Nickerie.Net, vrijdag 04 mei 2012


Mahawatkan zeer kritisch over beleid Bouterse

Nickerie - Volgens de ondernemer Leakat Mahawatkan zal Suriname harde tijden tegemoet gaan. De burger zal moeten werken aan zelfwerkzaamheid en de president steeds moeten wijzen op zijn fouten. Mahawatkhan verkondigde op de radio (3 mei), dat de president liever zijn adviseurs kan vervangen in plaats van zijn ministers. Hij moet geen dubieuze figuren om zich heen dulden zoals Jopie Pengel eens aangaf: ‘Mi no man nanga den fyofyo disi moro’.

Mahawatkhan waarschuwde dat Bouterse geen vijanden moet creëren en moet luisteren naar mensen die het niet eens zijn met hem. De kabinetswijziging was onnodig en lijkt meer op politieke rancune jegens politici met een afwijkende mening. De rijstmagnaat beklemtoonde voorts dat de rijstsector niet wordt ondersteund door de regering en een behoorlijke injectie nodig heeft. Het voormalig DNA-lid vond dat de problemen in het rijstdistrict niet op conto van LVV-minister Setrowidjojo geschreven kunnen worden, aangezien hij gebonden is aan de opdrachten, die hem van hogerhand worden opgelegd.

Mahawatkhan onthulde, dat hij ooit het onder-ministerschap van LVV resoluut had geweigerd. Hij zag dat als een nutteloze functie en zou zelfs een vrouwelijke onderminister van Sociale Zaken bij gebrek aan werk, kouseband hebben zien snijden. Mahawatkhan gaf aan dat Bouterse een regeerstijl hanteert, waarbij commissies het feitelijk voor het zeggen hebben op ministeries. Een minister zou de vrije hand en politieke backing moeten hebben.

De Nickeriaanse zakenman was ook niet te spreken over de regeringsvoorlichting, die hij niet als inlichting, maar als oplichting bestempelde. In dit kader vond hij het overheidsprogramma Infoact walgelijk, daar het TV-programma meer lijkt op persoonsverheerlijking en liegen in opdracht.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

04-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics