Nickerie.Net, vrijdag 11 mei 2012


Geachte leden van de krijgsraad,

Ik sta hier voor u, broeders en zuster, aan de vooravond van een belangrijke dag in de geschiedenis van ons geliefd Suriname. Ik sta hier voor u in alle nederigheid als medekondremang, mij bewust van de zware last die op jullie schouders rust. De dag dat jullie, broeders en zuster, kinderen van dit prachtige land, beslissen over de voortgang van een van s'lands meest intrigerende rechtszaken. De executie van 15 mede Surinamers, kondremangs, eveneens ook uw broeders, zonen van dit prachtige land. Zonen, vaders, jongemannen in de lente van hun leven, die in het holst van de nacht zijn weggerukt van hun liefhebbende en na 8 december te nimmer levend zijn thuisgekomen.

Mannen die standrechtelijk zijn geëxecuteerd vanwege hun mening en hun persoonlijke opvattingen en hun drang naar vrijheid. Vrijheid die wij in Suriname zo gekoesterd hebben na de val van dat regime, dat kankergezwel in het jonge geschiedenis van ons vaderland. Dezelfde vrijheid die nu weer onder druk staat dankzij de hoofdverdachten in dit proces. Dezelfde hoofdverdachten waarvan degene met de grootste mond morgen opvallend afwezig zal zijn in de rechtszaal.

Afwezig, aangezien hij liever van de hoge toren blaast en zijn minachting voor de grondwet niet onder stoelen of banken steekt. Broeders en zuster, vandaag aan de vooravond van dit proces, vraag ik u om bij uzelf te rade te gaan. Bij uzelf te rade te gaan om te komen tot het enige juiste besluit in dit proces: "Doorgang van dit proces". Ik, uw broer, uw medekondremang, zoon van dit land, vindt alles wat riekt naar vrijspraak voor de hoofdverdachten een onacceptabele en een onverantwoorde beslissing. Een onacceptabele beslissing naar de 15 slachtoffers toe, een onverantwoorde beslissing naar ons geliefd land Suriname, toe.

Alles wat riekt naar vrijspraak is een startsein voor een volgende nacht als 8 december. De afgelopen dagen heeft u ongetwijfeld ook gehoord over de mate van criminalisering en intimidatie waaraan de hoofdverdachte en zijn aanhang zich schuldig gemaakt hebben. De mate van criminalisering die uw rechtgeaarde broeders en zuster hebben ondervonden. Wiens enige zonde was het opkomen voor hun eigen mening in dit land. Opkomen voor hun eigen mening op dezelfde manier als die 15 medesranangmangs die vermoord zijn op 8 december 1982.

Indien u overgaat tot vrijspraak of opschorting van dit proces, dan ontneemt u mij en samen met mij duizenden Surinamers, het recht om de verdachten te vervolgen en veroordeeld te krijgen. U ontneemt ons, medekondremangs, rechtvaardige kondremangs, ook het recht om deze verdachten te vervolgen, inzage Moiwana, maar dat terzijde. Dat is nu niet de rechtszaak waar het over gaat. Zoals het hoort in een rechtszaak zoals deze, zoals het hoort bij de veroordeling van een executie van 15 ongewapende zonen van dit land door 24 ordinaire coupplegers/moordenaars, zo vraag ik u om de juiste beslissing te nemen.

Indien u overgaat tot vrijspraak of opschorting van dit proces dan verklaart u de grondwet van dit land, dat voor elke burger opgaat ongeacht afkomst, vogelvrij. Dan ontneemt u mij het recht om mij te uiten zoals ik wil zonder het schaden van mijn medekondremangs. Immers geeft u dan een vrijbrief aan de verdachten en verklaart u mij, een rechtgeaarde kondremang zonder strafblad die alleen maar uitkomt voor zijn mening, vogelvrij.

Broeders en zuster, dit was een politiek proces maar heden ten dage is dit geen politiek proces meer, maar een veldslag om de ziel van dit land. In essentie het fatsoen van ons land, liefde voor dit land, liefde voor onze medekondremang waar die zich ook bevinden in het politieke spectrum, het recht op een vrije meningsuiting, het recht om te vechten voor een betere Suriname en het recht op gerechtigheid.

Het is geen vraag of de illegale amnestiewet wel of niet genegeerd moet worden bij het nemen van een besluit, want daar kan ik kort over zijn: die NDP'ers die het voorgesteld hebben en de parlementariërs die ervoor gestemd hebben mogen het steken in een gat waar de zon niet schijnt. Dit is een onfatsoenlijke wet dat indruist op alles waar wij in dit land voor staan. Dit is een onfatsoenlijke wet dat politieke moord bagatelliseert en de verdachten boven de grondwet plaatst.

Dit is een wet dat niets te maken heeft met de toekomst van Suriname maar louter zijn bestaansrecht ontleent aan de wens voor zelfbehoud van de hoofdverdachte, de president van Suriname, en zijn kornuiten. Tijd aanvoeren als reden om dit proces op te schorten, het is immers 30 jaar geleden, is geen valide reden. Immers, hebben de nabestaanden niet al 30 jaren geleefd met dit onrecht? Zijn de nabestaanden immers niet zonder enige vorm van proces veroordeeld geweest tot onzekerheid en hebben zij niet het recht op een rechtvaardige rechtszaak?

Broeders en zuster, u staat aan de vooravond van een van s'lands meest belangrijke beslissing die er genomen moet worden. Doe wat juist en rechtvaardig is, ontneem ons niet het recht op waarheid en gerechtigheid. Ontneem ons niet onze vrijheid van meningsuiting. Broeders en zuster, zondag aanstaande is het Moederdag. De dag dat wij burgers eren die het leven schenken aan de toekomst van dit land. Schenkers van het leven, geen schenkers van dood en verderf en armoede en verdeeldheid in dit land.

Doe dit in naam van deze schenkers van het leven, in het bijzonder van de achtergebleven moeders, echtgenoten, dochters, en toen ongeboren kleindochters die deze 15 dappere zielen achterlieten op 8 december 1982. Doe dit in naam van het fatsoen van mama Sranang dat ons zo dierbaar is. Het fatsoen waarmee wij, rechtgeaarde Surinamers zijn opgevoed door onze hardwerkende ouders. Doe dit en schrijf uzelf op een positieve wijze de geschiedenis boeken in van ons jong mooi land. Iets wat de hoofdverdachten nooit en te nimmer zal lukken. Doe dit voor de eer van ons land, dat ons in pacht is gegeven door onze voorouders die hier samenkwamen.

Ik sta achter u als broer, zoon van dit land. Schouder aan schouder met u, één van velen dja dja Sranangmangs, die staat voor elke letter van de grondwet en voor fatsoen. Eén van velen die het recht op een vrije meningsuiting en liefde voor dit land hoog in het vaandel heeft. Doe dit voor Moederdag en maak het een dag waarvoor wij u altijd dankbaar zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

A.Abaisa, Zoon van Suriname

www.facebook.com/alfredabaisa

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

10-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics