden van.

Ook zien we dat zij die gratie gekregen hebben na in herhaling getreden te zijn geweest weer op vrije voeten worden gesteld. Gevangenen die roepen recht voor een recht voor allen en ook gratie verzoeken van de president. Moorden die gepleegd zijn waar parlementariërs zich voor verontschuldigd hebben. Suriname is alles behalve in de rust zoals men wil doen vermoeden. De aanname van de amnestie wet heeft ook niet voor de nodige rust gezorgd. Integendeel is er een enorme scheuring binnen de samenleving ontstaan.

What to do

11 mei zal een dag zijn die weggeschreven wordt in de geschiedenis van Suriname. Om steun te betuigen kunnen er verzoekbrieven verstuurd worden aan diverse ambassades van de Caricom landen om op deze dag aanwezig te zijn bij de uitspraak. Ook kan het volk er zelf voor zorgen dat Suriname geen Democratuur regeerbeleid wordt door vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Dit heft zij immers tijdens de presidentschap van J. Wijndenbosch al eens aangetoond. Vanuit het buitenland zullen er hoogwaarschijnlijk nog meer economische sancties volgen die Suriname zeker zullen treffen om de regering te dwingen deze situatie terug te draaien. Ook zien we dat er al diverse meningen van uit mensenrechten organisaties en UNITED NATIONS zijn gefilterd en daarmee ook hun steun betuigen.

Vincent Gravenberch Voorzitter DV&O Democratische Vernieuwing & Ontwikkeling

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

17-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics