Nickerie.Net, vrijdag 01 juni 2012


Propagandamachine van Bouterse door EU-delegatie met de neus op de feiten gedrukt

Paramaribo - Het zat eraan te komen dat leden van de propagandamachine van Bouterse vroeg of laat op hun bek zouden vallen. Als sinds de inauguratie van Bouterse als president probeert de propagandamachine het volk te misleiden om vooral de criminele achtergrond van de huidige president te verbloemen en de mensonterende zaken te relativeren of te bagatelliseren. Deze aanpak vertoont veel parallellen met de propaganda van Hitler, waarbij  minister Goebbels leugens aan de lopende band produceerde, dat op den duur zelfs Hitler niet meer wist wat waar was en wat niet. Dat de waarheid hierdoor erg hard kan aankomen, ervaart nu de regering Bouterse met de uitgegeven persverklaring van EU, naar aanleiding van Artikel 8 dialoog. De EU-delegatie heeft niets anders gedaan dan de Surinaamse delegatie op een nette diplomatieke manier de spiegel voor te houden.

7e5149d1a2afc4d6cbb187c6df104d82.jpgDe Surinaamse delegatie onder leiding van minister Winston Lackin (Buitenlandse Zaken) is onaangenaam verrast met de persverklaring tijdens de ‘politieke dialoog’ met de Europese Unie (EU). In de derde alinea, die aanleiding is geweest voor het mislukken van de dialoog, staat aangegeven dat de EU haar bezorgdheid heeft geuit over de amnestiewet en heeft aangedrongen die terug te roepen. Suriname zou ook zijn aangemaand het Moiwana vonnis van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) uit te voeren, het 8 december proces te laten voortgaan, intimidatie van personen na te laten en het recht op vrije meningsuiting te respecteren.

De EU stelde aan Suriname voor om de persverklaring samen uit te geven. Lackin zei op een persconferentie woensdag dat Suriname het oneens was met de vooraf opgestelde verklaring. Het debat dat volgens Lackin een heel goed verloop had, werd op basis hiervan op het eind een fiasco.

Volgens Lackin is de Surinaamse delegatie voor de gek gehouden door de EU-delegatie. "We hebben samen de hele dag mooie praatjes gehouden, met complimenten aan Suriname over van alles en nog wat. Ik en de deskundigen van alle ministeries en de Centrale Bank van Suriname hebben uitgebreid verslag gedaan en vragen beantwoord".

Wat Lackin vergat, is dat de delegatie de moeite had genomen om ook de waarheid onder de ogen te nemen. Leden van de delegatie hebben ook gesprekken gevoerd met diverse maatschappelijke vertegenwoordigers. De EU-delegatie is geenszins van plan geweest om een verklaring a la 'Info Act' uit te geven. Het Surinaamse volk wordt doodgegooid met propagandapraatjes door de perschef van Bouterse. Minister Lackin probeert ook een schepje op te doen op internationale podia, echter komt hij langzaam tot ontdekking dat ''aardig zijn' en 'handjes schudden' niet automatisch betekent dat een gesprekspartner volledig je mening moet gaan delen. Nu de EU-delegatie de Surinaamse delegatie de spiegel heeft voorgehouden, schrikt minister Lackin hiervan en zegt 'teleurgesteld' te zijn.

Lackin zei dat 'Suriname' moeite had met de derde alinea in de persverklaring, maar er was geen ruimte om hier veranderingen in te brengen. Ook werd niet toegestaan dat 'Suriname' zijn visie erin verwoordde. In de verklaring staat eveneens Moiwana opgenomen, terwijl volgens Lackin er tijdens de ontmoeting met geen woord is gerept over Moiwana. Hoe zeer Lackin zijn best deed om voor te doen dat hij namens het Surinaamse volk sprak, de EU delegatie had al lang door dat een groot deel van het Surinaamse volk er heel anders erover dacht, dan wat Lackin de delegatie probeerde voor te houden.

Lackin moet niet vergeten dat tijdens de moorddadige dictatuur van Bouterse de kortegolfuitzendingen van Radio Nederland werden verstoord met een fluittoon. Het waren juist deze uitzendingen die het Surinaamse volk de werkelijkheid voor ogen hield. Radiostations die in Suriname dit probeerden te doen, werden door Bouterse in brand geschoten en de journalisten die zij te pakken konden krijgen werden op een gruwelijke manier om het leven gebracht.

Dankbaar

De delegatie van de EU bestond naast EU-ambassadeur Robert Kopecky uit vertegenwoordigers van Nederland, Spanje en Frankrijk. De meerderheid van het Surinaamse volk kan niet anders dan de EU-delegatie erg dankbaar zijn dat zij zich niet om de tuin hebben laten leiden door de propagandisten van Bouterse. Nabestaanden van de 8-december slachtoffers en overige Surinamers die strijden voor behoud en bescherming van de democratie en de rechtstaat, worden door Bouterse en zijn coalitiepartners thans gezien als staatsvijanden. Het is daarom meer dan welkom dat Europarlementariërs zoals Toine Manders en Thijs Berman op de bres springen voor het gedupeerde Surinaamse volk.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / FOS Network / Ingezonden

30-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics