Nickerie.Net, vrijdag 13 juli 2012


Evaluatie 1 jaar nieuw VHP- bestuur

Alleen sterk, samen sterker!

Paramaribo - De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) organiseerde op zaterdag 30 juni 2012 in Queens hotel, een eendaagse conferentie om een evaluatie te plegen in verband met 1 jaar VHP nieuw bestuur. De doelstelling van deze evaluatie was om na te gaan of de partij haar beoogde doelen over het afgelopen jaar heeft gehaald. De input voor deze evaluatie is vanuit de partijorganen aangeleverd. De dagvoorzitter van deze conferentie, de heer Walter Dwarkasing, heeft op kundige wijze deze conferentie geleid. De opening van deze conferentie werd verricht door voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

In zijn openingsspeech benadrukte hij om constructief, eerlijk en openhartig met elkaar in discussie te treden. De voorzitter liet de revue passeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Hij gaf aan dat het steeds verbeterend imago van de VHP ertoe heeft geleid dat de partij herkenbaar is voor de kiezers. Door velen wordt de partij als een alternatief gezien om in 2015 de regeermacht over te nemen. De VHP gaat voor regeerverantwoordelijkheid.

De partij heeft binnen een jaar, een enorme groei gekend, de feiten liegen er niet om. De partij heeft bijkans 4000 nieuwe leden erbij gehad. De voorbereiding voor het maken van lidmaatschapskaarten is in volle gang. Bij de VHP staan de leden centraal, en daarom worden ze betrokken bij het beleid. De partij is van de leden. Hun kennis en ervaring worden meegenomen bij het formuleren van nieuwe ideeŽn.

De partij is hard op weg te transformeren tot een multi-etnische partij. Dit wordt ťťn van de prioriteiten de komende tijd. De partij heeft het Wetenschappelijk Bureau belast om een visie document, vision 2030, te formuleren over alle sectoren van het land. Binnen niet al te lange tijd wordt dit document afgerond. Door een diaspora conferentie te organiseren, heeft de VHP de eerste aanzet gegeven tot diaspora.

De hechte teamgeest binnen de partij is terug, hij benadrukte dat een hecht team heel erg belangrijk is. Binnen de partij is er nu sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, zowel de leden als de leiding van de partij, zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de partij. De communicatie tussen de leden en partij-organen moet bevorderd worden, waardoor ze meer naar elkaar toe kunnen groeien.

In het afgelopen jaar heeft de partij, politieke, sport, gezondheid, culturele, sociaal- maatschappelijke en educatieve activiteiten georganiseerd. Door het coŲrdinatieteam van Nickerie is een organogram gepresenteerd, dit is een voorloper van een afdelingsbestuur. Dit organogram zal voorlopig dienen als model voor de overige districten. Gaande weg zal dit model verder uitgewerkt worden.

Er is een goed PR en voorlichtingsbeleid ontwikkeld. De mediacommissie zorgt ervoor, dat elke week op de tv en radio, VHP programmaís verzorgd worden. Ook op de verschillende nieuwssites en in de media worden alle VHP berichten geplaatst. De VHP beschikt ook over een eigen website, www.vhp.sr. Ook via de social media zoals facebook kunt u alle berichten en activiteiten van de partij volgen.

De partij is hard bezig om haar partij-en campagne programma te implementeren, en die worden spoedig afgerond. In zijn toespraak riep de voorzitter alle structuren, leden en sympathisanten op, om gemotiveerd het werk van de partij voort te zetten, om in 2015 regeermacht te kunnen verwerven. De voorzitter blikte tevreden terug over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Na voorzitter Santokhi presenteerden de voorzitters van de verschillende raden en commisies hun beleid en visies. Ook het Wetenschappelijk Bureau en de Donderdagse vergadering hebben hun beleid en visies gepresenteerd. De volgende raden en commissies waren aanwezig, te weten: de Adviesraad, Commissie kernverkiezing, Jongerenraad, Agrarischeraad, de Mediacommissie en de Commissie buitenlandse betrekkingen.

Na de presentaties van het beleid en visies werd de discussie ingezet, waarbij de participanten in de gelegenheid werden gesteld om hun op -en aanmerkingen te maken of vragen te stellen met betrekking tot het beleid. Ze hebben er gretig hiervan gebruik gemaakt, waarbij ook enkele kleine kanttekeningen zijn geplaatst en voorstellen gedaan.

In een vervolg evaluatie zullen deze aanbevelingen in groter verband besproken worden, waar er ook ruimte zal zijn voor aanvullende vragen of opmerkingen. Afgesproken werd dat er nog een diepte evaluatie komt van het VHP beleid. In zijn laatste woord, sprak de VHP voorzitter waardering uit naar de organisatoren, de dagvoorzitter en de sponsor. Hij bedankte eenieder tot het welslagen van deze eendaagse conferentie. Ook bedankte hij alle VHPíers en sympathisanten die op welke wijze dan ook, de VHP tot nog toe ondersteund hebben en in de toekomst door zullen blijven ondersteunen.

De VHP hanteert de slogan: Alleen sterk, samen sterker!.

VHP Zindabaad (Lang leve de VHP).

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /

12-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics