Nickerie.Net, maandag 16 juli 2012


DNA weet niets van megacontract met Chinese bedrijven

Paramaribo - Bronnen beweren al geruime tijd dat de Surinaamse regering concrete afspraken heeft met twee Chinese maatschappijen voor de bouw van een diepzeehaven. Hiermee gaat een mega investering van US$ 6 biljoen gemoeid. Het is nog niet duidelijk of de regering de contracten met deze Chinese bedrijven al heeft getekend. Bronnen melden dat de regering tijdens het recente bezoek van OW-minister Ramon Abrahams aan China wel verregaande besluiten heeft genomen hieromtrent. BEP-assembleelid en lid van de vaste DNA-commissie van Financiën, Ronny Asabina, zegt dat het parlement nog geen kennis draagt van het bestaan van een dergelijk contract. Het zijn wenselijkheden die de regering heeft uitgesproken.

De regering kan een dergelijk contract niet tekenen, zonder het hoogste college van staat eerst in kennis te stellen. Het parlement moet eerst geďnformeerd worden voordat de regering kan overgaan tot ondertekening van een contract, waarmee een gigantische investering gepaard gaat. “Wanneer het gaat om besluiten die verregaande consequenties kunnen hebben voor land en volk, moeten de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, zoals het parlement eerst voldoende geďnformeerd worden over deze plannen om hun mandaat te geven.” Asabina zegt daarom al geruime tijd aan te dringen op de formering van de Wet Openbaarheid van bestuur. Deze wet zou de voorwaarden moeten scheppen voor een transparant bestuur. “Zonder deze wet zal de anti-corruptiewet, die nog in behandeling genomen moet worden, een papieren tijger zijn.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

16-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics