Nickerie.Net, donderdag 26 april 2012


Referendum West-Suriname medio mei

In de tweede week van mei vindt het referendum plaats in West-Suriname. De dorpen Apoera, Section en Washabo mogen zich dan uitspreken of ze gaan voor één leider voor alle drie dorpen óf dat ze drie kapiteins willen hebben.

De voorbereidingen verlopen vlot, zegt districtscommissaris Roline Samsoedien aan Starnieuws. Zij merkt op dat de formulieren bijna af zijn. Op het formulier zijn er poppetjes getekend; één kapitein voor alle drie dorpen of drie kapiteins. Zo kunnen de stemgerechtigden duidelijk aangeven waarvoor ze kiezen.

Leeftijd kiezers Er zullen toezichthouders zijn bij het referendum. Het gaat om mensen die wel plaatselijk wonen, maar onafhankelijk zijn. Samsoedien denkt aan de leerkrachten uit de dorpen. Deze gesprekken moeten nog formeel gevoerd worden. Intussen heeft de dc al assistentie gevraagd aan Gewestelijk Politie Commandant van Nickerie, Stanley Benschop.

Samsoedien moet nog nagaan of personen vanaf zestien jaar al mogen stemmen. In elk geval mag iedereen vanaf achttien jaar zich uitspreken. “We gaan een uitdraai bij het CBB (Centraal Bureau voor Burgerzaken) halen met de bewoners die al achttien zijn en ook een vanaf zestien jaar. De dames van zestien kunnen al gerekend worden tot volwassenen. Deze ‘meisjes’ van het dorp hebben al kinderen. We moeten nog officieel besluiten of we deze mensen nog gaan meenemen of houden we het gewoon op de achttienjarigen”, deelt Samsoedien mee.

Voorlichting belangrijk

De dc stelt dat de bewoners goede voorlichting zullen krijgen. De voor- en nadelen van een of drie leiders zullen voorgehouden worden aan hen. Daarnaast zal hen duidelijk gemaakt worden dat niet alle dorpen een school of een gezondheidscentrum kunnen krijgen. Er zal gelet worden op de prioriteit ervan. Ook infrastructuur zal een rol spelen.

Uiteindelijk zullen de bewoners zelf een keus moeten maken. West- Suriname telt ruim 3000 bewoners, maar niet eenieder is stemgerechtigde.

Wanita Ramnath

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

27-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics