Nickerie.Net, vrijdag 20 april 2012


Optreden parlementsvoorzitter Jenny Simons bevestigt dictatoriaal tendens

Velen hadden Jenny Simons het voordeel van de twijfel gegeven, bij de uitoefening van haar taak als voorzitter van het parlement. Echter is de samenleving diep teleurgesteld over de manier, waarop zij leiding geeft aan het hoogste College van Staat. Vanaf begin 2011, wordt de oppositie stelselmatig beknot in de uitoefening van haar taak als volksvertegenwoordiger.

Ik heb het vermoeden dat de voorzitter van het parlement, op aangeven van president Bouterse, de oppositie probeert uit te schakelen door toepassing van de dictatuur in het parlement. Wie dit niet kan inzien, speelt struisvogelpolitiek. Ik heb al eerder aangegeven dat de president en de parlementsvoorzitter twee handen op een buik zijn. Het is publiek geheim dat alle openbare vergaderingen van het parlement, voorgekookte en strak geregisseerde scenario’s zijn.

Volgens de oppositie begint het dictatoriaal gedrag van de regering en van parlementsvoorzitter Jenny Simons structurele vormen aan te nemen. De oppositieleden worden bij tij en ontij gemuilkorfd door de voorzitter van het parlement. Net als president Bouterse, duldt voorzitter Jenny Simons ook geen tegenstand van de oppositie. De parlementsvoorzitter van het parlement is een verlengstuk van de regering.

Jenny Simons dient als voorzitter van het parlement boven partijen te staan, echter bemoeit ze zich te veel in de debatten en bovendien kiest zij partij, waardoor de objectiviteit en neutraliteit van haar in twijfel getrokken wordt. Dat Desi Bouterse een dictator was in de jaren ’80 valt helemaal niet te ontkennen, het schijnt dat Jenny Simons in de voetsporen van de voormalige dictator is getreden en dat baart de samenleving zorgen.

Gelukkig gebruikt ze geen geweld om haar doel te bereiken, echter doet ze de grondwet geweld aan door de grondwet te vertrappen. Volgens het reglement van orde, mag ze als voorzitter van het parlement zich niet mengen in de debatten. Als ze wenst deel te nemen aan de debatten, moet ze de hamer overdragen aan haar plaatsvervanger. Kennelijk is ze bevreesd om de macht te geven aan anderen, ze is bang dat haar macht minder wordt.

Tijdens de openbare vergadering van 16 april jongstleden bij de behandeling van de belagingswet, is het dictatoriaal gedrag van voorzitter Jenny Simons manifest geworden. Na een incident tijdens deze vergadering, werden er maar liefst 5 parlementsleden, in opdracht van haar door de politie uit de vergaderzaal verwijderd. Deze actie van de Jenny Simons is een soort van repressie die heel erg riekt naar dictatuur.

Het parlementslid Santokhi was bezig de belagingswet te behandelen, echter werd hij door de parlementsvoorzitter stelselmatig onderbroken in zijn speech. In zijn speech probeerde hij een link te leggen tussen de belagingswet en de amnestiewet, en dat schoot de parlementsvoorzitter kennelijk in het verkeerde keelgat. Santokhi weet als geen ander wat belaging en amnestie in de diepste zin van het woord inhouden. Zijn bedoeling was om de samenleving zo omstandig mogelijk te informeren over belaging.   

De voorzitter was zeer irritant bezig naar de heer Santokhi toe, waardoor de oppositie in het geweer is gekomen tegen dit gedrag van de voorzitter. Waarschijnlijk heeft ze nog last van amnestiespook. Van de voorzitter moest de heer Santokhi praten waarover zij geredigeerd had, met andere woorden moest het parlementslid Santokhi blind gehoorzamen aan de parlementsvoorzitter. En dat werd niet gepikt door het parlementslid Santokhi en is hiertegen hevig in verzet gekomen.

Het is heel duidelijk dat voorzitter Jenny Simons zoveel als mogelijk discussies probeert te vermijden, want ze weet dat ze niet opgewassen is tegen de oppositie. Op allerlei mogelijke manieren probeert zij de oppositie te frustreren. Van de parlementsvoorzitter had men een professionele opstelling verwacht, echter heeft ze zich in deze kwestie gedragen als een amateur.

Zoals eerder in dit artikel aangegeven, was deze openbare vergadering een voorgekookt scenario van de coalitie. Het incident dat zich heeft voorgedaan tijdens de openbare vergadering is te wijten aan verschillende redenen.

Was de voorzitter tactvol en onpartijdig geweest tijdens de vergadering, dan had zij dit incident kunnen voorkomen. Het tumult dat de oppositie heeft veroorzaakt is afkeurenswaardig, kan niet goed gepraat worden. Echter is dat het gevolg geweest van het zwakke optreden van voorzitter Jenny Simons. Diplomatiek en tactvol optreden had dit incident kunnen voorkomen. Aan ene kant wordt de oppositie uitgelokt tot ongehoorzaamheid en aan de andere kant moet ze blind gehoorzamen aan de voorzitter.

 Ik vond de opmerking van Jenny Simons lachwekkend toen ze tegen de politie zei dat ze zich bedreigd en belaagd voelde door de aanwezigheid van enkele leden van de oppositie bij haar. Ik vraag me in gemoede af of ze zich niet bedreigd voelt wanneer zij dagelijks tussen Paul Somohardjo, Ronny Brunswijk en de hoofdverdachte van de decembermoorden Desi Bouterse vertoeft. Ze weet als geen ander hoe Rashied Doekhie van de NDP geschopt en getrapt werd door zowel Brunswijk als Somohardjo.

Dit optreden van de parlementsvoorzitter is een voorbeeld van hoe het niet moet. Nu merken wij duidelijk dat parlementsvoorzitter Jenny Simons leiderschapskwaliteiten ontbeert en ook niet kan omgaan met verantwoordelijkheden. Wil de parlementsvoorzitter zulke incidenten in de toekomst voorkomen dan zal ze in elk geval haar gedrag en manier van leiddinggeven moeten aanpassen. Voor zover nog van toepassing, zal ze ook haar vroegere ambitie voor democratie beter tot zijn recht moeten laten komen door vooral in dienst te staan van de democratie anders dan als een marionet op te treden, bediend door de vluchtgedrag tonende hoofdverdachte van de 8-decembermoorden.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden / Modified by FOS Network

19-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics