Nickerie.Net, donderdag 26 april 2012


Koehandel tussen criminelen Brunswijk en Bouterse resulteert tot opoffering minister Diko voor behoud Amafo

Paramaribo - De contouren van het gewijzigde kabinet waarmee president Desiré Bouterse verder wil, beginnen zich langzaam maar zeker af te tekenen. ABOP zal weinig tot geen schade lijden wanneer Desiré Bouterse de komende dagen drastisch ingrijpt in de regeringssamenstelling. Ondanks zware kritiek vanuit Bouterse’s eigen kamp, NDP, op het functioneren van de door ABOP afgevaardigde minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), blijft de bewindsvrouwe aan dek. De ABOP-leider bewerkstelligde, dat in plaats van zijn lievelingskaderlid en -minister, de draagvlakloze, doch zeer capabele, Linus Diko van Regionale Ontwikkeling (RO) overboord wordt gegooid. Corrupteling Ramon Abraham mag minister blijven met nog eens een optie voor topfunctie bij staatsolie.

Alice Amafo, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Bovendien zou Brunswijk, aldus een topper uit zijn eigen partij, hebben aangevoerd dat minister Ramon Abrahams van Openbare Werken (OW) ondermaats presteert en vervanging behoeft. Bij een eventueel vertrek van Amafo zou volgens ABOP ook Abrahams het veld moeten ruimen. Maar Bouterse zou zoveel waarde hechten aan zijn oude strijdmakker Abrahams als militair en politicus dat hij bereid is Amafo als bittere pil te slikken en haar te dulden in het kabinet, zolang Abrahams maar niet vertrekt. Hoewel de onderlaag van de NDP haar liever ziet gaan, vrezen de partijstrategen dat de coalitie daarmee ABOP totaal kan verliezen. ABOP steunt op 3 volksvertegenwoordigers (Marinus Bee, Walther Bonjasky en Brunswijk zelf). De partij claimt daarnaast ook nog de power van de BEP-dissidenten Diana Poki en Waldi Ajaiso, evenwel uit strategische overwegingen, want dan zou zijn blok 5 zetels tellen.

Al lukte het Brunswijk niet om Diko drijvende te houden bij de harde noten, die de afgelopen dagen zijn gekraakt bij de wijzigingen in de regeringsconstructie. Bouterse zou onomwonden hebben laten weten, dat hij op amper 30 kan rekenen van de 36 zetels, waarmee hij 2 jaren geleden begon. Behalve Pokie en Ajaiso, rekent hij namelijk de BEP-mannen Ronny Asabina en Rudolf Zeeman, alsook Harish Monorath en Prem Lachman van Nieuw Suriname (NS) niet meer tot zijn coalitie. Linus Diko, minister van Regionale Ontwikkeling

Linus Diko, minister van Regionale Ontwikkeling

Alle zes zouden zich van stem hebben onthouden toen het parlement recentelijk de amnestiewet zodanig wijzigde dat Bouterse en meer dan twintig medeverdachten mogelijk strafvervolging ontlopen voor hun vermeende aandeel in de 15 moorden van december 1982 in het Fort Zeelandia. Diko werd in 2010, net als Celcius Waterberg (Volksgezondheid), door de BEP naar voren geschoven, toen de partij samen met ABOP en Seeka nog A Combinatie (AC) vormde.

Toen BEP uit de combinatie stapte, bleven Diko en 2 van de 5 BEP’ers in het parlement, hangen bij AC onder leiding van Ronnie Brunswijk. Diko probeerde daarna samen met de parlementariers een partij op te zetten, maar daarvan is weinig te merken. Nu moeten zowel hij als Waterberg plaatsmaken. Shirley Sitaldien en Michael Blokland zijn de eerste twee namen die genoemd zijn als de mogelijke nieuwkomers in het nieuwe kabinet. Ondertussen is Abigail Lie A Kwie gepolst voor het onderministerschap bij OW. Het is nog niet helemaal duidelijk op welke plekken Blokland en Sitaldien komen, want er broeit nog meer.

 Zo mag Paul Abena van Sport en Jeugdzaken ook alvast zijn biezen pakken. Brunswijk had het te druk met het redden van het hachje van zijn eigen ministers om zich druk te maken over SEEKA-leider Abena, die zijn ministerschap ook al dankte aan de gratie van Brunswijk. Bij de samenstelling van het kabinet in 2010, zou het Brunswijk zijn die ervoor pleitte dat een van de AC-ministeries in de boezem zou komen van SEEKA. Partner BEP zou een harde opstelling hebben genomen en weinig zin hebben om een ministerie toe te staan aan een partij die geen parlementszetel had bemachtigd.

Een andere minsiter die niet terugkomt is Simon Martosatiman van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), want hij gaat naar huis en zijn collega van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) neemt daar het roer over. Dan verhuist Michael Miskin van Handel en Industrie (HI) naar ATM. Abrahams verhuist van OW naar RO, maar behoudt de optie om in de hoogste regionen van Staatsolie te worden opgenomen. Hoewel Soewarto Moestadja (Binnenlandse Zaken) dezer dagen met zijn gezondheid sukkelt, wordt hij vooralsnog met rust gelaten. Overigens, Bouterse schijnt niet graag te willen komen aan de steunposten van Paul Somohardjo, de voorman van coalitiepartij PL met 6 zetels. Zou Somohardjo één kick geven dat tuimelt het kabinet meteen van 30 naar 24 zetels, en een minderheidsregering zou zijn geboren.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West / FOS Network

26-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics