Nickerie.Net, vrijdag 10 augustus 2012


Stichting Pah-Dipo gaat voor Multi-functionele hal in Wageningen

Wageningen – Nickerie - In verband met 122 jaar Javaanse immigratie heeft de Stichting “Pah-Dipo” onder voorzitterschap van de heer C. Soemotinojo, de gemeenschap kennis laten maken voor het te bouwen van een Multifunctionele hal, dat komt te staan op de hoek van de Rexoralaan en de Dimaplein op terreinoppervlakte 1854 m2. De Gemeenschap waren zeer ingenomen met het project.

Stichting Pah-Dipo is opgericht op 6 augustus 2008 en heeft  tot doel het bevorderen van de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de bewoners van Wageningen en omgeving in het algemeen en het bevorderen van de sport, kunst en cultuur in het bijzonder.  De naam “DIPO” staat voor de eerste mannelijk geslacht van Javaans komaf die voet aan wal heeft gezet.

Na de brand van het Cultureel Centrum Wageningen bijkans 20 jaren geleden zijn  er nog  heel wat  kunstenaars, beeldhouwers en culturelegroepen in Wageningen actief en  is daarom de noodzaak aanwezig om te beginnen met de bouw van deze Hal. Hierbij zal de bevolking dichterbij worden gebracht in hun culturele waarde en normen en kustvormingen.

Deze Multifunctionele Hal zal worden gebouwd met het toepassen van het GOTONG-ROJONG gedachten, wat inhoud dat elk persoon zijn of haar bijdrage zal moeten leveren.  De initiatiefnemers verwachten uiteraard ook steun vanuit het bedrijfsleven in de vorm van giften en bouwmaterialen.

De Multifunctionele hal  beslaat een haloppervlakte  van 260m2 met een podium van 48m2. De totale bouwoppervlakte zal  362m2 bestrijken.  Er is ook een badmintonveld geprojecteerd in de Hal. De kosten worden geraamd op ca. USD 100.000,-

De stichting doet een beroep op het bedrijfsleven en  instanties, de “StonFoetoe’s” van Wageningers in binnen- en buitenland  zijn of haar bijdrage te leveren om het getij van sociaalachteruitgang in Wageningen te keren. Het streefdatum is  om in de maand oktober/november van dit jaar  te beginnen met de bouw.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net

10-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics