Nickerie.Net, zaterdag 05 mei 2012


Eerste keer artikel 8 dialoog EU-Suriname

Agendapunten die EU opgenomen heeft voor de politieke dialoog. Het is de eerste keer dat de Europese Unie (EU) gebruik maakt van 'artikel 8 dialoog', zoals vastgelegd in de Cotonou-overeenkomst. In de Terms of Reference staat dat aangegeven. "This is the first Dialoque between the EU and Surname in the framework of Article 8 of the Cotonou Agreement". "The EU aims for its proposals to be tabled to the Surinamese before May 11th, in order to launch dialogue in the second half of May". In het schrijven wordt een referentie gedaan naar 11 mei, de dag waarop de krijgsraad een uitspraak zal doen over de amnestiewet.

Essentiële elementen

Het doel 'objective of dialogue' is 'to explain the essential and fundamental elements of the revised Cotonou Agreement as specified in Article 9 of the Cotonou Agreement.' Dit artikel gaat over rechtsstaat en democratie. Het overleg is bedoeld 'To strengthen the relationship and to build trust between EU and Suriname'.

De agenda van de dialoog is breed. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Economische aangelegenheden, samenwerking, mensenrechten, waarbij de effecten van de amnestiewet, de waarheids- en verzoeningscommissie, periodieke rapporten, doodstraf, migratie en buitenlandse aangelegenheden.

Twee kanten verhaal

Nederland heeft aangekondigd lobbywerk te zullen verrichten opdat sancties zullen worden getroffen door de EU tegen Suriname. Nederland heeft de EU zover gekregen dat voor het eerst gebruik zal worden gemaakt van artikel 8 dialoog. Op basis van dit artikel zijn in diverse Afrikaanse landen de samenwerking verbroken.

De demissionaire Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal ziet het besluit van de EU om een artikel 8-dialoog te voeren als een belangrijke stap voorwaarts. “Zeer positief dat de EU binnenkort een diepgaand en uitgebreid gesprek over mensenrechten, waaronder de amnestiewet en de scheiding der machten, met de Surinaamse regering aangaat,” aldus Rosenthal. “Op basis van internationale verdragen heeft Suriname de plicht om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken en de daders te berechten", aldus Rosenthal.

'Stemmingmakerij'

Vicepresident Robert Ameerali en minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken vinden dat Nederland stemming maakt. Ook diverse Surinamers doen hieraan mee. Volgens de bewindslieden is er niks aan de hand. Er zijn geen sancties getroffen tegen Suriname. Ameerali heeft vrijdag de EU ambassadeur, residerend in Guyana Robert Koecky ontvangen voor een beleefdheidsbezoek.

In een verklaring zegt de vicepresident dat er geen sprake is van sancties. Dit heeft de ambassadeur van de EU ook benadrukt in het gesprek. Lackin leverde felle kritiek op wat hij noemt 'misleidende berichtgeving'. Hij vindt dat Nederland en bepaalde Surinamers het land in een kwaad daglicht willen brengen. Volgens Ameerali en Lackin is er niks aan de hand. Zij vinden dat er stemming wordt gemaakt.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / FOS Network

05-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics