Nickerie.Net, donderdag 19 april 2012


Decembermoorden te ernstig voor amnestieverlening

Human Rights Watch in Washington DC vindt dat de moorden gepleegd op 8 december 1982 van een te ernstige aard zijn om in aanmerking te komen voor amnestie. De mensenrechtenorganisatie vindt dat Suriname daarom de in het parlement aangenomen amnestiewet van 5 april 2012, onmiddellijk moeten herroepen. Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze ernstige mensenrechtenschendingen moeten worden vervolgd.

In een woensdag uitgegeven persverklaring van de mensenrechtenorganisatie wordt melding gemaakt van de gewijzigde amnestiewet door het parlement. De wet wordt betiteld als een inbreuk en een poging van de Surinaamse staat om zich te verschonen van mensenrechtenschendingen gepleegd in de periode april 1980 tot en met augustus 1992.

Te ernstig

Onder de personen die zichzelf immuniteit verlenen, vallen president Desi Bouterse en 24 anderen die verdacht worden van moord op vijftien burgers op 8 december 1982. De amnestieverlening geldt dan ook voor de moord op 19 militairen door rebellen tijdens de binnenlandse oorlog, die woedde van 1986 tot en met 1992.

Deze mensenrechtenschendingen zijn te ernstig om amnestie te verlenen, zegt José Miguel Vivanco, directeur van Human Rights Watch voor de Americas. De zogenoemde ‘Bouterse amnestie’ weerhoudt de staat Suriname zich te houden aan haar internationale verplichtingen deze schendingen te onderzoeken en te vervolgen.

Berechting

Het bureau van VN-commissie voor mensenrechten en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens uitten eerder ook hun ernstige bezorgdheid over deze amnestiewet. Zij benadrukken dat de staat Suriname in overtreding is tegen de internationale rechtsorde.

Suriname heeft de verplichting om mensenrechtenschendingen te laten onderzoeken en te vervolgen en ervoor te zorgen dat de slachtoffers en nabestaanden vrije toegang hebben in een rechtsproces voor rechtvaardigheid, waarheid en eerherstel.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

19-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics