Nickerie.Net, zondag 13 mei 2012


Auditeur militair weer aan zet in 8 december strafproces

De krijgsraad wil dat het Openbaar Ministerie gaat uitzoeken of er inmenging mocht plaatsvinden in een strafproces dat al gaande was. De bal is dus terug bij auditeur militair Roy Elgin. Het Openbaar Ministerie had eerder gesteld om te wachten tot het constitutioneel hof is ingesteld. Volgens Elgin kan de krijgsraad de amnestiewet niet toetsen. De krijgsraad is het hier niet eens mee.

e16f13a034e1a1c9328e1dee56563c1b.jpgAuditeur militair Roy Elgin

De president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, bleef lang stilstaan bij artikel 131 van de grondwet. Dit artikel luidt als volgt: 1. Er wordt in Suriname recht gesproken in naam van de Republiek. 2. Geen feit is strafbaar dan op grond van een daaraan voorafgaande wettelijke bepaling. 3. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.

Uitzoeken

Het Openbaar Ministerie moet uitzoeken of inmenging door de amnestiewet is toegestaan. Dit kan ook getoetst worden door het Hof van Justitie. Tot dan heeft de krijgsraad het 8 december strafproces geschorst. Tegen dit besluit mogen de verdachten in hoger beroep gaan. Daarvoor hebben zijn veertien dagen de tijd.

Nabestaanden zijn niet gelukkig met het besluit van de krijgsraad. Zij vinden dat om de zaak heen gedraaid wordt. Nabestaanden hadden een duidelijk besluit van de krijgsraad verwacht. Nu is er toch geen duidelijkheid gekomen in de zaak.

sur120512

De West

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

11-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics