Nickerie.Net, dinsdag 26 juni 2012


Wanhoopsdaad NDP: inbreken in de VHP (slot)

In deel1van bovengenoemd artikel, heb ik reeds aangegeven dat de spectaculaire groei van de VHP, de oorzaak is van het inbreken in de VHP door exponenten van de NDP. Het is ook evident dat de zogenoemde ontevreden groep in de VHP aangezet is door de NDP, om tegen de schenen van de VHP voorman te schoppen. Ik kan ondubbelzinnig zeggen dat deze groep onder druk is gezet door de huidige machthebbers om de overstap te maken naar de NDP.

De meeste jongens zijn werkzaam in overheidsdienst, dus als ze niet hieraan meewerken, lopen ze het risico ontheven dan wel ontslagen te worden. Derhalve hebben ze geen andere keus, dan maar de overstap te maken naar de NDP. Echter, moeten deze jongens ook weten, dat ieder mens heeft zijn eigen grens, principes en geweten. De zogenoemde ontevreden groep van de VHP denkt dat ze hun eigen belang behartigen door over te lopen. Niets is minder waar.

In feite behartigen ze de belangen van een klein elite kliekje van de NDP, deze mensen kennen geen grenzen als het gaat om macht, geld of roem en zijn gewetenloos. Hun filosofie luidt: Het doel heiligt de middelen. Als de machthebbers eenmaal hun doel bereikt hebben, zullen ze de jongens als bakstenen laten vallen. Elke medaille heeft twee zijden. Op papier zullen de jongens voor een tijdje als NDP’ers door het leven moeten gaan, maar in werkelijkheid zijn ze in hart en nieren VHP’ers.

Derhalve gaan deze jongens toch op de VHP stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat de NDP en de mol van een koude kermis thuis zullen komen. Naar verluidt zijn de leden van de zogenoemde ontevreden groep niet de aanstichters van dit hele scenario, maar een paar mensen die dichtbij deze groep zitten. Een mediadirekteur is ook betrokken bij dit scenario, en van daaruit komen de meeste aanvallen op de VHP voorman en de VHP.

Individuele personen die hun eigen belangen veilig willen stellen, lenen zich er voor om vanuit de papieren pers en de omroepen, de VHP en haar voorzitter te bekladden. Een andere aan- stichter is een zekere R.Jokhoe, deze wil zijn intrede doen in de goudbusiness. Als hij de VHP een stevige klap kan toebrengen, krijgt hij in ruil daarvoor een goudconsessie van Boereveen. U ziet het, de NDP probeert op allerlei manieren in te breken in de VHP, wat niet zal lukken.

De VHP onder leiding van voorzitter Santokhi zal onder geen beding zwichten voor chantage of politieke druk van deze intriganten. De partij moet geen strobreed in de weg leggen voor degenen, die de partij willen verlaten. Opgeruimd staat netjes. De NDP doet alles eraan om te vissen in de vijver van de VHP, wat volgens de informant mislukt is. Hij zegt dat de NDP met de handen in het haar zit, om de leegloop van haar leden een halt toe te roepen.

Een bekende poilticus van de coalitie zegt dat de NDP alleen maar Sriba’s met lokaas vangt, terwijl de Anjoemara’s van de NDP en andere partijen zonder enige lokaas zelf naar de vijver van de VHP toezwemmen. Naar verluidt hebben de saboteurs 8 Sriba’s kunnen vangen, terwijl er 8000 paarse Anjoemara’s zwemmend de overstap hebben gemaakt richting VHP en andere Nw. Frontpartijen. De VHP en de andere Nw.Frontpartners worden hierdoor alleen maar sterker.

Naar verluidt zal de NDP samen met de zogenoemde ontevreden groep, a.s vrijdag 29 juni te leiding 11 (zondagse markt) een NDP-feest opluisteren. We leven in een kleine samenleving, en haast eenieder is op de hoogte  van de strategie van de NDP. Er zijn ongeveeer 8 tot 10 over- lopers. Om te voorkomen dat de NDP gezichtsverlies lijdt, zullen 150 tot 200 NDP’ers in een VHP truitje gestoken worden. En dat moet heten: ex VHP’ers. We benne benieuwd.

Tot Slot. Aan alle VHP-ers maar in het bijzonder voor de zogenoemde ontevreden groep, een bekend citaat van wijlen president John. F Kennedy: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Derhalve VHP’ers: vraag niet wat de VHP voor u kan doen maar vraag wat u voor de VHP en voor het land kunt doen.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / Fos Network

25-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics