Nickerie.Net, vrijdag 11 mei 2012


8-december-strafproces geschorst voor nader overleg

Het 8 december strafproces wordt geschorst totdat een besluit is genomen over de inmenging in het strafproces. De auditeur militair Roy Elgin moet zich hierover nog uitlaten. De president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor zegt dat volgens de grondwet de rechter de amnestiewet wel mag toetsen. Zij verwijst naar artikel 144, 106 en 137 van de grondwet. Valstein wees erop dat de nationale wet strijdig is met internationale verdragen die gelden voor Suriname. De krijgsraad acht zich niet bevoegd om een eindbeslissing te nemen over de amnestiewet. Dit dient te gebeuren door het constitutioneel hof. Dit heeft de krijgsraad zojuist beslist op de zitting in Boxel. De burgerkamer wordt gevormd door president Cynthia Valstein-Montnor, Iwan Rasoelbaks en Robby Rodrigues. De krijgsraad is puntsgewijs ingegaan op alle bezwaren die zijn geopperd en is overgaan tot toetsing van de amnestiewet.

0cfd0e92a2ef7b4b56fb70887a475cb9.jpgDe president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor wordt geflankeerd door Iwan Rasoelbaks en Robby Rodrigues.

Oneens met Openbaar Ministerie

De krijgsraad is het niet eens met de auditeur militair Roy Elgin dat de krijgsraad niet bevoegd zou zijn de wetten te toetsen aan de internationale wetgeving. In de grondwet is de toetsing vastgelegd. Hieraan is ook De Nationale Assemblee gebonden. Artikel 69 van de grondwet zegt dat iedereen zich moet houden aan de grondwet. Dus de krijgsraad mag overgaan tot toetsing van de amnestiewet. De krijgsraad toetste de wet aan het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verdrag maakt deel uit van de Surinaamse rechtsorde.

In de burgerkamer hoorden raadslieden van Desi Bouterse, Arthy Gorré, Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk het besluit van de krijgsraad aan. Alleen Stolk was persoonlijk aanwezig. De rest liet zich vertegenwoordigen.

Hierna zal de militaire kamer bijeen komen. Daar zal hetzelfde besluit worden bekendgemaakt.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

11-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics