Nickerie.Net, zaterdag 05 mei 2012


Monorath: Gestraft voor niet stemmen amnestiewet

Harish Monorath en Premdew Lachman (Nieuw Suriname) hebben via de media vernomen dat zij geen voorzitter meer zullen zijn van de vaste departementale commissie. Ricardo Panka, fractieleider van de Mega Combinatie zei aan Starnieuws dat behalve Ronny Asabina (fractieleider BEP) ook Monorath en Lachman niet meer beschouwd worden als coalitie. Daarom zullen zij dan ook geen leiding meer hebben van de departementale commissies.

e37bf8ffc3f4e793ce03e327108b64e4.jpgMonorath zegt dat deze houding niet anders is dan het resultaat van het niet deelnemen aan de stemming van de amnestiewet. Monorath en Lachman hebben zich niet alleen onthouden van stemmen maar ook stelling genomen tegen deze wet. “We hebben met stomme verbazing de ontwikkelingen gevolgd die gaande zijn in het land. De manier waarop de fractie van de Mega Combinatie omgaat met andere parlementariërs is op z’n zachtst uitgedrukt beneden niveau van elk zich respecterend parlement”, zegt Monorath die momenteel in het buitenland is. Hij vindt het raar dat niet in het parlement, in een huishoudelijke vergadering, gesproken is over de positie van hem en Lachman, maar zij dit via de media moeten vernemen.

Verdeeldheid

Dat hun positie in de coalitie wankelde, was volgens Monorath al voelbaar. Het begon volgens hem allemaal met de indiening van de amnestiewet door zes coalitie parlementariërs. Toen bleek dat hij en Lachman een andere mening hadden over de wet, kreeg Monorath meteen te horen dat de coalitiefractie hen niet meer nodig had. “Mogen we in de fractie dan niet meer onze eigen inzichten hebben over bepaalde vraagstukken. Ik ben niet teleurgesteld maar wel verbaasd ”, zegt Monorath. Officieel hebben de twee parlementariërs nog niks gehoord van de coalitie.

Nieuw Suriname is intern verdeeld. Er is een scheuring tussen voorzitter John Nasibdar en de twee parlementariërs, die ondersteund worden door een deel van de partij. Binnen de Mega Combinatie wordt er samengewerkt met Nasibdar, die ook posten heeft mogen invullen. Tegelijkertijd vormden Monorath en Lachman een zelfstandige fractie in de coalitie. Monorath zegt dat hij en Lachman zich nooit hebben geleend voor zaken van de coalitie waar zij zich niet in konden vinden.

Stoelen verplaatsen

De parlementariër wijst er op dat qua behaalde stemmen Nieuw Suriname, na de NDP de grootste partij is in de Mega Combinatie. Volgens hem hebben zij in de coalitie gezeten en hun werk naar eer en geweten gedaan. Wat er verder moet gebeuren met de beide parlementariërs is niet duidelijk. “Ik nodig ze wel uit onze stoelen te verplaatsen naar de overzijde”, (de kant van de oppositie… red) zegt Monorath.

Wat de reshuffling betreft, zegt Monorath dat er eigenlijk niets nieuws is gebeurd. “Op RGB (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer) is een derde minister aangetreden deze regeerperiode. Mij houden ze niet voor de gek. Dan doen ze met zichzelf en het volk”, zegt hij. Monorath wijst er op dat de werkwijze van de president om presidentiële commissies te benoemen zeer negatief werkt, niet alleen voor het functioneren van de ministers, maar ook voor de parlementaire vaste departementale commissies. “Op die manier kan en minister geen beleid maken en uitoefenen”, meent Monorath.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

04-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics