Nickerie.Net, woensdag 18 april 2012


NF legt schuld incident bij DNA-voorzitter

Paramaribo - De oppositiepartij Nieuw Front (NF) gaf op een persconferentie tekst en uitleg bij de gebeurtenissen, die plaatsvonden in De Nationale Assemblee (DNA). Toen werden enkele leden van het NF op verzoek van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons onder politie-escorte naar buiten begeleid. Geerlings-Simons voelde zich naar eigen zeggen belaagd, toen enkele fractieleden om uitleg kwamen vragen nadat zij weigerde hen het woord te geven. De strubbelingen begonnen nadat het NF de belagingswet, die stalking moet voorkómen, vergeleek met de Amnestiewet, die de vorige week werd aangenomen. Geerlings-Simons verbood de leden over de omstreden wet te spreken, omdat deze volgens haar niets met het nieuwe wetsontwerp te maken had.

Foto: Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons

Volgens het NF hebben beide wetten net wel veel met elkaar te maken. ‘Ze zijn elkaars tegengestelde’, zegt NF-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. ‘Waar de Amnestiewet mensenrechten schendt, beschermt en bekrachtigt de belagingswet deze juist.’ De twee wetten stonden op dezelfde agenda, en omdat de Amnestiewet de vorige week werd goedgekeurd, zijn ze met elkaar verbonden, volgens Santokhi. ‘Amnestie heeft de samenleving getraumatiseerd en verdeeld.

De Surinaamse burgers zijn nog steeds niet bekomen van de indruk van straffeloosheid, die de wet nalaat. Daar moet over kunnen worden gepraat’, zegt hij. ‘Als volksvertegenwoordigers willen wij net datgene bespreken, wat onze kiezers bezighoudt.’ De NF-fractie meent, dat de voorzitter van het parlement systematisch weigert de oppositie het woord te geven. Daardoor geraakten enkele NF-leden gefrustreerd en zochten ze naar een manier om toch het woord te krijgen.

Geerlings-Simons treiterde hen naar eigen zeggen, door hen verwijten naar het hoofd te slingeren, en tegelijk hen een kans op wederwoord te ontzeggen. ‘De voorzitter dient rust te brengen, maar dat doet ze niet’, zegt vice-voorzitter Ruth Wijdenbosch. ‘In plaats van in te grijpen en de fractievoorzitters bij zich te roepen om zo de rust te laten wederkeren zei ze, dat we ons misdroegen en riep de politie erbij.’

Volgens oppositieleider Radjkoemar Randjitsingh verdwijnt de Surinaamse rechtsstaat. ‘Het wordt voor ons moeilijker om onze democratische taak te vervullen’, zegt hij. ‘Tegenwoordig is elke wet, waarover gestemd wordt, een technische wet, waardoor er weinig tijd is voor debat.’

Volgens Guno Castelen (SPA) kom dat doordat Geerlings-Simons vooral naar de kwantiteit van de wetten kijkt, in plaats van naar de kwaliteit. ‘Ze wil zoveel mogelijk wetten erdoor krijgen om achteraf te kunnen zeggen: kijk wat we allemaal gedaan hebben’, zegt hij. ‘Maar ze kijkt niet naar de kwaliteit van de wetten. Daardoor is er een onsamenhangend beleid, dat de samenleving niet dient. Daar willen we verandering in brengen.’

Het NF beraadt zich nog over het aanbieden van zijn verontschuldigingen aan de voorzitter naar aanleiding van enkele beledigingen, die aan haar adres werden gericht. Wel willen ze zich verontschuldigen tegenover de samenleving.


Nieuw Front verontschuldigt zich voor optreden in DNA

De oppositionele Nieuw Front fractie betreurt het dat maandag mede door haar optreden de assembleevergadering uit de hand is gelopen. De politie heeft op aangeven van voorzitter Jennifer Simons, zeven leden uit de vergadering gezet, waarna de rest van de fractie ook de zaal verliet. “We betreuren wat er is gebeurd, het is niet normaal”, zei Ruth Wijdenbosch (NPS) vandaag op een persconferentie. Het Nieuw Front vraagt de gemeenschap wel aandacht voor de context waarin dit alles heeft plaatsgevonden. Volgens de oppositie begint het dictatoriaal handelen van de regering en vooral dat van Simons structureel te worden. De fractie heeft aangegeven haar parlementair werk te blijven voortzetten en te blijven strijden voor wet en recht.

Belemmerd in het werk

Nieuw Front-fractievoorzitter Radjkoemar Randjietsingh zegt dat Simons op geen enkele manier oppositie duldt in het parlement. “We worden belemmerd ons werk te doen, brieven en vragen worden niet beantwoord, we krijgen weinig spreektijd, en worden gemuilkorfd”, legt hij uit. Volgens de politicus heeft Simons zich het tot haar taak gemaakt elke spreekbeurt, vooral van die van de oppositie, te moeten redigeren.

“Zij wil voor ons bepalen waar wij over moeten praten en hoe wij onze speeches inhoud moeten geven”, stelt de fractievoorzitter. Hij wijst er op dat deze geaardheid tekenend is bij Simons én de regering. Veel handelingen zijn in strijd met de grondwet. De fractie valt er vooral over dat Simons als parlementsvoorzitter een televisietoespraak heeft gehouden waar zij ‘tal van onwaarheden’ aan de samenleving heeft verkondigt over de onlangs aangenomen amnestiewet.

Uitgelokt

Fractielid Guno Castelen (SPA) heeft op de persconferentie aangegeven dat de uit de hand gelopen vergadering het gevolg is van de manier waarop Simons leiding geeft aan het parlement. De voorzitter is volgens hem met zichzelf bezig. "Zij let niet meer op de kwaliteit van de wetten die in behandeling genomen worden maar op de kwantiteit. Zij wil zoveel mogelijk wetten afhandelen en die snel laten aannemen, zonder gedegen behandeling", vindt de SPA-topper.

De samenleving wordt volgens Castelen uit haar rustpositie en balans gehaald. Dit terwijl de samenleving zit met gestegen kosten voor levensonderhoud.Wijdenbosch wijst er op dat Simons als voorzitter van het college niet mag deelnemen aan de debatten van het parlement, wat zij wel doet.

Link gemaakt

Chandrikapersad Santokhi (VHP) zegt dat de vergadering maandag uit de hand liep toen hij in zijn spreekbeurt een link maakte tussen het wetsontwerp ‘belagen’ dat in behandeling was en de amnestiewet. Simons stond dat niet toe. Volgens hem is die link zeer gerechtvaardigd. Hij legt uit dat het in het ontwerp precies gaat om de bescherming van mensenrechten en rechten opgenomen in de grondwet en internationale verdragen.

“Als we praten over belagen is het belangrijk dat we de verdragsrechtelijke positie van Suriname ook bespreken. Deze mensenrechtenbepalingen zijn voor het ontwikkelen en in stand houden van de internationale rechtsorde. Dus wanneer je in de ene wet praat over rechtszekerheid moet je ook praten over de amnestiewet waar die rechtszekerheid ongedaan is gemaakt”, legt Santokhi uit. Volgens hem en zijn fractie is er in de samenleving een onbehaaglijk gevoel over de rechtsstaat en de rechtszekerheid. “Hoe wil je dan zo en verregaande wet bespreken zonder deze aspecten in ogenschouw te nemen”, vraagt Santokhi zich af.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang/NSS

18-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics